Worldwide Business Center’a LEED GOLD Sertifikası!

Worlwide Business Center, ERKE Sürdürülebilir Bina Tasarım Danışmanlık’ın yürüttüğü süreç sonunda, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından verilen LEED Gold sertifikasını BD+C: New Construction kategorisinde almaya hak kazandı.

Projede ozon tabakasını incelten ve küresel ısınmayı tetikleyen CFC’ları içermeyen soğutuculara sahip HVAC sistemler kullanıldı. Isıtma ihtiyacı yoğuşmalı kazanlar, soğutma ihtiyacı ise chiller ve yüksek verimli VRF sistemleriyle karşılandı. ERKE danışmanlığında yürütülen enerji verimliliği çalışmaları sonucunda toplam %19 civarında enerji ve maliyet tasarrufu elde edildi.

İç Hava Kalitesi

Yapıştırıcılar, boyalar ve kaplamalarda VOC emisyonu düşük malzemeler tercih edildi. Projenin inşaat süresince İç Mekan Hava Kalitesi Yönetim Planı uygulandı. Havalandırma sisteminde ASHRAE 62.1-2007 standardına göre minimum havalandırma değerleri belirlenerek %30 artırılmış hava debileriyle tasarım yapıldı. İç mekan hava kalitesi göz önünde bulundurularak havalandırma sistemlerinde F7 tip filtre kullanıldı. Mahal sıcaklıkları tasarımı ASHRAE 55-2004 standardına göre yapıldı.

Sürdürülebilir Araziler ve İç Mekan Konforu

 • Düşük Emisyonlu araçlar için 10 adet özel araç park imkanı sağlandı, bu park yerleri girişlere yakın şekilde konumlandırılarak, kullanıcıları teşvik etme amacı güdüldü. Böylece kullanıcıların çevreye duyarlı yenilikçi teknolojilere yönelmesi ve karbon emisyonunun azaltımı hedeflendi.
 • Buna paralel olarak, yüksek araç yoğunluğu ihtimalinin önüne geçmek için, yönetmelikleri aşmayacak seviyede otopark sayısı belirlendi.
 • Projede otopark çözümleri yer altında sağlanmış, zeminde yalnızca 5 araçlık bir otopark alanı ayrıldı. Geri kalan bölümde zeminde ve kat bahçelerinde yeşil alana yer verilerek ısı etkisini azaltmak hedeflendi. Ayrıca ısı etkisini azaltmanın bir diğer yöntemi olarak çatıda açık renkli materyal kullanımı sağlandı.
 • Proje hiçbir tarım alanı, korunması gereken özel alan sınırı ya da herhangi bir su kütlesine zarar verecek bir yakınlıkta bulunmuyor. Aksine yapılaşma yoğunluğu yüksek bir bölgede; bu sebeple sürdürülebilirlik açısından avantajlara sahip.
 • Projenin konumu itibariyle temel servislere ve toplu taşıma olanaklarına yakınlığı sayesinde kullanıcılar yürüyerek bu hizmetlere ulaşabiliyorlar. Bu sayede ulaşımda araç kullanımından kaynaklı karbon emisyonlarının düşürülmesi hedeflendi.
 • Araç kullanımından kaynaklı emisyonu ve trafik yükünü düşürmek amacıyla yapılan bir diğer uygulama ise; kullanıcı sayısının %5’i kadar bisiklet park yeri tasarlamak oldu. Ayrıca bisiklet kullanıcıları için duş ve soyunma kabinleri oluşturularak kullanım konforları artırıldı. Bu sayede bina kullanıcıları bisiklet kullanımına teşvik edildi. Bu kapsamda 30 adet bisiklet park alanı ve 4 adet duş/soyunma alanı düzenlemesi yapıldı.
 • Proje içerisinde sigara dumanının geçiş kontrolü sağlandı. Bu sebeple binaların açıklıklarına ve hava emiş menfezlerine 5 m mesafede sigara içilmesi yasaklandı. Ayrıca bu 7.5 m’lik alan içerisinde, belirlenen alanlarda ve bina içerisinde sigara içilmesinin yasak olduğunu belirten tabelalar asılması kararlaştırıldı.
 • İç mekan hava kirlilik kontrolünün sağlanması için de bina girişlerinde en az 3 m uzunluğunda kalıcı paspaslar konuldu.

Su Verimliliği

 • İç mekanlarda su tasarrufunu sağlamak amacıyla düşük debili vitrifiye armatürler ve düşük hacimli rezervuarlar tercih edildi. Bu şekilde %46 su tasarrufu sağlandı.
 • Peyzaj alanlarında su gereksinimi düşük olan bitkiler kullanıldı ve seyrek yoğunlukta ekim yapıldı. Bunun yanısıra yağmur deposunda biriktirilen su ile sulamayı karşılayarak şebeke suyundan %100 tasarruf sağlandı.

Malzeme ve Kaynaklar

 • Bina içerisinde atık malzemelerin geri dönüşümünün sağlanabilmesi için; kağıt, karton, cam, plastik ve metal malzemeler için ayrı olarak bölmelendirilmiş atık kutuları, kullanım ile ulaşımın en rahat ve kolay olduğu alanlar tespit edilerek buralara yerleştirildi. Bu atıkların geri dönüşüm merkezlerine gidiş süreci için de atık yönetim planı oluşturuldu.
 • Bunun yanında inşaat sırasında kirliliği önlemek, bölgeden geçen su kaynaklarının ya da hatlarının korunmasını sağlamak, erozyonu önlemek amacıyla önlemlerin alındığı bir plan yapıldı ve inşaat aşaması bu plana dayalı olarak ilerledi. Plan dahilinde, inşaat sırasında çıkan malzemeler ayrıştırıldı ve geri dönüşüm amacıyla kullanıldı.
 • İnşaat materyalleri %20 oranında bölge içerisinden karşılandı. Bu da ulaşım kaynaklı emisyona etki açısından önem arz ediyor.

Proje Adı: Worlwide Business Center
Proje Yeri: Ataşehir, İstanbul
Proje Alanı: 16.648 m²
İşveren: MYC İnşaat
Proje Mimarı: Merdem Mimarlık
Sertifika Tipi: BD+C: Core&Shell
Sertifika Seviyesi: LEED Gold 
Sertifika Tarihi: Mart 2017
Danışmanlık: ERKE Sürdürülebilir Bina Tasarım Danışmanlık (LEED Sertifika Danışmanlığı, Enerji Modellemesi, Test ve Devreye Alma)