(Türkiye İMSAD) Dış Ticaret Endeksi ARALIK 2018 Sonuçları Açıklandı!

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi’nin 2018 Aralık ayı sonuçları açıklandı. Miktar olarak 183 bin ton ithalatın yapıldığı Aralık ayında, son 5 yılın en düşük ithalatı gerçekleşti. 3,54 milyon ton olarak gerçekleşen ihracat da miktar olarak 2018’in en yüksek dördüncü aylık ihracatı oldu. Ancak Aralık ayı ihracatı, birim fiyatlarındaki gerileme nedeniyle değer olarak 1,77 milyar dolar seviyesine indi. İç pazardaki daralma ile ihracata ağırlık verilen inşaat malzemeleri sanayisinde, fiyatların dış pazarlarda yaşanan rekabet nedeniyle düştüğü vurgulandı. 

2013’ten itibaren her ay düzenli olarak açıkladığı ‘İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksleri’ne, 2018 yılında “İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi”ni de ekleyen Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği), iç ve dış ticaretin nabzını tutmaya devam ediyor. Türkiye İMSAD’ın sektör ve kamuoyu ile paylaştığı ‘İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi’nde şu tespitler yer aldı:

İnşaat sektöründe 2018 yılının son çeyreğinde yaşanan küçülme ile birlikte inşaat malzemeleri ithalatındaki gerileme de hızlandı. Aralık ayında en düşük seviyelere geriledi. Döviz kurlarındaki göreceli sakinleşmeye ve gerilemeye rağmen ithalat talebi düşmeye devam etti. Aralık ayında 529 milyon dolar olan inşaat malzemeleri ithalatı, 60 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. İthalat Aralık ayında 183 bin ton olurken, miktar olarak da 2013 yılından bu yana en düşük aylık ithalat rakamına ulaşıldı. İthalat birim fiyatları ise kilogram başına 2,89 dolara çıkarak, 2017 yılı Aralık ayı ithal birim fiyatının yüzde 35,7 üzerinde gerçekleşti. Sadece zorunlu ve yüksek katma değerli ürünlerin ithalatının yapılması ile birim fiyatlar arttı.

İnşaat malzemeleri ihracatında rekabet fiyatları azaldı  

İnşaat malzemeleri sanayisinin ihracatı, Aralık ayında miktar olarak 3,54 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Böylece Aralık ayında, 2018’in en yüksek dördüncü aylık ihracatı yapıldı. İhracat değer olarak ise Aralık ayında 1,77 milyar dolar seviyesine indi. Değer olarak yaşanan bu aylık düşüş, ihracat birim fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklandı. İhracat birim fiyatları ise Aralık ayında 0,50 dolar/kilograma indi. Geçen yılın Aralık ayında ihracat birim fiyatı 0,55 dolar seviyesindeydi. Dış pazarlarda yaşanan rekabet, fiyat düşüşlerine yol açtı.

Türkiye’nin genel sanayi ihracat birim fiyatları da düşüyor  

Türkiye sanayi ürünleri ihracatı, inşaat malzemeleri sanayi ihracatı ve inşaat malzemeleri sanayi dışı sanayi ihracatı değer endeksleri ise Aralık ayında son aylardaki hızlı artış sonrası gerileme sürecine girdi. Endeksler Aralık ayında miktar olarak ise çok sınırlı gerilemeler gösterdi. Aralık ayında değer olarak daha yüksek düşüşler yaşanması ihracat birim fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklandı.

Türkiye sanayi ürünleri ihracat birim fiyatı 2017 yılı Aralık ayında 1,85 dolar iken 2018 Aralık ayında 1,50 dolara indi. İnşaat malzemeleri sanayisi ihracat birim fiyatı 2017 yılı Aralık ayında 0,55 dolar iken 2018 Aralık ayında 0,50 dolara geriledi. 2017 yılı Aralık ayında 3,19 dolar olan inşaat malzemeleri sanayi dışı sanayi ihracat birim fiyatları ise 2018 Aralık ayında 2,42 dolar olarak gerçekleşti.

