“Ankara’da Geçmişi ve Günümüzü Geleceğe Taşımak: Kent Araştırma Merkezi Olarak VEKAM” Sunumu (Mimarlar Derneği 1927)de!

Mimarlar Derneği 1927’de 8 Mayıs Salı günü saat 19:30’da Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, “Ankara’da Geçmişi ve Günümüzü Geleceğe Taşımak: Kent Araştırma Merkezi Olarak VEKAM” başlıklı bir sunum gerçekleştirecek.

Konuşmanın ilk bölümünde Kent Araştırma Merkezleri ve Kültürel Bellek konusu ele alınacak, kültürel bellek kavramını oluşturan farklı tarihsel bakış açıları üzerinde durulacaktır. İkinci kısmında ise Ankara’da bir Araştırma Merkezi olarak VEKAM koleksiyonları ve etkinlikleri tanıtılacak, Araştırmalar ve Projeler hakkında bilgi verilip araştırmacıların VEKAM’dan nasıl yararlanabileceği konusu açıklanacaktır.

Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, 2014 yılından beri Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Ankara’da bulunan Koç Üniversitesi, Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin de Direktörüdür. Daha önceleri Başkent Üniversitesi’nde kurucu dekanlık yapmış ondan önce de uzun yıllar Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde çalışmıştır.