(Türkiye İMSAD): “Haziran Ayında 2018’in EN YÜKSEK İhracatı Yaşandı”

İnşaat malzemesi sanayisinin çatı örgütü Türkiye İMSAD, 2018 yılı itibarıyla hayata geçirdiği “İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi”nin Haziran 2018 sonuçlarını açıkladı. Endekse göre, Haziran ayında miktar bazında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 artış gösterip 3 milyon 170 bin ton olan ihracat son 4 yılın da en yüksek ihracatı oldu.  Ayrıca 270 bin ton ithalat ile 2018 yılının en düşük ihracatı yaşandı.

Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği), 2013’ten beri her ay düzenli olarak açıkladığı “İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksleri”ne, 2018 yılı itibarıyla “İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi”ni de ekleyerek, iç ve dış ticaretin nabzını tutuyor. Türkiye İMSAD’ın sektör ve kamuoyu ile paylaştığı “İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi”nin Haziran 2018 sonuçlarına göre; ihracatta miktar olarak artış görünürken, ithalatta önemli ölçüde düşüş yaşandı.

İhracat miktar olarak Haziran ayında 3,17 milyon ton oldu

İnşaat malzemeleri sanayisinde İhracat Miktar Endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre arttı. İhracat miktar olarak Haziran ayında 3 milyon 170 bin ton oldu. Haziran ayı ihracatı böylece, miktar olarak hem son 4 yılın hem de 2018 yılının en yüksek aylık ihracatı olarak gerçekleşti. İhracat miktar olarak geçen yılın Haziran ayına göre yüzde 12 arttı. İhracat değer olarak Haziran ayında 1,58 milyar dolar seviyesine indi. İhracat Birim Fiyat Endeksi’nde Mayıs ayındaki artışın ardından Haziran ayında önemli ölçüde düşüş yaşandı. İhracat birim fiyatları Haziran ayında 0,50 dolara indi.

İthalat Birim Fiyat Endeksi Haziran ayında yükselişini sürdürdü

İnşaat malzemeleri sanayisinde Haziran ayında ithalat miktar olarak 270 bin ton oldu. Haziran ayı ithalatı böylece, miktar olarak 2018 yılının en düşük aylık ithalatı olarak gerçekleşti. İthalat değer olarak önemli ölçüde gerileyerek, 659 milyon dolar ile geçen yılın Haziran ayının yüzde 12,4 altında gerçekleşti.

İthalat Birim Fiyat Endeksi, Haziran ayında artışını sürdürerek 100 puan seviyesinin üzerinde kaldı. İthalat birim fiyatları Haziran ayında kilogram başına 2,44 dolara yükselerek, geçen yılın Haziran ayı birim fiyatının yüzde 14 üzerinde gerçekleşti.

Yurt içinde seçimlerin yarattığı belirsizlik, inşaat işlerinde yavaşlama ve döviz kurlarındaki artışın ithalatta gerilemeye yol açtığı belirtildi.

Sanayi ihracatındaki miktar artışını inşaat malzemeleri ihracatı sağladı

Türkiye sanayi ürünleri ihracatı ve inşaat malzemeleri sanayi ihracatı miktar endeksleri Haziran ayında artış gösterirken, inşaat malzemeleri sanayi dışı sanayi ihracatı miktar endeksi geçen yılın Haziran ayına göre yüzde 1,9 düştü. Haziran ayında Türkiye’nin toplam sanayi malı ihracatındaki miktar artışını inşaat malzemeleri sanayi ihracatındaki miktar artışı sağladı.

Türkiye sanayi ürünleri ihracat birim fiyatı 2017 yılı Haziran ayında 1,65 dolar iken 2018 yılı Haziran ayında 1,67 dolara yükseldi. İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı birim fiyatı 2017 yılı Haziran ayında 0,50 dolar iken 2018 yılı Haziran ayında yine 0,50 dolar oldu. İnşaat malzemeleri sanayi dışı sanayi ihracat birim fiyatları ise 2017 yılı Haziran ayında 2,65 dolar olurken 2018 yılı Haziran ayında 2,82 dolar olarak gerçekleşti.

