(Türkiye İMSAD) İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi KASIM Ayı Sonuçları Açıklandı…

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre 1,82 puan geriledi ve 83,81 puan seviyesine indi. Önümüzdeki aylara ilişkin güven ve beklentilerdeki gerilemenin, inşaat malzemeleri sanayisinde küçülmenin devam edeceğinin göstergesi olduğu belirtilen endekste; mevsimsel yavaşlama döneminin de etkisiyle, ihracat hariç diğer faaliyetlerde gerileme yaşandığı ifade edildi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin Kasım 2018 sonuçları açıklandı. Kasım ayında 83,81 puan olarak gerçekleşen Bileşik Endeks raporunda, önümüzdeki aylara ilişkin güven ve beklentilerdeki gerilemenin, mevsimsel yavaşlamanın da etkisiyle inşaat malzemeleri sanayisinde küçülme yaşanabileceği endişesini artırdığı belirtildi. Bileşik Endeks’te şu bilgiler yer aldı:

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, Kasım ayında gerilemeye devam etti. Bir önceki aya göre 1,82 puan düşen Endeks, 83,81 puan seviyesine indi. İnşaat sektöründe yaşanan talep ve finansman sorunları, inşaat malzemeleri sanayisini giderek daha çok etkilemeye başladı. Buna bağlı olarak, güven ve beklentilerde zayıflamanın sürdüğü inşaat malzemeleri sanayisinin, tedarik ve satış zincirinde de sıkıntılar yaşanmaya başlandı.

İhracat hariç diğer faaliyetlerde gerileme yaşandı

İnşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetler Kasım ayında da küçülmesini sürdürdü. Böylece gerileme dördüncü ayına taşındı. Faaliyetlerde gerilemenin ana nedeni müteahhitlik ve inşaat sektöründe artan sıkıntıların yarattığı iç talepteki keskin daralma oldu. Faaliyet Endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre 3,2 puan düştü.

İhracat hariç diğer faaliyetlerde kuvvetli gerilemeler ortaya çıktı. Kasım ayındaki gerileme Ekim ayına göre daha fazla oldu. Yurt içi satışlar Kasım ayında hızlanarak geriledi. İhracat artışı ise Kasım ayında durdu. Yurt dışı satış fiyatlarında ise gerileme arttı. İnşaat sektörünün mevsimsel olarak durağanlaştığı bir döneme girilmesi nedeniyle, önümüzdeki birkaç ayın, inşaat malzemeleri sanayi faaliyetleri için sıkıntılı geçeceği öngörülüyor.

Güven Endeksi, iç pazardaki daralmaya daha duyarlı hale geldi

Kasım ayında da devam eden Güven Endeksi’ndeki gerilemede, inşaat sektöründe yaşanan daralmalar etkili oldu. İnşaat malzemeleri sanayisinin kendi tedarik ve satış zinciri içindeki güven de azalmaya başladı. Kasım ayında faaliyetlerdeki gerilemenin hızlanarak sürmesi de güveni olumsuz etkiledi ve güven seviyesi bir önceki aya göre 1,5 puan düştü. Kasım ayında güven seviyesi, 15,3 puan fark ile geçen yılın Kasım ayı güven seviyesinin çok altında kaldı.

Türkiye ekonomisi, inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisine ilişkin güven kaybı yavaşlayarak da olsa Kasım ayında sürdü. Yurtiçi pazarlarda Kasım ayında da güven kaybı gerçekleşti. İhracat pazarlarında ise güven Kasım ayında durağanlaştı. Güven Endeksi’nin hassasiyeti giderek iç pazardaki gelişmelere yöneldi. Bu nedenle güven seviyelerinde iyileşme için iç pazarda iyileştirici ve güven artırıcı adımlara ihtiyaç duyulduğu görülüyor.

Beklenti Endeksi’nde yaşanan gerileme sekizinci ayına ulaştı

Faaliyetlerdeki daralmanın sürmesi ve güven kaybı beklentileri, sektörü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Beklentiler daha çok inşaat sektörüne ve iç pazardaki daralmaya ilişkin endişeler nedeniyle düşüyor. Beklenti Endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre 2,2 puan geriledi. Böylece son 8 ayda beklentilerde toplam 18,7 puan gerileme yaşandı. Bu gerileme ile birlikte Kasım ayı beklenti seviyesi geçen yılın aynı döneminin beklenti seviyesinin 15,5 puan altına indi.

İnşaat malzemeleri sanayisine ilişkin beklentilerde gerileme, Kasım ayında da devam ederek sekizinci ayına ulaştı. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurt içi siparişlerde düşüş devam etti. Yine gelecek üç aya ilişkin ihracat siparişleri de Kasım ayında durağanlaştı. Üretim, yatırım ve istihdam beklentileri ise gerileme göstermeye devam etti.


Türkiye İMSAD:
Kuruluşundan bu yana geçen 34 yılda, Türk inşaat sanayisini gerek yurt içinde gerekse yurt dışında temsil eden bir sivil toplum örgütü olan Türkiye İMSAD’ın, 37 sektör derneği, 80 sanayici firma ve 15 paydaş kurum üyeleriyle birlikte, pazarda 32 binden fazla noktaya etkin bir şekilde ulaşmaktadır. Sürdürülebilir büyüme için yurt içinde ve yurt dışında işbirlikleri geliştiren Türkiye İMSAD, iç pazardaki gelişmeleri yakından izlemekte ve ihracatta ulaşılan başarının artarak sürdürülebilmesi için, dış pazarları yakından takip etmektedir. Türkiye İMSAD, inşaat sektörünün çok önemli grupları olan 31 farklı alt sektörü temsil etmektedir. 2011 yılında Brüksel, 2015 yılında ise Kamerun temsilciliğini kuran, sektörel projeler yürüten, raporlar yayınlayan Türkiye İMSAD, Avrupa Komisyonu’nun fonladığı birçok projeye de liderlik etmektedir.