Sungarage Solar Enerjili İnovatif Ürün Yarışması’na Son Başvuru Tarihi: 18 Şubat 2018

Güneş enerjisi odağında mühendislik ve tüketici ürünleri projeleri geliştiren ve Sunbank markası aracılığıyla nihai tüketiciye ulaşan solar ürünlerin araştırma, geliştirme, üretim, satış ve pazarlama süreçlerini yöneten Isun Enerji A.Ş. ve İTÜ işbirliğiyle gerçekleştirilen Sungarage Solar Enerjili İnovatif Ürün Yarışması başvuruları 18 Şubat 2018 tarihine kadar devam ediyor.

Detaylı bilgiyi bu linkte inceleyebilirsiniz: http://sungarage.org/

Kimler bu yarışmaya katılabilir?

Tüm lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilir.
Yarışmaya en az üç en fazla beş kişiden oluşan gruplar halinde katılınabilir.

Yarışma aşamaları

 1. Yarışma başvuruları 18.12.2017 tarihinde başlayıp 18.02.2018 itibari ile son bulacaktır.
 2. Başvuru sırasında başvuru formunun doldurulması ve taahhütnamenin onaylanması gerekmektedir.
 3. Başvuruları onaylanan gruplar 02.03.2018’ e kadar proje dosyaları teslim edilecektir.
 4. Jüri tarafından değerlendirilen dosyalardan mülakata davet edilecek olanlar 09.03.2018 tarihinde duyurulacaktır. Mülakatlar 12.03.2018-16.03.2018 tarihleri arasında gerçekleşecektir.
 5. Mülakatlar sonuçları 19.03.2018 tarihinde ilan edilecektir.
 6. Mülakatlarda başarılı olan gruplardan prototip istenecektir.
 7. Prototiplerin son teslim günü 13.06.2018 dir.
 8. Yarışma finali 19.06.2018’de yapılacaktır.

Yarışma Takvimi

 • Başvuru Başlangıcı:  18.12.2017
 • Başvuru Bitişi: 18.02.2018
 • Proje Dosyalarının Teslimi: 02.03.2018
 • Mülakat Duyurularının yapılması: 09.03.2018
 • Mülakat Tarihleri: 12.03.2018-16.03.2018
 • Mülakat Sonuçlarının Açıklanması: 19.03.2018
 • Prototip Teslimi: 13.06.2018
 • Yarışma finali: 19.06.2018

Ödüller

Birincilik Ödülü 12.500
İkincilik Ödülü 7.500
Üçüncülük Ödülü 5.000

Değerlendirme Kriterleri

Yenilikçilik

 • Yenilikçi bir fikir mi?
 • Hangi gereksinimleri karşılayacağı belirtilmiş mi?
 • Benzer ya da rakip ürün/hizmetlerle karşılaştırma yapılmış mı?

Yapılabilirlik/Uygulanabilirlik

 • İş fikri ürüne ya da hizmete dönüştürülebilir bir fikir mi?
 • İş fikrinin ürüne ya da hizmete dönüşmesini engelleyecek güncel teknolojik düzey ya da sektörel standartlar ve normlardan kaynaklanan engeller gözetilmiş mi?
 • İş fikrinde geliştirme ve üretim aşamalarına ilişkin çözülmesi gereken temel problemler ve çözümleri tanımlanmış mı?
 • Kaynak planlaması yapılmış mı? Kaynakların uygunluğu gözden geçirilmiş mi?
 • Proje ekibi, projenin hayata geçirilmesi için ihtiyaç duyulacak disiplinleri içine alacak şekilde yapılandırılmış mı?
 • Projeyi hayata geçirmek için gereken iş birlikleri, danışmanlık ve hizmet alımları tanımlanmış mı?
 • Geliştirme çalışmalarına ilişkin temel gelir ve gider kalemleri belirlenmiş mi?
 • Tasarlanan iş modelinin işleyişine yönelik gelir-gider projeksiyonu yapılmış mı?
 • Takım üyeleri kendi aralarında uyumlu mu ve takımda bütünlük (birbirini tamamlayan bir yetkinlik seti) sağlanmış mı?
 • İş fikrinin talep oluşturma şansı var mı?
 • İş akış diyagramı verilmiş mi?
 • İş paketleri tanımlanmış mı?

Ölçeklenebilme/Sürdürülebilirlik

 • Oluşturulacak ürün ya da hizmet pazarlanabilir nitelikte mi? Başlangıç pazar analizi iyi yapılmış mı?
 • Rekabet analizi iyi yapılmış mı? Olası rekabet yöntemleri düşünülmüş mü?
 • Pazarlama stratejisi (segmentasyon, hedef pazar belirleme, konumlandırma, vb.) temel prensipleri tespit edilmiş mi?
 • Fiyatlandırma (pazara konumlandırma), dağıtım ve tanıtım faaliyetleri için gerekli analizler yapılmış mı?

Sosyal Etki

 • Önerilen projenin toplum için faydası nedir?
 • Projenin yaratacağı olumlu ve olumsuz etkiler düşünülürken tüm paydaş grupları gözetilmiş mi?
 • Proje hangi toplumsal soruna çözüm üretmekte veya kaynak yaratmakta?
 • Proje yerel ve/veya bölgesel gelişime katkı sağlıyor mu?
 • Proje, sosyal değer önerisi barındırıyor mu?