[Sergi]: “Güneşlenme Süresi”

Kamusal alanın sona erip özel alanın başladığı, birbirinden ayrı şekillerde tanımlanmış bu iki bölgenin üst üste binip yeni ara alanlar ortaya koyduğu farklı durum ve dinamikleri kovalayan Cansu Pelin İşbilen, Güneşlenme Süresi’nde “bireylerin egemenlik alanları” olarak adlandıran çerçevede, kullanım pratikleri ile tanım değiştiren mekanların altını çiziyor.


Güneşlenme Süresi
Açılış: 24 Eylül, 18.00
Tarih: 24 Eylül – 7 Ekim
Yer: İzmir Mimarlık Merkezi


“Kent bireylerden oluşur. Bireylerin özel alanları vardır. Oysa kent kamusaldır.”

Bu çelişkili tanımlar yeni bir coğrafya ve kültürle tanışırken, yarı-kamusal ve yarı-özel alanların arayışı ile sokak ölçeğinde daha da belirginleşiyor. Hollanda’da, yedi aylık sürede farklı kentlerde geçirdiği gündelik yaşamının bir parçası olarak izlenimlerini kayıt altına alan İşbilen, kentlilerin kendilerini estetik bir işgal ile kamuya sergilediği sokak mobilyalarını mercek altına tutuyor.

Tamamen öznel bakış açısıyla, gözün gördüğü perspektiften, gün içerisinde karşılaştığı haliyle izleyiciye sunulan bu bireysel oturaklar, biçimsel olarak Becher’lerin su kuleleri gibi “düz” bir estetik anlayışı ile tam karşıdan, tarafsız ve fotoğrafçının duygusal yorumundan yoksun bir şekilde ele alınmış bir anlatıya göz kırpıyorlar. İnsan faktörünü de figüratif anlamda kadrajdan çıkartan seri, fotoğrafçının aksine fotoğrafla belgeleme pratiğini kişiselleştiren yaklaşımı ile izleyiciyi tamamen işle baş başa bırakıyor; kişinin obje ile kişisel ilişki kurabileceği bir tanıklık yaratıyor.

Güneşlenme Süresi 24 Eylül’den itibaren İzmir’de sanatseverlerle buluşacak.


Cansu Pelin İşbilen:
1988 Manisa doğumlu. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde lisans ve İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde yüksek lisans eğitimi aldı. Üniversite hayatı boyunca mimarlık, tasarım ve güzel sanatları kapsayan çeşitli çalışmalara katıldı, kültürler arası değişimi hedefleyen çeşitli AB projelerinde katılımcı ve kolaylaştırıcı olarak yer aldı. Profesyonel anlamda, mimarlık ve tasarımın sosyal boyutuna yönelik olarak disiplinler arası projelerin farklı aşamalarında çalıştı. 2015 yılından beri İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Tarih Projesi kapsamında görev almaktadır.