[Panel]: Geçmişten Bugüne Ermeni Mimarisi

Hrant Dink Vakfı’nın Türkiye-Ermenistan Programı kapsamında İstanbul’u ziyaret eden Ermenistan Ulusal Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi’nden akademisyenler, Ermeni mimarisinde geçmiş ve güncel akımları anlatacaklar.


Geçmişten Bugüne Ermeni Mimarisi Paneli
Tarih: 13 Şubat 2018, Salı
Saat: 18.30
Yer: Hrant Dink Vakfı, Havak Salonu


Mimar Lory Zakar’ın moderatörlüğündeki panelde Doç. Dr. Emma Harutyunyan “Ermeni mimarisinin gelişimine genel bakış: tarih öncesi dönemden 13. yüzyıla” ve Dr. Aşot Safaryan “Modern Ermeni mimarisi” başlıklı sunumları ile yer alacak.

Doç. Dr. Emma Harutyunyan’ın sunumunda tarih öncesi mimari, Urartu dönemi, Helenistik miras, Ortaçağ dönemi (4.-7. yüzyıllar), Ermeni Rönesansı (10.-13. yüzyıllar) özelinde Hıristiyan mimarisi üzerinde durulacak.

Dr. Aşot Safaryan’ın “Modern Ermeni mimarisi” başlıklı sunumunda ise modern mimarinin kademeli gelişiminden günümüz Ermeni şehirlerinin şekillenmesine yol açan mimari akımlara kadar, modern Ermeni mimarisinin oluşumundaki farklı etmenler üzerinde durulacak.

Sunum dili İngilizcedir. Etkinlikte İngilizce – Türkçe simültane çeviri olacaktır.
Etkinlik Facebook üzerinden canlı yayınlanacaktır. Ayrıntılı bilgi için: https://hrantdink.org/tr

Doç. Dr. Emma Harutyunyan:
Ermenistan Ulusal Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi bünyesinde Mimarlık Teorisi, Mimari Mirasın Restorasyonu ve Rekonstrüksüyonu Kürsüsü Başkanı’dır. Üniversitede 20 yılı aşkın süredir kendi alanında dersler vermekte olup, çok sayıda bilimsel makale ve iki monografi hazırladı, pek çok uluslararası konferansta yer aldı. Lisansüstü çalışmalar yarışmasının uluslararası jüri üyesidir. Pratik alanda yaptığı çalışmalarla, pek çok meskûn ve kamu binasına imzasını attı. ICOMOS ve Ermeni Mimarlar Birliği üyesidir.

Dr. Aşot Safaryan:
Ermenistan Ulusal Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi bünyesinde Mimarlık Teorisi, Mimari Mirasın Restorasyonu ve Rekonstrüksüyonu Bölümü ile Çizim ve Bilgisayar Grafiği Bölümleri’nde görev yapıyor. Akademide uzun yıllar ders verdi, 44 bilimsel makalesi yayınlandı, 15 makalesi uluslararası konferanslarda sunuldu. ICOMOS, Ermeni Mimarlar Birliği, Uluslararası Mimarlar Birliği ve Ermenistan Mühendislik Akademisi üyesidir.