İzmir & Karaburun DÖNGÜSEL TASARIM BULUŞMALARI 29-30 Mayıs 2019 Tarihlerinde Düzenleniyor…

29 ve 30 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan İzmir & Karaburun Döngüsel Tasarım Buluşmaları, Hollanda ve Türkiye ortaklığı ile yürütülmekte olan “Pomace: Learning Circularity from Olive (Pirina: Döngüyü Zeytinden Öğrenmek)” başlıklı proje kapsamında, projenin halka açık ilk toplantısı olarak gerçekleştirilecek.

Proje, döngüsel tasarıma ilişkin özgün bir yaklaşım ortaya koyabilmek adına Karaburu’da süregelen kadim zeytincilik geleneğinden esinlenmeyi hedefliyor. Burada zeytinin “delice”den pirinaya evirilen döngüsünü, bu döngüde ortaya çıkan ürünleri, bu döngü etrafındaki toplumsal, ekonomik ve kültürel ilişkileri anlayıp buradan aldığı esinle tasarım adına yeni yaklaşımlar kurma peşinde. Projenin öyküsünün zeytinden başlamasının sebebi ise bu kadim uygulamanın zaten halihazırda oldukça döngüsel olduğu ve bu doğrultuda yol gösterebileceği varsayımı. Serdar Aşut (TU Delft Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi, Random Works tasarım ofisi kurucusu) tarafından koordine edilen proje Friso Gouwetor (Studio FG, Lahey), Melis Baloğlu (Tasarımcı, Melis Baloglu Design, Lahey), Can Gündüz (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi), Bilge Demirtaş (Yönetmen-video sanatçısı, İzmir), Zeytin Okulu (Karaburun, İzmir) ve Karaburun Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor ve Hollanda’da bulunan Creative Industries Fund NL tarafından destekleniyor.

Etkinlik, birbirine benzer içeriklere sahip iki ayrı gün olarak programlandı. Buluşmanın ilk günü İzmir Mimarlık Merkezi’nde, ikinci günü ise Karaburun İnecik Köyü’nde yer alan Zeytin Okulu’nda olacak. Program her iki gün de çalıştay ve sempozyum sunumları içeriyor.

Çalıştay başvuruları tüm disiplinlerden ilgililere açık, katılım kontenjanla sınırlı. Sunumlara ve forum oturumlarına ise ilgilenen herkes davetli.

“Tasarlamayı, başlangıcı ve sonu olan bir eylem olarak algılamaya yatkınız. Tasarlanan ürünün de buna benzer doğrusal ve tek yönlü bir ömre sahip olduğu yanılgısı da bu algı ile oldukça ilişkili. Oysa ki alışıldık haliyle tasarımcının dahil olduğu süreç, ürünün yaşam döngüsünün oldukça küçük bir kısmını oluşturuyor. Ürünün maddi (ve olasılıkla gayrı maddi) varlığı, aslen bu sürecin öncesinde ve sonrasında da mevcut. Bunun farkına varmamak en yalın haliyle, nasıl baş edeceğimizi bilemediğimiz atık yığınları gibi gözle görülür yıkımlara; veya neden üretiyor olduğumuzla ilişkili derin kavramsal çelişkilere sebep oluyor. Bunun yerine tasarlamayı birbiri ile örtüşen sistemlerin içinde sürekli olarak devinen ve başkalaşan şeylere bilinçli bir müdahale olarak algılamak bu tek yönlü ve doğrusal varoluş yanılgısını gidermeye yarayacaktır. Böylesi bir yaklaşımla ürün, kullanım süresi sonunda atık yığınlarına katılacak bir nesne olmak yerine sürekli kendini besleyen bir döngüde değerini koruyabilen bir maddeler bütünü olarak kurgulanabilir.

Döngüsel tasarım olarak adlandırılan tasarım yaklaşımı, bu ideali mümkün kılmayı hedefleyen kavrayış ve yöntemler içeriyor. Tasarımı ekonomik, ekolojik, toplumsal, kavramsal vb. olası tüm boyutları ile birlikte ele alarak doğa ve insan odaklı, sürdürülebilir, verimli ve daha anlamlı bir gelecek yaratma peşinde. İzmir & Karaburun Döngüsel Tasarım Buluşmaları’nın  hedefi de bu yaklaşımlara ilişkin bir kavrayış geliştirmek ve bu konuda yerel bir gündem oluşturarak ilerleyen aşamalarda olası döngüsel tasarım pratiklerine ilham vermek.”


