[Proje]: Hacettepe Üniversitesi Biyoçeşitlilik Araştırma Merkezi ve Müzesi

Proje Adı:
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİYOÇEŞİTLİLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ VE MÜZESİ,

2018, ANKARA

Mimari: ERKAL MİMARLIK

İşveren: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde bulunan Biyoçeşitlilik Araştırma Merkezi ve Müzesi yapısı uluslararası bilim insanlarına araştırma olanakları sunarken, biyoçeşitlilik üzerine örneklerin de sergileneceği hacimlere ev sahipliği yapmaktadır.

Beytepe Kampüsü, Ankara’nın en önemli gelişim aksı olan Eskişehir Yolu’nun hemen üzerinde kalmış olmasına karşın, kendine özgü bir ekosisteme sahip bir vadiyi de kapsamaktadır. Çevredeki yoğun yapılaşma ve kentsel saçaklanma baskısına rağmen bölgenin doğal zenginliğini orta ve uzun soluklu birtakım düzenlemeler ile olabildiğince korumayı amaçlayan bir dizi proje planlanma aşamasındadır. Biyoçeşitlilik Araştırma Merkezi ve Müzesi yapısı bu kapsamdaki en somut projelerden biri olarak kampüse ve üniversiteye değer kazandırmakta, bunun ötesinde kritik konumdaki bölgenin korunmasına hizmet ederek kentin topoğrafyasına olumlu katkılar sunmaktadır.

Yapı bu bağlam içinde, doğu yönüne doğru konumlanan bir yamaç üstünde yer almaktadır. Kuvvetli olarak vurgulanmak istenen doğu bağlantısı ile, yakın gelecekte Milli Botanik Bahçelerinin de dahil olduğu bir koruma alanları sisteminin parçası olması istenmiş, ağaçlandırma bölgeleri ile komşuluk ilişkisi aranmıştır. Yapının giriş platformu, doğu yönündeki bahçelere ve kent merkezine doğru bakışlar sunan bir dizi kaskadlı kademe olarak planlanmıştır. Farklı kotlara yerleşen kademeler, zemin katta açık ve kapalı alanların iç içe geçtiği bir dizi mekanı yeşil alanlar ile birlikte kurgulamaktadır.

Araştırma fonksiyonları ile müze fonksiyonları aynı yapının bütünleşik parçaları olsa da zemin kattaki yarı açık kademeden karşılıklı olarak ayrı girişler verilmiştir. Araştırma kısımlarında koleksiyonlar, laboratuvarlar, araştırmacı ofisleri ve yönetim ile bir kütüphane ve toplantı salonu bulunmaktadır. Müze kısmındaki sergileme hacimlerinde, Zooloji, Tıp Bilimleri ve Antropoloji dallarına dair biyoçeşitlilik örnekleri üst katlarda yer alır. Yapının topoğrafyaya doğru açılması ile zemin bağlantısı sağlanan bodrum katta ise Botanik dallarına dair örnekler bulunmaktadır. Botanik bölümünün ileride seralarla zenginleşmesi düşünülmektedir.

Mimari kurgu, doğanın form arama tekniklerinden ilham alarak düzenlenmiştir. Kurguda, sergileme birimlerinin birleşebilirliği ve ayrı karakterlerinin vurgulanmasına olanak sağlayacak bir kompartmanlaşma aranmıştır. Biyoçeşitlilik, farklı bilim dallarının dahil olduğu ve çeşitli boyut ve ölçeklerde pek çok örneğin bir arada sergilenmesine olanak veren bir konudur. Bu sebeple tasarımda, kendi başına tematize edilebilen, ancak gerektiğinde birlikte işlevlendirilebilecek, parçalı bir hacim kurgusu planlanmıştır.

Müzede sergilenecek materyaller arasında bilimsel kurumlara ve bilim camiasının önderlerine ait koleksiyonlar önemli bir yer tutmaktadır. Böylelikle biyoçeşitlilik alanında çalışan bilimsel camianın da yapının kullanımına aktif katılımı hedeflenmektedir. Bu haliyle Biyoçeşitlilik Araştırma Merkezi ve Müzesi, bilime, akademiye ve bilimsel camianın yaşantısına sunduğu değerin ötesinde Ankara’daki kentsel yeşil alanların korunmasına aktif katkı yapan bir proje olacaktır.

Proje Künyesi

Proje Adı: Hacettepe Üniversitesi Biyoçeşitlilik Araştırma Merkezi ve Müzesi
Proje Yeri: Ankara
Proje Başlangıç – Bitiş: 2013-2014
İnşaat Başlangıç – Bitiş: 2015-2018
Proje Ofisi: ERKAL MİMARLIK
Tasarım: Emre Erkal
Mimari Proje Ekibi: Atakan Palaşoğlu, Demet Yüce, Nurcan Bayrakcı, Bekir Aşçıoğlu
İşveren: Hacettepe Üniversitesi
Ana Yüklenici: SMG İnşaat
Toplam İnşaat Alanı: 6.500 m2
Statik Projesi: Levent Aksaray Mühendislik
Mekanik Projesi: Prosel Mühendislik
Elektrik Projesi: Kemal Güravşar, Emrah Güravşar, Promete Mühendislik
Tesisat Projesi: Prosel Mühendislik
Fotoğraf: Orhan Kolukısa, Yerçekim Mimari Fotoğraf


Cephe 

  • Pilkington [Profilit™ Cam]
  • ASAŞ [Aluminium Profil ve Komposite Paneller]

Sirkülasyon

  • Thyssenkrupp [Asansör]

Islak Hacim

  • ECA [Vitrifiye/Batarya]

Bitirme İşleri

  • Bitumex Tango [Zeminde PVC Kaplamalar]
  • Emre Mermer [Zeminde Bazalt Kaplamalar]

Proje İşbirliği

  • SMG İnşaat [Ana Yüklenici]
  • Levent Aksaray Mühendislik [Statik Projesi]
  • Prosel Mühendislik [Mekanik ve Tesisat Projesi]
  • Promete Mühendislik [Elektrik Projesi]