(İstanbul Bilgi Üniversitesi)’nde PANEL: Mekânsal Anlatılar, Kutsalın Dışavurumları

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü tarafından düzenlenen “Mekânsal Anlatılar, Kutsalın Dışavurumları” başlıklı panelin ilk bölümünde görsel sanatlar, tiyatro ve ses tasarımı gibi çeşitli sanat dalları ve pratikleri bağlamında mekânsal deneyim ve anlatı-mekân ilişkisi gibi konulara odaklanılırken; ikinci bölümde “kutsal” kavramının tasarım, iç mimarlık, mimarlık ve peyzaj kültürleri bağlamındaki çeşitli dışavurumları ele alınacak.

Tarih: 2 Kasım 2017, Perşembe
Saat: 10.00-16.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, KD6-Kazandibi

PROGRAM

10.00-12.00  | 1. Bölüm: MEKÂNSAL ANLATILAR
Görsel Sanatlar, Tiyatro, Ses Tasarımı
Moderatör: Şebnem Şoher

 • Nil Aynalı Eğler & İsmail Eğler (Yoğunluk)
  “Mekân Olmak Bakımından Mekân”: YOĞUNLUK’un İşlerine Tasavvuf Metafiziği İçerisinden bir Bakış
  http://www.yogunluk.org
 • Melis Tezkan & Okan Urun (biriken)
  biriken Oyunlarında Metin-Mekân İlişkileri
  http://www.biriken.com
 • Alper Maral (YTÜ, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü)
  Uzama Vurulmuş Sesler: Müziğin Mekân üzerinden Kurgulanması ve Duysal Tasarımda Plastisite

14.00-16.00 | 2. Bölüm: KUTSALIN DIŞAVURUMLARI
Tasarım, Mimarlık, İç Mimarlık, Peyzaj
Moderatör: V. Şafak Uysal

 • Tuğrul Yazar (BİLGİ, Mimarlık Bölümü)
  Matematikle Yazılmış Şiir: İslamik Örüntüler
 • Güzin Erkan (Tasarımhane)
  “Daire’ye Dair”: Tasavvuf Müzesi İçerik Yorumlama Süreci ve Mekân içinde Hikaye Anlatımı
  http://www.tasarimhane.com
 • M. Kerem Özel, (MSGSÜ, Mimarlık Bölümü)
  Yolculuk Olarak Tapınma Mekânı
 • Bahar Deniz Çalış Kural (BİLGİ, Mimarlık Bölümü)
  Hayalgücü, Peyzaj ve Birey: Osmanlı’da Protest bir Mekân Kültürü