Modernliğin 250 Yılı: TARİH, TOPLUM ve EDEBİYAT Eğitim Programı (Boğaziçi Üniversitesi)’nde…

Boğaziçi Üniversitesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi ve BÜYEM, modernitenin serüvenini “Modernliğin 250 Yılı: Tarih, Toplum ve Edebiyat” eğitim programında tarih ve edebiyat tutkunlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Boğaziçi Üniversitesi’nde 26 Şubat-16 Nisan 2019 tarihleri arasında Salı günleri gerçekleştirilecek eğitimde, modernliğin görkemli umutlarını, vaatlerini, büyük düş kırıklıklarını, kırılma noktalarını ve süreklilikleri de katılımcılara aktarılacak.

Boğaziçi Üniversitesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi ve BÜYEM iş birliği ile sekiz hafta olarak tasarlanan eğitim programında, bugün içinde yaşadığımız dünyayı, aşina olduğumuz değerleri, kurumları, pratikleri ve düşünme biçimleriyle toplumu şekillendiren modernlik fikrinin 18. yüzyıldan başlayarak 1950’lere kadar takip eden serüveni paylaşılacak.

Boğaziçi Üniversitesi’nden tarih, sosyoloji, sanat tarihi ve edebiyat alanında eğitim veren önemli akademisyenleri bir araya getiren eğitimde, Avrupa, Rusya ve Türkiye ekseninde modernliğin 250 yılı ele alınacak. Programda, Goethe’nin ruhunu bilgiye ve gelişmeye istekle satan Faust’undan Kafka’nın karanlık ve endişeli dünyasına edebi dönüşümlerin, Sanayi Devrimi’nden sömürgeciliğe sosyo-ekonomik süreçlerin, işçi sınıfı hareketlerinden milliyetçiliğe toplumsal hareketlerin iç içe geçen hikâyelerinin izleri aktarılacak.