(İstanbul Bilgi Üniversitesi) Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü’nün HEMZEMİN Sergisi Açılıyor!

İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü 4. Sınıf öğrencilerinin mezuniyet proje çıktılarını sundukları ‘hemzemin’ sergisi, 31 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 17.00de, Mimarlık Fakültesi KD6 3. Katta açılıyor.

Öğrencilerin çalışırken çeşitli ölçek, içerik ve yaklaşımlarla tasarımı ortak zeminlerine yerleştirmesi, serginin ismi olan ‘hemzemin’i tanımlıyor. Birbirinden bağımsız alanlarda çalışmaya başlayan öğrencilerin hem kendilerine tanımladıkları alanlar hem de dokundukları, dert edindikleri konular birbirleriyle iletişim kurarken tasarımda ortak kaygılarına dair bir fikir vermeye başlıyor.

Lisans eğitimleri boyunca endüstriyel üretime, zanaata ve teoriye dair farklı tasarım bağlamlarında çalışma şansı bulan öğrenciler, ID402 Tasarım Stüdyosu’nda ortak bir çalışma alanında bir araya gelip çeşitli konulara değinen projeleri üzerinde çalıştı. Projeler mahalli, uyumlu, birlikte, yeniden yorumlayan ve yansıtan gruplarında içerik, ölçek ve söylemleri doğrultusunda birbirlerine yaklaştılar, aynı zamanda birbirini destekleyerek belli konuların altını çizdiler.

Ürün tasarımının kapsadığı bir hemzeminden bahsederken; aslında geniş bir ‘hemzeminlik’ hali olan kenti farklı yaklaşımlarla irdelemek mümkün oldu. Öğrenciler, projelerinde kentin barındırdığı kamusal alanlara ve bu alanlardaki harekete, özelleşen mekanlara; şehirlilere, bireysel kullanımlara ve kullanımların açığa çıkardığı koşullara daha yakından baktı. Ölçekleri değişirken kullandıkları araçlar araştırma, yorumlama, pazarlık yapma, müdahale etme gibi yöntemlerin yanı sıra ürün, arayüz, sistem ve mekan kurgusu üzerinden çeşitlenen üretimler oldu. Kentin rutinlerine sabit ve hareketli araçlar üzerinden şenlikli ve katılımcı alternatifler üretti.

Tasarımı en geniş ölçekte ele alan öğrenciler, hem şehrin farklı bölgelerini hem de fakültelerini kendi ‘yerelleri’ olarak tanımlayıp müdahale etme, tamir etme, geri dönüştürme ve yeniden kullanma pratikleri üzerinden öneriler sundular. Bu önerilerde gündeme gelen ikincil kullanımdaki nesneler ve malzemeler, farklı projelerde de anlam ve değer kaygılarına odaklanarak ele alındı. Nesnelerin ‘sonraki’ hayatlarına, kullanıcı ile nesnenin bulunduğu dengeye odaklananlar, hem bire bir hem de sahada veri toplamayı ve bunu bir tasarım girdisi olarak aktarmayı amaç edindi. Günlük kullanım nesneleri ve kullanıcı arasındaki ilişkiyi spekülatif bir tutumla ele alan işler ise, yeni deneyimler vaat etmeye başladı.

Şehirden yerele, yerelden de mahreme git gide daha dar bir zemine odaklanılırken; öğrencilerin bir kısmı evcil alanlarda ortaklıklar aramaya başladı. ‘İkincil kullanıcılar’ daha ön plana çıkarken önerilen ürünler, evcil kurguları ve karakterler arasındaki hiyerarşileri yeniden düşünmeye teşvik etti. Bunun yanı sıra, ev içinde özelleşen kullanımlara odaklanan projeler kullanıcılarının işlerini kolaylaştırmayı amaçladı. Konumlandığı mekandan çok faaliyet ve işleve yönelik çalışanlar ise çeşitli iş tanımlarını gerektirdikleri araç gereçleri yeniden düşünerek, kullanıcıların daha verimli bir süreç geçirmesini amaç edindi.

Tasarım kavramını, aynı anda farklı süreçleri bir arada tutabilen bir çerçeve gibi hem kavramsal hem de fonksiyonel açıdan ele alan tasarımcılar, projelerini bu farklılıklar doğrultusunda özelleştirdiler ve tasarım kavramına çeşitli açılardan bakan perspektifler geliştirmeye çalıştılar.


Öğrenciler
Aynur Binicioğlu // Beril Taşoğlu // Beste Tekdoğan // Cem Örgen // Ecem Karabıyık // Eda Tunca // Efe Hepdoğan // Elif Cansu Kayıkcı // Elif Deniz Gülay // Gülbüke Susaruğur // Güneş Arısoy // İkra S. Kılıç // İlayda Doğrusöz // İmge Yüksel // Levend Gökberk Günday // Kıvanç Sert // Melis Gültunca // Meriç Yazgın // Mete Godollar // Nadir Mert Çetin // Selin Karcı // Şahin Mesrur Paksoy // Tufan İşcan // Yağmur Kocaman

Yürütücüler
Ahmet Sertaç Öztürk, Can Altay, Gizem Öz

Mentorlar
Aren Emre Kurtgözü // Avşar Gürpınar // Ayça İnce // Betül İnci // Bilge Nur Saltık // Bürkan Özkan // Büşra Tunç // Cemre Yeşil // Deniz Tümerdem // Elif Baykal // Eren Dalgakıran // Esin Düzakın // Meriç Kara // Mevce Çıracı // Özgür Atlagan // Pınar Pinzuti // Refik Burak Atatür // Salih Murat Egi // Selen Çatalyürekli // Sinan Logie // Sinem Hallı // Şule Koç // Teoman Aslan // Yeşim Eröktem