İnşaat malzemeleri sanayi ihracatında alt sektörlerin performansı sürüyor

2018 yılı Haziran ayında sekiz alt ürün grubundan altısının ihracat birim fiyatları geçen yılın Haziran ayına göre arttı. Mineral taş ve toprak ürünler ile prefabrik yapıların ihracat birim fiyatı geçen yılın Haziran ayına göre geriledi.

Haziran ayında en yüksek ihracat birim fiyat artışı yüzde 23,4 ile demir çelik bazlı ürünlerde gerçekleşti. En düşük birim fiyat artışı ise yüzde 3,2 ile metal bazlı ürünlerde oldu.

2018 yılı Haziran ayında sekiz alt ürün grubundan beşinin ihracatı miktar olarak geçen yılın Haziran ayına göre artarken, üçünün geriledi. Miktar olarak demir çelik bazlı ürünler, elektrikli teçhizat ürünleri ile ağaç ve ahşap ürünleri ihracatı düştü.

Haziran ayında en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 37,2 ile prefabrik yapılarda gerçekleşti. En düşük miktar artışı ise yüzde 0,1 ile kimyasal bazlı ürünlerde oldu.

2018 yılı Haziran ayında sekiz alt ürün grubunun tamamında ihracat değer olarak geçen yılın Haziran ayına göre arttı. Mayıs ayında en yüksek ihracat değer artışı yüzde 31,8 ile prefabrik yapılarda gerçekleşti. En düşük değer artışı ise yüzde 3,3 ile kimyasal bazlı ürünlerde oldu.

TABLO.1 Alt Sektörlerde İhracatın Gelişimi

ÜRÜN GRUPLARI İHRACAT BİRİM FİYAT DOLAR/KG İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ İHRACAT DEĞER ENDEKSİ
2017 HAZİRAN 2018 HAZİRAN % DEĞİŞİM 2017 HAZİRAN 2018 HAZİRAN % DEĞİŞİM 2017 HAZİRAN 2018 HAZİRAN % DEĞİŞİM
DEMİR ÇELİK BAZLI ÜRÜNLER 0,64 0,79 23,4 78,5 74,7 -4,8 65,1 76,7 17,8
MİNERAL TAŞ VE TOPRK ÜRÜNLERİ 0,14 0,12 -14,3 113,2 138,9 22,7 91,0 98,9 8,7
METAL BAZLI ÜRÜNLER 4,09 4,22 3,2 110,6 121,1 9,5 96,4 108,9 13,0
ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT ÜRÜNLERİ 5,89 6,34 7,6 97,8 95,8 -2,0 84,1 88,6 5,4
KİMYASAL BAZLI ÜRÜNLER 1,37 1,42 3,6 78,5 78,6 0,1 70,1 72,4 3,3
AĞAÇ VE AHŞAP ÜRÜNLERİ 0,65 0,78 20,0 164,4 151,9 -7,6 90,5 99,5 9,9
YALITIM MALZEMELERİ 1,02 1,11 8,8 109,1 127,8 17,1 85,6 108,9 27,2
PREFABRİK YAPILAR 1,84 1,76 -4,3 64,6 88,6 37,2 56,3 74,2 31,8

Türkiye İMSAD:
Kuruluşundan bu yana geçen 34 yılda, Türk inşaat sanayisini gerek yurt içinde gerekse yurt dışında temsil eden bir sivil toplum örgütü olan Türkiye İMSAD’ın, 36 sektör derneği, 80 sanayici firma ve 15 paydaş kurum üyeleriyle birlikte, pazarda 32 binden fazla noktaya etkin bir şekilde ulaşmaktadır. Sürdürülebilir büyüme için yurt içinde ve yurt dışında işbirlikleri geliştiren Türkiye İMSAD, iç pazardaki gelişmeleri yakından izlemekte ve ihracatta ulaşılan başarının artarak sürdürülebilmesi için, dış pazarları yakından takip etmektedir. Türkiye İMSAD, inşaat sektörünün çok önemli grupları olan 31 farklı alt sektörü temsil etmektedir. 2011 yılında Brüksel, 2015 yılında ise Kamerun temsilciliğini kuran, sektörel projeler yürüten, raporlar yayınlayan Türkiye İMSAD, Avrupa Komisyonu’nun fonladığı birçok projeye de liderlik etmektedir.