TASARIM KÖYÜ 2018 İZMİR-Kırsal Ütopyalar YÜRÜTÜCÜ BAŞVURULARI Açıldı…

Daha önce Seferihisar’ın Düzce ve Turgut Köyleri’nde gerçekleştirilen Tasarım Köyü’nün üçüncüsü bu sene yine Seferihisar’da;  bu kez Ulamış Köyü’nde 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenleniyor.Tasarım Köyü’nde mekan olarak seçilen köyün kendi bağlamıyla ve temayla ilişkili, farklı disiplinlerden pek çok atölye çalışması yer alıyor.

Bu sene Tasarım Köyü’nde atölye yapmak isteyenlerin, tema “Kırsal Ütopyalar” ve Ulamış Köyü bağlamında kurguladıkları atölyelerini anlatan bir döküman ile başvuru yapmaları gerekiyor.


Başvuruda yer alması gerekenler:

1- Kişisel Bilgiler (ekip üyelerinin her biri için)
İsim, okul, bölüm, çalışma alanı ve iletişim bilgileri
2- Atölye Bilgileri
Atölyenin ismi, ihtiyaç listesi, optimum katılımcı sayısı, atölyenin tema ve köyle ilişkisinin-kurgusunun anlatıldığı bir metin

Başvuru adresi: tasarimkoyuizmir@gmail.com
Son başvuru tarihi: 5 Ağustos 2018


“Büyükşehir Yasası sonrası kırsal alanların yaşadığı tahribatın getirdiği duyarlılıkla ortaya çıkan Tasarım Köyü bu seneki buluşmasında, yakın bir zamanda küresel bir sorun olarak tartışılmaya başlanan kentlerin yaşanılabilirlik sınırını aşma durumu ve buna karşılık insanlığın üreteceği çözümler içerisinde kırsal alanların rolünü irdeleyecektir.

İdeal düzen arayışında mekânsal zeminin farklılık gösterdiği bu ortamda, Seferihisar’ın Ulamış köyü üzerinden veya kırsal alanların ve orda yaşayan toplulukların temel karakteri göz önüne alınarak yerle ilişkili, doğa referanslı ve kentleşmeden kurulabilecek bir düzenin farklı ölçekte ve farklı disiplinler aracılığıyla irdelenmesi amaçlanmaktadır.”

TEMA: Kırsal Ütopyalar

Tema metninden;

“…Kentsel tükeniş sonrası uygarlık için yeni mekân arayışlarındaki en önemli alternatif olan kırsal alanlar, sahip olduğu kültürel birikim, birlikte yaşama alışkanlığı, doğa ve yer ile kurulan ilişkiler anlamında göz ardı edilemeyecek bir birikim barındırmaktadır. Özellikle şark medeniyetlerinde kültürel birikimin özünü oluşturan kırsal yaşam daha farklı bir toplumsal örgütlenmede geliştirilmeye müsait ilişkilere sahiptir.

İlk olarak 1890’da William Morris’in kaleme aldığı ‘‘Olmayan Yerden Haberler’’ ile kırsal alan ilk defa ideal yaşam alanı olarak tasvir edilmiştir. Morris bu kitabında doğayla bütünleşik, eşitlikçi, devletsiz bir toplum tasavvur etmiştir. Kitapta herkesin ulaşmak istediği, insanların özgürce hareket ettiği bir ütopya yaratır. Sanayileşmenin yerini toplumsal zanaat ekonomisinin aldığı özgürlükçü sosyalist bir topluma ilişkin ikna edici bir uzak görüşlülük sunar. Daha sonra kaleme alınan modern ütopya örneklerinden Ursula K. Le Guin’in “Mülksüzler”i, Marge Piercy’nin Zamanın Kıyısındaki Kadın’ı her ne kadar farklı konulara odaklanmış olsalar da kırsal veya ekolojik yaşama dair aldıkları tavır Morris’den farklı değildir…”

Atölye yürütücülerine rehber olması amacıyla hazırlanan tema metninin tamamına ve Ulamış Köyü’yle ilgili bilgilere ulaşabileceğiniz kitapçığa buradan ulaşabilirsiniz.