Robert Murjahn Enstitüsü Bilimsel Araştırma Merkezi (RMI-Türkiye) Yenilendi!

Betek Boya tarafından 2007 yılında hayata geçirilen Dr. Robert Murjahn Enstitüsü Bilimsel Araştırma Merkezi (RMI – Türkiye) yenilendi.

Dış cephe ısı yalıtım sistemlerinin performansı ve dayanıklılığı ile ilgili araştırma, geliştirme ve test faaliyetlerinin yürütüldüğü RMI- Türkiye’de, gerçekleşen yenileme çalışmalarıyla geliştirilmiş test alanı, kapsamlı meteoroloji istasyonu ve genişletilmiş test metodları kullanılacak.

Görsel anlamda da yeni teknolojilerin sergilendiği, ürünler ve genel olarak ETICS (Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri) ile ilgili bilgilendirmelerin yapıldığı enstitü bünyesinde Sınav ve Uygulama Merkezi de bulunuyor. Akademik projelerin, enstitü bünyesinde bağımsız ve üniversitelerle ortak olarak yapılması hedeflenen enstitüde hem teorik hem de pratik yalıtım eğitimleri düzenleniyor.

Enstitüde, Türkiye’de başka hiçbir yerde uygulanmayan testler yapılıyor

Betek Boya, RMI Türkiye ile birlikte sektördeki haksız rekabeti engelleyerek, sektörün ulusal ve uluslararası pazarlarda sağlıklı gelişimini sağlamayı ve güvenilir bir fırsat yaratmayı, bu doğrultuda gelecek odaklı tüm firmalara, bağımsız davranma felsefesi ile destek vermeyi amaçlıyor.

Yenilenen enstitü bünyesinde, boyut analizi, tüm mekanik mukavemet testleri, ısıl iletkenlik katsayısı tayini, su emme ve su buharı geçirgenliği testleri, donatı filesi testleri, dübel çekme testleri ve Türkiye’de bir ilk olarak ETAG 004 normlarına uygun higrotermal çevrim (iklimlendirme) testleri yapılmaktadır.

Bir İlk: Devlet – Özel Sektör İşbirliği ile Yangın Testleri

RMI – Türkiye, geçtiğimiz yıllarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğiyle dış cephe ısı yalıtım sistemlerinin yangın performansını ölçmeyi amaçlayan “Full Scale” yangın testlerini gerçekleştirmişti. Yapılan yangın testleri, devlet – özel sektör işbirliği ile yapılmış, doğru malzemeleri ve uygulama tekniklerini bilimsel metotlar ile tespit etmek için yapılmış bir çalışma olması itibarı ile Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor.


RMI – Türkiye:
Dr. Robert Murjahn Enstitüsü Bilimsel Araştırma Merkezi (RMI – Türkiye), dış cephe ısı yalıtım sistemleri üzerine akredite bir laboratuvar olarak test hizmetleri vermek ve araştırma-geliştirme faaliyetleri yürütmek üzere 2007 yılında faaliyete geçmiştir.

Bir araştırma ve test merkezi olarak RMI – Türkiye’nin faaliyetleri, uzmanlık alanı dahilindeki ürünlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin tespit edildiği laboratuvar analizlerinden, bu ürünlerin reel boyutlarda ve reel iklim koşulları altında sahada gösterdiği performansın ve dayanımın laboratuvar ortamında canlandırıldığı büyük çaplı testlere kadar uzanmaktadır.

RMI – Türkiye, sektörün ihtiyacına göre yeni test metotları geliştirmek amacı ile ulusal (TSE) ve uluslararası (CEN) standardizasyon kurumlarının ilgili çalışma gruplarında görev almakta ve ciddi katkılarda bulunmaktadır. Sektörden elde ettiği tecrübeyi bu kurumlara aktarmakta, bu kurumlardan elde ettiği tecrübe ile de hizmet kalitesini en üst seviyede tutmayı sağlamaktadır. RMI -Türkiye yürüttüğü faaliyetler ve sektörde edindiği konum ile mevcut teknolojilerin gelişimine ve sektördeki ürünlerin niteliğinin ve çevreye karşı duyarlığının artmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.