BETONART Yazar Buluşmaları #53’te “EĞİTİM YAPILARI” Konuşuldu…

BETONART Yazar Buluşmaları #53, 24 Ekim 2017 Salı günü saat 19.00’da, Studio-X İstanbul ev sahipliğinde ve Aklime Polat Kahveleri eşliğinde düzenlendi. “Eğitim Yapıları” temalı 53. sayının konuk editörleri PAB Mimarlık’tan Pınar Gökbayrak, Ali Eray ve Burçin Yıldırım ile sayının yazarlarından Emre Gündoğdu ve Boğaçhan Dündaralp, sayıda Daniel Feldman ile bir söyleşi gerçekleştiren ve BETONART Yayın Kurulu üyesi Ozan Avcı’nın moderatörlüğünde bir araya geldi.

2015 yılından bu yana her sayının ardından düzenlenen, dergiye katkıda bulunanların hem dergi ekibiyle hem de birbirleri ile tanışma, görüşme fırsatı bulduğu, dergi ekibi, konuk editör ve yazarlarla o sayının hikayesinin paylaşıldığı, sayfalara sığmayanların, akıllara takılanların hep birlikte tartışıldığı, tema ile sınırlı kalmayıp mimarlık, tasarım ve sanata dair gündemde ne varsa hepsinin konuşulduğu BETONART Yazar Buluşmaları #53 Studio-X ev sahipliğinde Aklime Polat Kahveleri eşliğinde gerçekleşti.

Söyleşi boyunca eğitim mekanının tanımı, açık alanların kullanımı, eğitim yapılarının tasarımında arkaplandaki aktörler ve mimarın rolü gibi konular ele alındı. Boğaçhan Dündaralp “Başka Bir Okul Mümkün” projesi ve Türkiye’de alternatif üretim yapma süreçlerinden bahsederken Emre Gündoğdu, “Herkes İçin Mimarlık”ın faaliyetlerindeki katılımcı süreçler ve “Atıl Köy Okulları” projesi üzerine bilgi verdi. PAB Mimarlık’tan Pınar Gökbayrak, Ali Eray ve Burçin Yıldırım ise öğrenme mekanları tasarımında yer alan aktörleri bir araya getirmeyi amaçlayan “pabedu” platformunu anlatarak Gökçeada Lise Kampüsü projesinin tasarım ve inşa süreci ile okullardaki açık alan problemleri üzerinde durdu. Sorularıyla söyleşiyi yönlendiren Ozan Avcı, bir eğitimci olarak kamusal mekanlarda yürütülen eğitim çalışmaları ve karşılaşılan zorluklar üzerine deneyimlerini aktardı.

Dinleyicilerden gelen katkılar ve soruların cevaplanmasıyla sona eren söyleşinin ardından davetliler ikram eşliğinde tanışma, fikirlerini paylaşma imkanı buldu. Katılımcılara BETONART Yazar Buluşmaları’na özel olarak hazırlanan kartpostallardan ve derginin eski sayılarından hediye edildi.


BETONART:
BETONART odağına beton malzemesini alan ve 3 ayda bir yayınlanan mimarlık ve tasarım dergisidir.

BETONART, Betonun nitelikli ve yenilikçi kullanım örneklerine yer verirken mimari kültür, tasarım, teknoloji ve sanat ile okurlarını buluşturur. Ocak 2012’den itibaren Binat İletişim ve Danışmanlık tarafından yayınlanmaya başlanan dergi, bu tarihten itibaren dijital iletişime de olanak vererek bir yenilenme ve değişim sürecine girdi. 32.sayıdan itibaren bir konuk editör ve onun işlediği bir tema ile yayınlanıyor.

BETONART’ın okur kitlesi yapı sektörünün ve tasarım dünyasının tüm paydaşlarından oluşuyor. Betonla yapılan nitelikli tasarımların ön planda tutulduğu dergi, okurları iyi uygulama örnekleriyle buluştururken mimarlık kuramı, teknoloji, sanat ve tasarım gibi bu sektörün profesyonellerinin ilgi alanını 360 derece kapsayan bir içerik sunuyor.

Detaylı bilgi için www.betonart.com.tr