İnşaat malzemeleri sanayisinde alt sektörlerin ihracatı farklı eğilimler gösterdi

2018 Aralık ayında sekiz alt ürün grubundan ikisinin ihracat birim fiyatları 2017 yılı Aralık ayına göre arttı. Prefabrik yapılar ile kimyasallar hariç diğer ürünlerin ihracat birim fiyatları 2017 Aralık ayına göre geriledi. 2018 Aralık ayında prefabrik yapılar ihracat birim fiyat artışı yüzde 8,1 olarak gerçekleşti. En yüksek gerileme ise yüzde 17,6 ile mineral ürünlerde yaşandı.

2018 Aralık ayında sekiz alt ürün grubunun beşinin ihracatı miktar olarak 2017 yılı Aralık ayına göre arttı. 2017 yılı Aralık ayına göre ihracatı miktar olarak gerileyen üç alt sektör elektrikli teçhizat, ağaç ürünleri ve yalıtım malzemeleri oldu. 2018 Aralık ayında en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 26,9 ile demir-çelik bazlı ürünlerde gerçekleşti.

2018 yılı Aralık ayında sekiz alt ürün grubunun altısında ihracat değer olarak 2017 yılı Aralık ayına göre geriledi. Aralık ayında en yüksek ihracat değer artışı yüzde 22,1 ile demir çelik bazlı ürünlerde gerçekleşti. Değer olarak ihracatın en çok gerilediği alt sektör ise ağaç ürünleri oldu.

 

ÜRÜN GRUPLARI İHRACAT BİRİM FİYAT

DOLAR/KG

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ

2013=100

İHRACAT DEĞER ENDEKSİ

2013=100

2017

ARALIK

2018

ARALIK

%

DEĞİŞİM

2017

ARALIK

2018

ARALIK

%

DEĞİŞİM

2017

ARALIK

2018

ARALIK

%

DEĞİŞİM

DEMİR ÇELİK BAZLI ÜRÜNLER 0,73 0,71 -2,7 80,6 102,3 26,9 77,3 94,4 22,1
MİNERAL ÜRÜNLER 0,17 0,14 -17,6 93,4 107,5 15,1 86,8 85,1 -2,0
METAL BAZLI ÜRÜNLER 4,39 4,03 -8,2 118,2 127,9 8,2 110,5 109,8 -0,6
ELEKTRİKLİ

TEÇHİZAT

6,39 5,79 -9,4 103,0 100,1 -2,8 96,0 84,5 -12,0
KİMYASALLAR 1,28 1,38 7,8 81,3 83,5 2,7 78,2 74,9 -4,2
AĞAÇ ÜRÜNLERİ 0,72 0,68 -5,6 206,1 164,7 -20,1 124,5 94,6 -24,0
YALITIM MALZEMELERİ 1,10 1,02 -7,3 132,2 123,9 -6,3 111,5 97,0 -13,0
PREFABRİK YAPILAR 1,97 2,13 8,1 71,9 74,3 3,3 67,4 75,0 11,3
İnşaat Malzemeleri Sanayi Alt Sektörlerinde İhracatın Gelişimi Tablosu


Türkiye İMSAD:
Kuruluşundan bu yana geçen 35 yılda, Türk inşaat sanayisini gerek yurt içinde gerekse yurt dışında temsil eden bir sivil toplum örgütü olan Türkiye İMSAD’ın, 37 sektör derneği, 80 sanayici firma ve 16 paydaş kurum üyeleriyle birlikte, pazarda 32 binden fazla noktaya etkin bir şekilde ulaşmaktadır. Sürdürülebilir büyüme için yurt içinde ve yurt dışında işbirlikleri geliştiren Türkiye İMSAD, iç pazardaki gelişmeleri yakından izlemekte ve ihracatta ulaşılan başarının artarak sürdürülebilmesi için, dış pazarları yakından takip etmektedir. Türkiye İMSAD, inşaat sektörünün çok önemli grupları olan 31 farklı alt sektörü temsil etmektedir. 2011 yılında Brüksel, 2015 yılında ise Kamerun temsilciliğini kuran, sektörel projeler yürüten, raporlar yayınlayan Türkiye İMSAD, Avrupa Komisyonu’nun fonladığı birçok projeye de liderlik etmektedir.