(Boğaziçi Üniversitesi)’nden (TÜBİTAK) Desteğiyle: “Asır Sonu Osmanlı Kültür Tarihinde Servet-i Fünun Dergisi”

Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyeleri, TÜBİTAK desteği ile hayata geçirdikleri “Asır Sonu Osmanlı Kültür Tarihinde Servet-i Fünun Dergisi” projesini çeşitli yönleriyle ortaya koymak ve proje sonuçlarını paylaşmak üzere Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi işbirliği ile bir çalıştay düzenliyor. Boğaziçi Üniversitesi’nde 27 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşecek etkinlikte, 19. yüzyılın sonunda Osmanlı İmparatorluğu’nun bilimden sanata, iktisattan politikaya uzanan modernlik deneyimini ve buna bağlı olarak yaşanan toplumsal dönüşümleri en kuvvetli biçimde gösteren Servet-i Fünun dergisi ele alınacak.

Boğaziçi Üniversitesi Demir Demirgil Salonu’nda 27 Şubat’ta tam gün sürecek programda, “Osmanlı Kültür Tarihinde Servet-i Fünun Dergisi” başlıklı projenin detayları tarih ve edebiyat tutkunları ile paylaşılacak. “Servet-i Fünun Edebiyatı” olarak adlandırılan edebi döneme kaynaklık eden Servet-i Fünun dergisinin 1896-1901 yılları arasında yayımlanan 297 sayısının analizi sonunda Osmanlı kültür tarihinde nasıl konumlandırılabileceği tartışılacak.

Yürütülen projenin bulguları sonucunda Servet-i Fünun dergisinin salt bir edebiyat dergisi olmaktan ziyade çağdaşı pek çok Avrupalı “musavver haftalık gazete” gibi dünyayı tüm zenginliği ve çeşitliliği ile kucaklayan, bilimden sanata geniş bir yelpazede ilerleme ve modernleşme düşüncesinin büyüsüyle biçimlendirilmiş bir kültür magazin dergisi olduğu ortaya konacak.

Sadece asır sonu Osmanlı entelektüelinin modernlik deneyimini değil tüm İmparatorluk vilayetlerine ve dünyaya uzanan gözlemci ve araştırmacı bakışın yarattığı modern öznelik halini de sergileyen Servet-i Fünun dergisini çok çeşitli yönleriyle ortaya koymak ve projenin sonuçlarını paylaşmak üzere düzenlenen çalıştay, herkese açık ve katılım ücretsizdir.


Program:

1. Oturum, 10:00-11:35
İmparatorluğun Asır Sonunda Modernlik Deneyimi ve Servet-i Fünun’u Yeniden Okumak
Zeynep Uysal
Servet-i Fünun Dergisi ve Asr-ı Terakki Malumatfuruşluğu
Deniz Aktan Küçük
Kentsel Muhayyile: İmparatorluk Başkentinden Dünyayı Tasavvur Etmek
Halim Kara
Bilimi Popülerleştirmek: Servet-i Fünun’da Fen Yazıları
Veysel Öztürk

11:35-11:45 Ara

2. Oturum, 11:45-13:20
Serveti Fünun’da Bir Avangard: Diran Çırakyan
Mehmet Fatih Uslu
Servet-i Fünun: Mini Mini Okuma Kılavuzu
Ahmet Ersoy
Teşrih-i Uzviyet ya da Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin Şiirlerinin Nabzını Tutmak
Murat Narcı
Servet-i Fünun’dan Küresel Edebiyata Açılan Bir Pencere: Mehmet Rauf’un Edebiyat Eleştirisi
Fatma Damak

13:20-14:00 Öğle Arası
3. Oturum, 14:00-15:35
Osmanlı Tefrika Roman Geleneğinde Servet-i Fünun’un Yeri
Ali Serdar
Araba Sevdası’nda İmajlar ve Pozlar
Fatih Altuğ
Modernizm ve Dergicilik Etkileşimi Işığında Servet-i Fünun Dergisi Karşılaştırmalı Okuması
Vildan Güleç
Ahmet Mithat’tan Servet-i Fünun Dergisine Fennî Bir Yazı: “Masaj ve Doktor İzzet
Sevgin Özer

13:35-15:50 Ara

4. Oturum, 15:50-17:30
Estetiğin Sadakası: Servet-i Fünun Dergisi’nde Fakirliğin Halleri
Yasir İslam Kaplan
Norm Dışı Bedenlere Bilim ve Edebiyat Kesişiminden Bakmak: Servet-i Fünun Dergisi ve Halid Ziya Öyküleri
Ezgi Hamzaçebi
Ziyanın Ecsama Nüfuzu: Servet-i Fünun’da “Büyük Keşifler”in Temsili
Sevgi Şen
Servet-i Fünun ve İktidar İlişkisini Hamilik Geleneği Üzerinden Değerlendirmek
Serap Arslan