(Sakarya Üniversitesi) STÜDYO ONB Final Sergisi ve Açık Tartışması (Aura İstanbul)’da…

Sakarya Üniversitesi Mimarlık bölümü öğrencilerinin Eskişehir’in mevcut Eski Otogar Binası alanında Oíkos/Nomós/Biós tartışması aracılığıyla tasarladıkları “ortak yaşam makinesi” projelerinin final sergisi 10 Ocak Perşembe günü Aura İstanbul ev sahipliğinde  gerçekleştiriliyor.

Sakarya Üniversitesi Mimari Proje V dersi kapsamında 14 hafta boyunca ONB (OikosNomosBios) temasıyla Eskişehir’in Eski Otogar Binası’nın bulunduğu alan ve yakın çevresine odaklanan 38 öğrencinin final çalışmaları Aura İstanbul ev sahipliğinde, herkesin ziyaretine açık bir sergi ve tartışma ortamına dönüşüyor.

Emre Demirtaş, İsmail Kocataş ve Dicle B. Özdemir’in yürütücülüğünü yaptığı ONB stüdyosu, ‘Ortak Yaşam Makinesi Olarak Kent’ yaklaşımıyla öncelikle kentin gündelik hayatını biçimlendiren ‘barınma, çalışma ve sosyal yaşam’ gibi temel mefhumlar üzerine yeniden düşünmeyi hedeflemiştir. Bu doğrultuda yaklaşık 15 yıldır atıl durumda varlığını sürdüren ve rant değerinin yüksek olması nedeniyle üzerine çeşitli spekülasyonların yapıldığı, dondurulmuş bir bölge olan Eskişehir Eski Otogar Binası ve Yakın Çevresi çalışma alanı olarak belirlenmiştir. Türkiye’nin en yaşanılabilir kentlerinden biri olan Eskişehir, Cumhuriyetin inşa sürecinde sanayi üretiminin öncülleri arasında yer edinmiştir. Bununla beraber kentin 2000’li yıllardan itibaren gelişimini giderek öğrenci ve turizm ekonomisi üzerinden biçimlendirdiği söylenebilir. Tam da bu noktada uzun süredir çeşitli tartışma ve araştırmalara konu olmuş Eski Otogar Binası’nın şehrin kimliği açısından önemli bir katalizör olma potansiyeli barındırdığı düşünülmektedir. Alana yapılması gündeme gelen otel ve alışveriş merkezi gibi sermaye odaklı proje önerilerini kent ve kullanıcısı açısından tartışmaya açmak bu stüdyonun temel motivasyonlarından birisi olmuştur. Zira günümüzde şehirler giderek idari yönetimlerle beraber piyasa tarafından da denetimin arttığı mekânsal düzenlemelere sahne olmaktadır. Güvenlik gerekçesiyle yaygınlaşan bu x-ray mekansallığın esasen zevkleri, düşünceleri ve itirazları dolayısıyla kişilikleri kontrol altına alan bir mekanizma olduğu aşikardır. Bu noktada sermayenin üretim-tüketim ilişkilerinin yeniden üretimlerinin motoru olarak kristalleşmekte olan kentlere, kulağa pek inandırıcı gelmese de, mimarlık alanından bir cevap vermenin olanaklarını aramak ONB stüdyosunun asli hedefi olmuştur.


Tarih: 10 Ocak 2019

Mekan: Aura İstanbul
Hasfırın Caddesi, Sinanpaşa İş Merkezi Kat.4, Beşiktaş, İstanbul 

Sunum & Kolokyum: 14.oo – 16.oo

Kokteyl & Sergi: 16.oo – 19.oo