“İlkokullarda Mülteciler için Kapsayıcılık” ÇALIŞTAYI Gerçekleştirildi!

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM)- Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Öğretmen Ağı (Eğitim Reformu Girişimi) ortaklığıyla “İlkokullarda Mülteciler için Kapsayıcılık: Sanat, Kültür ve Sivil Toplum Kuruluşları İşbirliğiyle Okullarda Sosyal Uyumu Artırmak” başlıklı çalıştaya ev sahipliği yaptı.

Çalıştay, İKSV Alt Kat Yöneticisi Elif Obdan Gürkan, Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Koordinatörü Sıla Pelin Oğuz ve 2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı Joanna Krzeminska’nın yaptığı açış konuşmaları ile başladı.

Konular itibariyle yapılan konuşmalar sırasıyla şu şekilde gerçekleşti: Eğitim Gözlemevi Koordinatörü Burcu Meltem Arık, “İlkokullarda mülteciler için kapsayıcılık”, Sınıf Öğretmeni Ebru Kılıç Arguç, “İlkokul ve kapsayıcı eğitim” ve Bağımsız Araştırmacı / Öğretim Görevlisi Zülal Fazlıoğlu Akın, “Sanat eğitimi ve mülteciler için kapsayıcılık”.

Çalıştay ile İstanbul’da yaşayan mülteci ve ev sahibi toplulukların ilkokul çağındaki çocukları arasındaki sosyal uyumu sanat ve kültürel etkinlikler aracılığıyla pekiştirmeye yönelik en iyi uygulamaları ortaya konularak şu çerçeve vurgulandı:

“Türkiye’de okul çağında halen 1,2 milyon Suriyeli mülteci çocuk yaşıyor; bunların 640.000’i örgün eğitim kurumlarında kayıtlı. Bu çocukların yaklaşık %80’i hükümetin mülteci çocukların milli eğitim sistemine dahil edilmesini teşvik etme politikasına uygun olarak Türk devlet okullarında öğrenim görüyor. Entegrasyon sürecinde önemli ilerleme kaydedilmesine karşın ülkeye gelen mülteci öğrenci sayısının çok yüksek olması nedeniyle okullar, öğretmenler ve öğrenciler günlük bazda çeşitli zorluklar yaşıyor. Öğrenciler arasında mevcut ön yargılar, travma sonrası stres bozukluğu ya da dil engeli yüzünden ortaya çıkan sosyal yalıtılmışlık ve başarısızlık deneyimi ya da günlük okul yaşamında hissedilen kaygılar, ortak bir öğrenme ortamının oluşması açısından zorluklar yaratıyor ve okulun toplumsal ve kültürel çatışmaların yaşandığı bir alan haline gelmesi riskini artırıyor. Sanat eğitiminin, birlikte hareket etmeyi ve öğrenmeye karşı katılımcı yaklaşımları teşvik ederek öğrencilerin öz saygı ve motivasyonlarını artırmanın yanı sıra başkalarına karşı hoşgörü ve sorumluluk hisleri geliştirmelerini de desteklemek açısından önemli bir potansiyele sahip olduğu görüldü. Bu nedenle, okulların organizasyonu ve Suriyeli mülteci öğrencilerin entegrasyonu bağlamında sanat eğitimini yeniden düşünmek kritik bir önem taşıyor”.

Diğer taraftan, İstanbul’da kapsayıcı, sanatsal ve yaratıcı öğrenmeye yönelik bir alan oluşturulabilmesi için bir dizi yerel ortaklık ve girişim başlatıldığının ifade edildiği Çalıştay’da bu girişim ve ağların, okullarda dayanışma ve uyumun geliştirilmesi için vazgeçilmez bir katkı sağladığı vurgulandı.

