(İstanbul Araştırma Enstitüsü)’nden ATATÜRK KONUŞMALARI Konferans Serisi…

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün, Atatürk’ün vefatının 80. yılı sebebiyle düzenlediği “Atatürk Konuşmaları” başlıklı konferans serisi devam ediyor. Serinin ikinci konuşmasını “Atatürk ve Türk Arkeolojisi” başlığıyla Prof. Dr. Mehmet Özdoğan gerçekleştiriyor. Konuşma, 31 Ekim Çarşamba günü saat 18:30’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda ücretsiz gerçekleşiyor.


Atatürk ve Türk Arkeolojisi
Tarih:
31 Ekim 2018 Çarşamba, 18:30
Yer: Pera Müzesi Oditoryumu


İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde düzenlenen “Atatürk Konuşmaları”, Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’ın konuşmacı olarak katılacağı ikinci etkinlik ile devam ediyor. “Atatürk ve Türk Arkeolojisi” başlığını taşıyan konferansta, Atatürk’ün geliştirdiği arkeoloji temelli kültür politikası ve onun somut uygulaması olan arkeolojik kazılar ile müzeler, dönemin diğer ülkelerinde geliştirilen arkeoloji ve kültür politikalarıyla karşılaştırmalı olarak değerlendiriliyor. Atatürk Türkiyesi’nin arkeolojiyi müzelere eser dolduran bir araç olarak değil geçmişin belgelenerek anlaşılmasına yönelik bir bilim alanı olarak gördüğüne vurgu yapan konuşma, bu bağlamda Atatürk’ün bilime bakışını da değerlendirmeye alıyor. Etkinlik, 31 Ekim Çarşamba günü saat 18:30’da ücretsiz gerçekleşiyor.

“Atatürk Konuşmaları” başlıklı konferans serisi, 31 Ekim Çarşamba günü Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’ın gerçekleştireceği “Atatürk ve Türk Arkeolojisi” başlıklı konuşmanın ardından, 22 Kasım Perşembe günü Prof. Dr. Uğur Tanyeli’nin gerçekleştireceği “Atatürk Dönemi Mimarlığına Siyasal ve Entelektüel Merkezin Dışından Bakmak” ve 20 Aralık Perşembe günü Prof. Dr. Zafer Toprak’ın gerçekleştireceği “Atatürk Döneminde Gündelik Yaşam: 1918-1938” başlıklı sunumlar ile devam edecek.

Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşen konuşma serisi ücretsizdir, rezervasyon alınmamaktadır ve yerler sınırlıdır.


Prof. Dr. Mehmet Özdoğan:
Akademik yaşamını İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı’nda H.Çambel’in öğrencisi olarak sürdürdü. Esas uzmanlık alanı, “Neolitik” olarak adlandırılan, tarım ve hayvancılığa dayalı köy yaşantısının ortaya çıkışı ve başka coğrafyalara yayılım sürecinin anlaşılmasıdır. 1964 yılından bu yana aralarında Çayönü, Yarımburgaz ve Aşağı Pınar’ın olduğu Türkiye’nin çeşitli yerlerinde 25 kazı çalışması ve yüzey araştırması yürüttü. Halen Kırklareli’nde Trakya’daki ilk tarım topluluklarını yansıtan Aşağı Pınar kazısının yanı sıra Açık Hava Müzeleri ve Kültürel Miras projelerini sürdürüyor. Diğer ilgi alanları arasında arkeoloji tarihi, arkeoloji politikaları ve çevresel arkeoloji bulunmaktadır. Üyesi olduğu önemli uluslararası bilim kurulları arasında Amerika Birleşik Devletleri Bilimler Akademisi (NAS), Academia Europa, Şanghai Arkeoloji Forumu ve aldığı ödüller arasında ise TÜBA Hizmet ödülü (2001), Vehbi Koç Vakfı (2008) ve İtalya Devlet “Cavaliere” Nişanı bulunuyor.