(Bodrum Mimarlık Kitaplığı)’nda Ayperi Okur SÖYLEŞİSİ: “Leonardo da Vinci’nin Portrelerinin Ötesinde”

Bodrum Mimarlık Kitaplığı’nda 22 Mart 2018 Perşembe günü saat 18:30’da , mimar ve yalın üretim (lean manufacturing) teknolojileri gelişim uzmanı Ayperi Okur, “Leonardo da Vinci’nin Portrelerinin Ötesinde” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirecek.


Ayperi Okur: “Leonardo da Vinci’nin Portrelerinin Ötesinde”
Tarih: 22 Mart 2018, Perşembe
Yer: Bodrum Mimarlık Kitaplığı
Saat: 18:30


Yirmi birinci yüzyıl, yaratıcı düşünce ile bilimsel düşünce arasındaki etkileşimi dönüştürücü bir devinimle başladı. Teknoloji, bilginin kaynağına ve dolaşımına olan kısıtları kaldırırken çağdaş kültürde bilginin görselliği giderek başat bir konum kazanıyor. Görselliğin dijital medyalarda temsiliyeti ile imgelerin aktarımı çeşitlenirken, görsel estetiğin tarihselliği yeniden sorgulanır oldu. Bu sorgulamanın en başında ise Rönesans ve “Rönesans insanları”, ama özellikle de Leanorda da Vinci’nin geliyor. Da Vinci’nin tablolarındaki görselliğin bilinenin ve düşünülenin çok daha ötesinde iç içe girmiş katmanlarının olduğu keşfediliyor. Rönesans insanın görsellikle olan iletişiminin derinliği çağdaş görsel kültürümüze yeni ufuklar çizebiliyor.

Leonardo’nun etkileyici görsel söyleminin arkasında gerçeklik ve mitlerin yeniden incelenmesi, yirmi birinci yüzyıl insanı için ne ölçüde çağının yorumlanmasına katkı verebilir?

Bu sorunun olanaklarına ışık tutmayı amaçlayan söyleşi, herkesin katılımına açık gerçekleştirilecek.

www.bodrumarchitecturelibrary.org


Ayperi Okur:
Orta Doğu Teknik Üniveristesi’nde (ODTÜ) Mimarlık eğitimi sonrası Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde yüksek lisans yapan Ayperi Okur, Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) kent ve bölge planlama doktorasını tamamladıktan sonra sanayide yalın üretim modelleri üzerine araştırmalar ve danışmanlıklar yapmıştır. Doktorasında incelediği Türk otomotiv sanayisi kapsamında yer alan küçük yan sanayilerin dinamizmini daha sonra geliştirerek TOFAŞ’ın katkılarıyla 1997 yılında “2000’li Yıllara Doğru Türkiye Sanayii İçin Yapılanma Modeli: Yalın Üretim” başlığında kitap olarak yayımlamıştır.