(TÜYAK): “Türkiye’deki Binaların Yüzde 95’i Deprem Sonrası Yangınlara Karşı Güvenli Değil…”

Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı ile Yangından Korunma Derneği (TÜYAK) 9-10 Kasım 2017 tarihlerinde, Grand Cevahir Otel Convention Center’da “Uluslararası Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi” düzenliyor. Sempozyum öncesi, sempozyumun içeriği ile ilgili bilgi veren İTÜ Makine Fakültesi Öğretim Üyesi, Türkiye Yangından Korunma Vakfı Kurucu Başkanı ve Onursal Başkanı Prof.Dr. Abdurrahman Kılıç, halkı ve yetkilileri deprem sonrası yangınlarla ilgili uyarıyor. Yüksek binalardaki yangın riskine de dikkat çeken Kılıç, muhtemel İstanbul depremi sonrası çıkacak yangın sayısını 3 bin olarak işaret ederken, yüksek katlı binaların yüzde 80’inde yeterli yangın güvenliği bulunmadığını savunuyor.

Prof.Dr. Abdurrahman Kılıç, basit önlemlerle engellenebilecek  yangın  felaketinin yaratabileceği etki ile ilgili bilgi verdi. Deprem sonrası oluşacak  yangın sayısının ve bu yangınların vereceği zararların o anda, o ortamda bulunan açık ocak, açık ateş sayısına bağlı olarak değiştiğini söyleyen Kılıç; “En büyük korkumuz beklenen İstanbul depreminin kış aylarında gerçekleşmesi” dedi. Kılıç sözlerine şöyle devam etti; “Deprem olduğu sırada açık ocak sayısı fazlaysa, deprem sonrası yangınların görülme oranı büyük ölçüde artıyor. Özellikle yemek zamanı olan sabah ve akşam saatlerinde yaşanan depremler bu anlamda büyük risk yaratıyor. Muhtemel İstanbul depremi sobaların, kombilerin yandığı, ocakların açık olduğu bir zamanda olursa çok sayıda yangına da sebep olacaktır. İstanbul’da kış aylarında, akşam saatlerinde bir depremin olduğunu varsayarsak, deprem sonrası meydana gelecek yangın sayısını yaklaşık 3.000 adet olarak öngörebiliriz.”

Deprem Sonrası Yangınların En Büyük Nedeni Gaz Kaçakları

Deprem sonrası, ayakta kalan binaların tesisatlarında kırılma, kopma tarzı hasarların meydana gelebileceğini belirten Kılıç, aynı ortamda açık ateş bulunmasının yangına neden olacağını söylüyor. Kılıç “Deprem sonrası yaşanan patlamaların en büyük nedeni gaz. Genellikle doğalgaz kullanılan yerlerde, deprem sonrası boruların kırılmasıyla ortaya çıkan gaz, ortamdaki açık ateşle veya kıvılcımla karşılaşınca patlamalar meydana geliyor. Deprem esnasında, her ne kadar doğalgaz akışı ana vanadan kapansa da, doğalgaz borularının içerisinde kalan gazlar risk oluşturuyor. Deprem durumunda borunun içerisinde kalan gazın tahliye edilmesini sağlayan, alev görmeyince gazı direkt olarak kesen sistemlerin kurulması gerekli” dedi.

Türkiye’deki Binaların yüzde 95’inde Deprem Sonrası Yangın Güvenliği Açısından Uygun Değil

Türkiye’deki yüksek binaların yüzde 95’inin depremde yangın güvenliği açısından uygun olmadığını söyleyen Kılıç “Binaların yüzde 95’i deprem sonrasında oluşabilecek yangınlara karşı güvenliği olmayan binalar. Uygun olan yüzde 5’lik kısım da son dönemde yapılmış binalar arasından çıkar. Binaların ve tesisatların eski, binaların sık, insanların fazla, yolların dar, yanıcı maddelerin fazla olduğu bölgeler yangın açısından en riskli bölgeler. Bu bölgelerde bir de şiddetli deprem yaşanırsa yangın riski daha da artar” dedi.

Yüksek Katlı Binaların Yüzde 80’i Yangın Güvenliği Açısından Yeterli Değil

Bilgilendirme toplantısında yüksek katlı binalardaki yangın riskine de dikkat çeken Kılıç; Türkiye’deki yüksek katlı binaların 2007 yılından önce yapılanlar, 51,5 metreden kısa olanlar ve çok yüksek ve yeni olanlar olarak üç gruba ayrıldığını söyledi. 2007 yılından önce yapılan binalarda yangın önlemi ve yangın tesisatı deprem şartlarına uygun olarak yapılmadığını ifade eden Kılıç “Bu binaların çoğunda, özellikle konutların neredeyse tamamında bir yangın önlemi yok. Yağmurlama sistemi bulunmuyor, kaçışlar yeterli değil, olanlarda ise algılama sistemi mevcut değil” dedi.

