18. (İzocam) Öğrenci Yarışması KAZANANLARI Belli Oldu!

İzocam’ın sosyal sorumluluk bilinciyle hayata geçirdiği ve üniversite öğrencilerine yurt dışında proje geliştirme fırsatı sunan 18. İzocam Öğrenci Yarışması’nın sonuçları belli oldu. Multi konfor bina tasarımı özelinde hazırlanan 17 projenin mücadele ettiği yarışmada 6 adet proje finalde yer aldı. Jüri değerlendirmesi sonucunda Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Şimal Avcı ve Halil Soysal Cirit’in hazırladığı proje birinci, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Büşra İnce ve Ayşegül Erçin’in hazırladığı proje ikinci ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Nazlı Aral ile Serkan Ateş’in hazırladığı proje üçüncü oldu.

İzocam’ın, sosyal sorumluluk bilinciyle her yıl farklı bir ülke, şehir ve konseptle hayata geçirdiği ve bu yıl ‘Sıcak İklimde Sürdürülebilir Tasarım’ başlığıyla düzenlediği İzocam Öğrenci Yarışması sonuçlandı.

Yarışma ‘Fikirden Projeye’ formatıyla iki aşamada gerçekleştirildi. Yarışmanın ilk adımında öğrencilerden “Dubai Kültür Köyü” başlığı altında, bölgesel şartları hesaba katarak, sürdürülebilir ve iklimle dengeli bir mimari tasarım fikri geliştirmeleri ve bu fikirleri somutlaştırarak avan projeye dönüştürerek multi konfor bina tasarlamaları beklendi. İlk etapta öğrenciler www.izocamogrenciyarismasi.com adresi üzerinden projelerini göndererek başvuru yaptılar. Gelen projeler arasından başarılı bulunanlar ikinci aşamaya geçti ve öğrenciler, jüriden projelerini geliştirmeye katkı sağlayacak yorumları aldılar. 19 Nisan 2018’de düzenlenen açık jüri buluşmasında ise başarılı projeler yarıştı ve 12-15 Mayıs 2018 tarihlerinde Dubai’deki uluslararası finalde yarışacak ilk üç proje belli oldu.

Yarışmada değerlendirme sonucunda, Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinden Şimal Avcı ve Halil Soysal Cirit’in hazırladığı ‘Mağara’ isimli proje birinci oldu. Sıcak iklim tasarım ilkelerinin dikkate alındığı projenin çevresel verilerle ilişki kurması, suyun iklimlendirme etkilerini tasarımın içine alması, iç ve dış mekân kurgusundaki dinamik dili jürinin beğenisini kazandı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerinden Büşra İnce ve Ayşegül Erçin’in hazırladığı ‘Coasive’ isimli proje ise yalın ve tutarlı yaklaşımıyla ikinci oldu. Projede yaratılan dolu/boş ilişkisi, kademeleşme, kütlesel denge  ve bunların tipolojik çözümleri başarılı bulundu. İklimsel verilere duyarlı olarak geliştirilen dar sokaklar ve iç avluların sürekliliği, yer yer meydanlaşması, farklı sürpriz perspektifler yaratması jürinin beğenisini aldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerinden Nazlı Aral ile Serkan Ateş’in geleneksel içe dönük ev modelini temel alarak hazırladıkları, korunaklı ve iç mekândaki küçük boşaltmalarla mikro klima alanları yarattıkları ‘All Apt.’ isimli proje ise üçüncü oldu.

Yetkin öğretim görevlileri, uzman mimarlardan ve sektör uzmanlarından oluşan jüri yarışma süreçlerindeki aktif rolüyle ve özverili çalışmalarıyla hem yarışmaya hem de öğrencilerin gelişimine katkı sağladılar. İTÜ Makine Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, Günarda Enerji firmasından Y. Mimar Ali Erkan Şahmalı, Dilekci Mimarlık firmasından Y. Mimar Durmuş Dilekci, İTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gülten Manioğlu, Suyabatmaz-Demirel Mimarlık firmasından Y.Mimar Hakan Demirel, ODTÜ Makine Fakültesi öğretim üyesi Prof Dr. Mehmet Çalışkan ve İzocam Pazarlama Direktörü Dr. Kemal Gani Bayraktar İzocam 18. Öğrenci Yarışması’nın jürisi içinde yer aldı.

Finalistler arasından dereceye giren birinci proje 8 bin, ikinci proje 6 bin ve üçüncü proje 4 bin TL ödül kazandı. Ayrıca yarışmada dereceye giren ilk üç proje Mayıs ayında Dubai’de düzenlenecek uluslararası finalde ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Çözüm : Multi Konfor 

Doğru malzeme ve uygun kalınlık ile yalıtım yapılan binalar enerji tasarrufu için atılan en büyük adımdır. En yüksek enerji tasarrufunu sağlayan çözüm ise multi konfor binalardır.

Sıfıra yakın enerjili ev kavramından türemiş ve biyo iklimsel tasarımı hedefleyen, sürdürülebilir, ekolojik, ekonomik ve sosyal etmenleri göz önünde bulunduran “Multi Konfor Binalar”, yüksek enerji tasarrufuyla birlikte azami ısıl konforu sunuyor. Kusursuz akustik ve görsel konfor, kaliteli iç ortam havası, yangın korunumu ve güvenliği sağlayan, hem iç mekânlarda hem de dış mekânlarda son derece esnek tasarım çözümleri barındırabilen Multi Konfor Binalar en az % 90 enerji tasarrufu hedefliyor. Bu binalar, Türkiye gibi enerjisinin dörtte üçünden fazlasını ithal etmekte olan ülkelerde dışa bağımlılığı azaltıcı katkılar sağlıyor.