Eğitim, sanat ve kültür alanlarında çalışan özel sektör, sivil toplum ve yerel yönetimlerden aktörleri bir araya getiren Çalıştay’da bütün ilkokul öğrencileri için nitelikli sanat eğitimine daha fazla erişim sağlanmasına yönelik çözümler üretilmesi için adımlar atıldı.


Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi:
http://ipc.sabanciuniv.edu/
İstanbul Politikalar Merkez (İPM) demokratikleşmeden iklim değişikliğine, transatlantik ilişkilerden çatışma analizi ve çözümüne kadar, önemli siyasal ve sosyal konularda uzmanlığa sahip, çalışmalarını küresel düzeyde sürdüren bir politika araştırma kuruluşudur.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)  / İKSV Alt Kat: Öğrenme ve Etkileşim Alanı:
https://www.iksv.org/tr/iksv-alt-kat/hakkinda
İKSV Alt Kat, sanat ve kültür profesyonelleri, sivil toplum kuruluşları çalışanları, sanatçılar, eğitimciler ve izleyiciler arasındaki iletişimi artırırken sanat ve kültüre sınırlı erişimi olan çocuklara, gençlere ve gruplara doğrudan ulaşmayı amaçlıyor.

Small Projects Istanbul / Zeytin Ağacı Derneği / Koç Üniversitesi KUGlobalAid Gönüllüleri:
https://www.smallprojectsistanbul.org/
Small Projects Istanbul, Fatih’te bir ilkokul ile Koç Üniversitesi Global Aid gönüllüleri arasındaki işbirliğinin bir sonucu. Gönüllüler ve öğrenciler ilkokulda okul sonrası dersler kapsamında Suriyeli ve Türk öğrencilerle farklı sanat eğitimi etkinlikleri gerçekleştirerek öğrenciler arasında sosyal uyumu desteklemeyi amaçlıyor.

Mülteciler Derneği / Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi:
https://multeciler.org.tr/eng/children-gathered-in-the-botanical-garden/
http://www.ngbb.org.tr/
Mülteciler Derneği, Zübeyde Hanım İlkokulu ve Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi arasında bir işbirliği başlattı. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nden eğitimciler ve pedagoglar botanik bahçesinde Suriyeli ve Türk öğrencilerle birlikte okul sonrası sanat eğitimi etkinlikleri ve atölye çalışmaları yürütüyor ve bu yolla öğrenciler arasında sosyal uyumu teşvik etmeyi amaçlıyor.

Çağdaş Drama Derneği:
http://istanbuldrama.org.tr/
Çağdaş Drama Derneği, Suriyeli ve Türk öğrenciler arasında sosyal uyumu desteklemek için bir dizi devlet okulunda drama eğitimleri veriyor.

Yuva Derneği / Goethe Institute:
https://www.goethe.de/ins/tr/tr/kul/sup/bib/avc.html
http://en.yuva.org.tr/
Uçan Kütüphane, kamusal hizmetlere erişimi sınırlı olan ya da olmayan bölgelere mobil konteynır aracılığı ile ulaşıyor, çocukların ve gençlerin yaşam becerilerinin güçlenmesine katkı sunuyor. Alternatif bir öğrenme alanı olarak tasarlanan Uçan Kütüphane, şu anda ikinci durağı olan Avcılar’da bir park alanında Türkiyeli ve Suriyeli çocuklarla buluşuyor. Uçan Kütüphane, Goethe Enstitüsü’nün finansal desteği ve Avcılar Belediyesi’nin ortaklığı ile gerçekleşen bir projedir. 

Maya Vakfı:
http://www.projectlift.org.tr/en/project-lift-2/
https://www.youtube.com/watch?v=BT7eClCX0Fw
Maya Vakfı tarafından yürütülen Project Lift, Psikolojik İyileşme Becerileri Modeli’ne dayalı, görsel sanat, müzik, hareket ve dans terapisi aracılığıyla çocukların travmayı aşmasına yardımcı olmak için tasarlanan önemli bir rehabilitasyon programı.