“İnşaat Sektöründe Çevik Dönüşüm” Başladı!

İstanbul Proje Yönetim Derneği ve AGILE TURKEY’in farklı bir bakış açısı ile tasarımdan uygulamaya inşaat sektöründeki verimliliğin artırılabileceği ve sektöre çok önemli katma değer sağlanabileceği inancıyla başlattığı İnşaat Sektöründe Çevik Dönüşüm projesinin 17 Ekim’de Maslak’ta gerçekleştirilen ilk etkinliği yoğun ilgi üzerine 9 Aralık Cumartesi günü Yapı Merkezi A.Ş.’nin sponsorluğunda Çamlıca Merkez Ofisi Mimar Sinan Salonu’nda halka açık olarak tekrarlandı.

Proje Yönetiminin; sadece bir kişinin, bir departmanın ya da bir kurumun işi olmadığı bilinci ve başarılı proje için bütün paydaşların ve ekibin aynı bakış açısına sahip olması gerektiği inancı ile yapı firmaları, tasarım ofisleri, uygulama firmaları, proje yönetim firmaları ve GYO’larda çalışan başta mimar, inşaat mühendisi ve bilişim mühendisleri olmak üzere çeşitli disiplinlerden katılımcıların ilgi gösterdiği etkinlikte “çevik proje yönetim” yaklaşımı İlke Bozkurt, Demet Demirer, Alev Akın ve Mehmet Yitmen’in sunumları ile örnekler üzerinden anlatıldı.

Projelerin etkin yönetilmesini sağlamak amacıyla 1997 yılında kurulan İstanbul Proje Yönetim Derneği (IPYD) Yönetim Kurulu Başkanı İlke Bozkurt, “İnşaat Sektöründe Çevik Dönüşüm” projesinin çıkış noktasını anlattığı açılış konuşmasında şeffaf betondan, 3D yazıcı ile üretilen binalara, robotlardan, BIM teknolojilerine inşaat sektöründeki yeniliklerden ve sektörde “Geleceğe doğru değişim”in gerekliliğinden bahsetti. TUİK verilerine göre sektördeki emek verimliliğinin düşüklüğünü vurgulayan Bozkurt projenin çıkış noktası olan bu durumun önüne geçilmesinin “çevik proje yönetim yaklaşımı” ile mümkün olabileceğine değindi. KPMG’nin İnşaat Sektörüne özel Araştırma verilerine göre yeni teknolojilerin exponansiyel bir hızla inşaat sektörüne girdiğine, bu hızlı değişime uyumun kültürel bir dönüşüm gerektirdiğine dikkat çekti.

Ardından AGILE TURKEY kurucularından Mehmet Yitmen, Çevik Proje Yönetiminin IT sektöründe projelerin karmaşıklaşması ve belirsizliklerin artması ile ortaya çıkışından, 9-10 yıl önce Türkiye’de “çevik yaklaşımın” ne olduğu dahi bilinmezken bugün IT sektöründeki projelerin en az %50’sinin çevik yaklaşımlarla yönetiliyor olduğunu, Dünya’da ise bu oranın %80’lere ulaştığını vurguladı. İnşaat sektörünün de; taraf olmayı azaltıp iletişimi tetikleyerek, takım olmaya odaklanarak büyük projeleri büyük lokmalar halinde yönetmek yerine sürekli teslimatlara bölerek motivasyon ve hız kazanıp değişime adaptasyon kabiliyetini geliştirebileceği ve çevikleşebileceğini belirtti.

“Çevik Proje Yönetimi bir kültür değişikliğidir,” diyen Demet Demirer, klasik proje yönetimi yaklaşımı ile çevik proje yönetimi yaklaşımını karşılaştırmalı olarak değerlendirdi. Klasik proje yönetimi ve organizasyonel yapılanmanın dezavantajlarından verimsizliği artıran uygulamalarından bahsetti. Çevik yaklaşımın güven ve ekiplerin otonom yönetimine dayalı ve çalışan odaklı olduğunu belirtti. Değişken dünyada proje yönetiminin ancak kurumların ve takımların sürekli gelişmesi ve değişime ayak uydurarak üretkenliğinin artırması ile mümkün olabileceğini belirtti.

“İnşaat endüstrisi karışık ve karmaşıktır. Sektördeki kaynakların kısıtlı olma durumu ve iş yapma yöntemleri değişmedikçe; tüm paydaşların kendi süreçlerindeki ve çıktılarındaki verimsizliklerinden şikayetlerinin giderilmeyeceği açıktır. Başta yazılım olmak üzere diğer endüstrilerde uygulanan “çevik” yaklaşımlar iyi anlaşıldığı ve süreçler gözden geçirildiği takdirde özellikle planlama ve tasarım süreçlerinde verimsizliklerde somut olarak iyileşme görüleceği açıktır.” diyen Alev Akın ise çevik yaklaşımların inşaat sektöründe nasıl uygulanabileceğine yönelik kendi tecrübelerinden örnekler vererek anlattı.

Etkinlik, soru cevapların ardından sona erdi.

Dünyadaki genel eğilimlere bakıldığında değişkenliğin sürekli arttığını ve değişken dünyada sürdürülebilir başarıyı yakalamanın etkin Proje Yönetimi ile mümkün olduğunu vurgulayan IPYD ve AGILE TURKEY’in İnşaat Sektöründe Çevik Dönüşümprojesinin çıkış noktasının anlatıldığı metne İPYD WEB sitesinde “İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÇEVİK DÖNÜŞÜM-01” başlıklı blog yazısından ulaşabilirsiniz.  Makale, seminer, eğitim ve deneyim geliştirmek gibi bir dizi etkinlikten oluşan Projenin gelişmelerini “İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÇEVİK DÖNÜŞÜM” Linkedin grubuna üye olarak takip edebilirsiniz.

14 Nisan 2018
2. DİNAMİK İNŞAAT YÖNETİMİ ZİRVESİ
Kozyatağı Hilton Otel

İPYD’nin kurumsal üyeleri arasından seçilecek firmalara verilecek daha kapsamlı eğitimler ve gerçekleştirilecek pilot uygulamalar ile devam edecek olan Proje, 14 Nisan 2018’de Kozyatağı Hilton Otel’de gerçekleştirilecek olan 2. DİNAMİK İNŞAAT YÖNETİMİ ZİRVESİ’nde projeye dahil olan firmaların “Çevik Yönetime Geçiş” deneyimlerini paylaşmaları ve bu konuda uluslararası deneyime sahip konuşmacıların paylaşımları ile sonuca ulaşmış olacak.