Sempozyum Sunum Programı

29 Mayıs 2019 Çarşamba, İzmir Mimarlık Merkezi

Oturum I (14:00-15:30): Kavramlar

Yeni Üretim ve Tüketim Örüntüleri: Zeytinin Döngüsünü Anlamak
Funda Barbaros | Prof. Dr. | Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Döngüsel Tasarıma Dair Felsefi Açılımlar
Can Gündüz | Dr. | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi
Nuri Aydın | Mimar

Tasarım Odaklı Düşünme ve Döngüsel Tasarım Pratikleri
Serdar Aşut | Dr. | Mimar | TU Delft Mimarlık Fakültesi | Random Works

Oturum II (16:00-17:15): Yaklaşımlar

Döngünün Tasarımı / Tasarımın Döngüsü: İyi Tasarım İzmir_4
Emre Gönlügür | Dr. | İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Aren Emre Kurtgözü | Dr. | MEF Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Göçmen Tandır Ocakları
Perin Çün | Yüksek Mimar

Türkiye Biyotasarım Takımı
Didem Altun | Doç.Dr. | Dokuz Eylul Universitesi Mimarlik Fakultesi

OVADA Yapı Atölyeleri
Onurcan Çakır | Y. Mimar | Onurcan Çakır Mimarlık

Tadımlık Gösterim: Pirina Projesi Video Belgeleme Çalışması
Filmi gerçekleştirilenler: Bilge Demirtaş, Can Gündüz

Forum (17:30-18:15)

Kaynaşma (18:15-19:00)

30 Mayıs 2019 Perşembe, Zeytin Okulu

Oturum I (14:00-15:30): Kavramlar

Yeni Üretim ve Tüketim Örüntüleri: Zeytinin Döngüsünü Anlamak
Funda Barbaros | Prof. Dr. | Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Zeytin – İnsan – Hava – Toprak:  Elementlerin Hiç Bitmeyen Döngüsü
Zeynep Delen Nircan | Dr. | Ege’de Atölye | Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Direktörlüğü

Döngüsel Tasarıma Dair Felsefi Açılımlar
Can Gündüz | Dr. | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi
Nuri Aydın | Mimar

Tasarım Odaklı Düşünme ve Döngüsel Tasarım Pratikleri
Serdar Aşut | Dr. | Mimar | TU Delft Mimarlık Fakültesi | Random Works

Oturum II (16:00-17:15): Yaklaşımlar

Sabah 4, Öğlen 2, Akşam 3 Ayaklı Olan Nedir?
Necati Altındiş | Ziraat Muhendisi

Göçmen Tandır Ocakları
Perin Çün | Yüksek Mimar

Türkiye Biyotasarım Takımı
Didem Altun | Doç.Dr. | Dokuz Eylul Universitesi Mimarlik Fakultesi

OVADA Yapı Atölyeleri
And Akman | Yapı Biyoloğu

Tadımlık Gösterim: Pirina Projesi Video Belgeleme Çalışması
Filmi gerçekleştirilenler: Bilge Demirtaş, Can Gündüz

Forum (17:30-18:15)

Kaynaşma (18:15-19:00)


Çalıştay: Döngüsel Tasarım Yöntemleri
(Yürütücüler: Serdar Aşut, Melis Baloğlu)

29 Mayıs Çarşamba 10:00-13:00 İzmir Mimarlık Merkezi

30 Mayıs Perşembe 10:00-13:00 Zeytin Okulu, Karaburun


Günlük yaşamda kullandığımız herhangi bir ürünü daha iyi bir hale nasıl getirebiliriz? Kaynakların doğru kullanımı, ihtiyaçların sağlıklı bir şekilde karşılanması ve atıkların önlenmesi için tasarım yöntemlerimizi nasıl iyileştirebiliriz? Temel düzeydeki bu çalıştayda katılımcıların bu sorulara gündelik tasarım ürünleri üzerinden yanıt arayarak döngüsel tasarım düşüncesine ilişkin temel bir kavrayış ve uygulanabilecek yöntemler hakkında fikir sahibi olmaları amaçlanıyor.

İzmir & Karaburun Döngüsel Tasarım Buluşmaları kapsamında düzenlenen çalıştay iki ayrı gün, 29 Mayıs’ta İzmir Mimarlık Merkezi’nde; 30 Mayıs’ta Karaburun Zeytin Okulu’nda saat 10:00 ile 13:00 arasında tekrarlanacak. İzmir ve Karaburun etkinlikleri birbirinden bağımsız. Katılımcılar diledikleri çalışmayı tercih edebilirler. Çalıştay başvuruları tasarım alanları ile doğrudan ilişkili olsun veya olmasın konu ile ilgilenen herkese açık.

Katılım ücretsiz ve kontenjanla sınırlı. Başvurmak için bu bağlantıda yer alan formu doldurabilirsiniz: https://pomace.nl/workshop/

Detaylı bilgi ve iletişim için: https://pomace.nl/