(MSGSÜ)’de “(ARKAS) Koleksiyonunda POST-EMPRESYONİZM” Sergisi…

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Eylül 2018 sergi programı “ARKAS Koleksiyonunda Post-Empresyonizm” sergisi ile açılıyor.  


ARKAS Koleksiyonunda Post-Empresyonizm
Tarih:
13 Eylül-6 Kasım 2018
Yer: Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Beş Kubbe Salonu


Yenilikçi yaklaşımlarıyla, klasik resim anlayışından 20. yüzyıl modern resim anlayışına geçişin kilit figürlerinden olan Post-Empresyonistler, Arkas Koleksiyonu’ndan bir seçki ile eylül ayında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliği ile İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.

13 Eylül-6 Kasım 2018 tarihleri arasında Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Beş Kubbe Salonu’nda yer alacak bu sergi, Arkas Koleksiyonu’na yıllara yayılan titiz bir araştırma, büyük gayret ve yatırımlarla kazandırılan Fransız ressamların yanı sıra Paris’ten yayılan fikirlerin etkisiyle modernist yaklaşımı benimseyen ve bunu kendi kültürel öğeleriyle harmanlayan pek çok Avrupalı sanatçıyı da bünyesinde barındırmaktadır.


Edmond Cross, Pérouse, Le Campanile De Santa maria Nuova, 1908

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden 48 sanatçı ve 102 eserin yer aldığı sergi, İstanbullu sanatseverlerin kolaylıkla ulaşamayacakları eserleri bir araya getirmesi ve Türkiye’de Post-Empresyonizm üzerine açılan en kapsamlı sergi olması bakımından büyük önem taşıyor. Pierre-Auguste Renoir, Louis Anquetin, Maxime Maufra, Theo van Rysselberghe, Paul Serusier, Suzanne Valadon, Edouard Vuillard, Leo Putz, Louis Valtat, Maurice de Vlaminck, Kees Van Dongen, André Derain, George Braque ve André Lhote ziyaretçilerin yapıtlarını görme imkânı bulacakları sanatçılardan sadece birkaçı.


Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi:
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi kökeni Sanayi-i Nefise Mektebi’ne dayanan 136 yıllık köklü bir sanat eğitim kurumudur. Üniversitenin adı bu gün değişmiş olsa da mensupları ve öğrencileri nezdinde hala İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi olarak nitelendirilir ve kendisini AKADEMİ diye tanımlar. Dünyanın saygın sanat kurumları gibi köklü değerlerine sadık kalmayı bilmiş, genişleyen eğitim disiplinleriyle yaratıcılığı destekleyen çağdaş eğitim öğretim programlarıyla öncü niteliğini korumayı başarmıştır. Ülkemizde kültür ve sanat hayatını kurumsal olarak başlatmanın yanında ülkemizin ilk resim heykel müzesine, ilk film arşivine sahip olan üniversitenin asli görevlerinden biri de kültürel ve sanatsal etkinlikler yapmak, bu tür etkinliklere destek vermek, bu alandaki önemli organizasyonların paydaşı olmaktır.