(Kalite ve Çevre Kurulu) Başkanı Olarak DİLEK SANİN Atandı…

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin iktisadi bir işletmesi olarak faaliyet gösteren Kalite ve Çevre Kurulu’nun (KÇK) olağan toplantısı 29 Haziran Cuma günü yapıldı. Kalite ve Çevre Kurulu Başkanı olarak Prof. Dr. Dilek Sanin seçildi.

KÇK Kurul Başkanı Prof. Dr. İ. Ersan Kalafatoğlu’nun görev süresinin dolması sebebiyle, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dilek Sanin 3 yıl boyunca Kalite ve Çevre Kurulu’nun (KÇK) yeni Başkanı olarak görev yapacak. Sanin, 2006 yılından bu yana Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde Profesör olarak görev yapmaktadır.

Kalite ve Çevre Kurulu’nda; Türkiye Prefabrik Birliği Genel Sekreter Bülent Tokman, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Akkaya, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Daire Başkanı A. Tuna Acar, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Kamil Özkan, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Laboratuvar, Atık Yönetimi Dairesi Başkanı Ahmet Varır, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu – Çevre Enstitüsü Başuzman Araştırmacı Dr. Nesimi Özkurt, Beton ve Harç Kimyasal Katkı Maddeleri Üreticileri Derneği (KÜB) Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Alev Çankayalı, Türkiye Müteahhitler Birliği İnşaat Yüksek Mühendisi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Atamer, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Besleme, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) CEO’su İsmail Bulut, Tüketicinin Korunması ve Piy. Göz. Gen. Müd. Uzmanı Halil İpek, Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Kalite Altyapısı ve Piyasa Gözetimi Dairesi Başkanı Özge Akkız, Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu (YÜF) adına Coşkun Gönültaş, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Emekli Eski Yönetici Zeki Sağlam, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Emekli Eski Yönetici Hayrettin Şener, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Emekli Eski Yönetici Yusuf Ziya Bekiroğlu yer alıyor.

Kalite ve Çevre Kurulu (KÇK), ülkemizin Avrupa Birliği’ne (AB) uyum sürecinde, çevresel ölçüm hizmetlerini yerine getirmek, çimento ve ilgili ürünler konusunda CE işaretlemesine yönelik hizmet vermek üzere bir uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak örgütlenmiştir.


Kalite ve Çevre Kurulu:
Kalite ve Çevre Kurulu (KÇK), Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin iktisadi bir işletmesidir. Çimento ve ilgili sektörlerin kalite kontrol ve çevresel ölçüm hizmetlerinin bağımsız ve tarafsız bir yapıda gerçekleştirilmesi amacıyla 1996 yılında kurulmuş, kamu, üniversite, üretici ve müşteri temsilcilerinden oluşan bağımsız ve tarafsız iktisadi bir işletmedir. KÇK aşağıdaki kurum temsilcilerinden oluşmaktadır;
Deklarasyon
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
T.C. Ekonomi Bakanlığı
Beton Katkı Üreticileri Birliği
Türkiye Prefabrik Birliği
İstanbul Teknik Üniversitesi
Türkiye Müteahhitler Birliği
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği
Marmara Üniversitesi
Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü

KÇK, ülkemizin Avrupa Birliği’ne (AB) uyum sürecinde, çevresel ölçüm hizmetlerini yerine getirmek, çimento ve ilgili ürünler konusunda CE işaretlemesine yönelik hizmet vermek üzere muayene ve belgelendirme kuruluşu olarak örgütlenmiştir. KÇK’nın faaliyetlerini yürüten organ Kalite ve Çevre Direktörlüğü’dür. KÇK, çimento ve ilgili ürünler konusunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından; TS EN ISO/IEC 17065 ’e göre Ürün Belgelendirme Kuruluşu, TS EN ISO/IEC 17021’e göre Sistem Belgelendirme Kuruluşu ve çevre ölçümleri için kurulmuş olan çevre laboratuvarı da TS EN ISO/IEC 17025’e göre Deney Laboratuvarı olarak akredite edilmiştir. 20 Kasım 2006 tarihinde AB Komisyonu tarafından 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPD) kapsamında 1784 Kimlik Numarası (NB 1784) ile KÇK Onaylanmış Kuruluş olarak atanmıştır. 1784 kimlik numarasını alan KÇK’nın, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirildiğine dair karar 27 Aralık 2006 tarih ve26389 no’lu T.C. Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştır. 12 Kasım 2013 tarihinde AB Komisyonu tarafından 305/2011/EU Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR) kapsamında 1784Kimlik Numarası ile Onaylanmış Kuruluş olarak atanmıştır. 1784 kimlik numarasını alan KÇK’nın, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirildiğine dair karar 24 Ocak 2014 tarih ve28892 no’lu T.C. Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştır. KÇK’nın akredite Çevre Laboratuvarı emisyon, hava kalitesi, meteoroloji, gürültü ölçümü konularında ülkemizin en kapsamlı laboratuvarlarından biridir. KÇK Çevre Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş olup, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan ilk laboratuvardır. KÇK, Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) tarafından verilen Büro Tescil Belgesine sahiptir.