Binalardaki Büyük Hile

51,5 metrenin üzerindeki binalarda ise, algılama, söndürme, güvenlik holü, anons sistemi gibi önlemler yönetmelikle zorunlu hale getirilmiş durumda olduğunu söyleyen Kılıç, özellikle yap-sat zihniyeti ile hareket eden bazı müteahhitlerin bu sistemleri yapmamak için bina uzunluklarını 51 metrede bıraktıklarını ifade etti. Bu uzunluğun aşağı yukarı 17 kata denk geldiğini söyleyen Kılıç sözlerine şöyle devam etti: “10 katın üzerindeki bir binayı dışarıdan söndürebilmeniz mümkün değil. Yanan binanın içerisine girip söndürmek de mümkün değil. Bu tür binalar ancak yangın söndürme tesisatı ile söndürülür. İçeride mutlaka korunmuş merdiven olmalı, algılama sistemi ve söndürme sistemi bulunmalı.”

Üçüncü grup yüksek binaların ise, çok daha yüksek olan, içlerinde algılama sistemi, söndürme sistemi gibi sistemlerin bulunduğu binalar olduğunu söyleyen Kılıç; “Bu binaları da; yangın söndürme sistemleri yapılmış ama tasarımı uygun olmayan, tasarımı yapılmış ama uygun yapılmayan ve tasarlanmış, uygun yapılmış ama sistemlerin bakımı yapılmamış binalar olarak üçe ayırabiliriz. Tüm bu faktörlere baktığımızda, Türkiye’deki yüksek katlı binaların yüzde 80’ine yakınının yeterli yangın güvenliğine sahip olmadığını söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

Dış Cephe Kaplamalarında Büyük Tehlike

Dış cephe kaplamalarında yanıcı malzemelerin kullanılmasının da büyük tehlike yarattığına dikkat çeken Kılıç “Polistiren malzeme aşırı yanıcı, tutuştuğu zaman hızla yayılan bir malzeme. Mantolamada bir çok ülkede 12 metre, en fazla 18 metreden sonra polistiren malzemenin kullanılması yasak. Türkiye’de bu sınır 21 metreydi, maalesef bu yönetmelikte değişiklik yapılarak 28 metreye çıkarıldı. Yani 28 metrenin altındaki binalarda cephede mantolama için son derece yanıcı olan polistiren malzeme kullanılabiliyor” şeklinde konuştu.

Yangın Tasarımla Söndürülür

Yangının yayılmasını önlemede ve söndürmede en büyük etkenin tasarım olduğunu belirten Kılıç Yangın tasarımla önlenir, bina tasarımla söndürülür. Binaların proje aşamasında yangın tehlikesi düşünülerek tasarlanmış olması gerekir. Bu bilincin başta idareci ve yöneticiler olmak üzere toplumun her kesiminde olması gerekir. Ancak bu şekilde yangınlar ve yangınlar nedeniyle oluşan kayıplar en aza indirilebilir” dedi.


TÜYAK:
Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı ile Yangından Korunma Derneği (TÜYAK) yangının önlenmesi ve yangına karşı can ve mal güvenliğinin sağlanması konularında çalışma yapmak üzere kurulmuşlardır. Başlıca amaçları; bilgi ve teknoloji transferlerini gerçekleştirmek, ulusal ve uluslararası platformlarda yangın sektörünü tanıtmak, yurt dışı meslek örgütleri ile temaslarını sürdürerek sektör ile ilgili bilgi ve teknolojik gelişmeleri izlemek ve üyelerine duyurabilmektir. TÜYAK’ın diğer amaçları; yangından korunma konusunda faaliyet gösteren kişi kurum ve kuruluşları bir araya getirerek yangından kaynaklanan can ve mal kaybını azaltmak, toplumun yangın güvenliği konusunda eğitilmesini sağlamak, bilim ve teknoloji alanında araştırmalar yapmak, yapılan çalışmaları desteklemek, yangından korunma ve yangınla mücadele konularında yeni ürünlerin ve sistemlerin geliştirilmesine destek olmak, yetkili kuruluşlarla işbirliği yaparak ulusal yangın yönetmeliklerini ve standartlarını hazırlanmak ve kültür varlıklarının yangın güvenliğinin sağlanması konularında çalışma yapmaktır.