4. Ulusal MİMARİ KORUMA Proje ve Uygulamaları Sempozyumu!

4. Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu, Mimarlar Odası tarafından 22-23 Eylül 2017 tarihinde Tekirdağ’da düzenleniyor. Etkinlik açıklaması şu şekilde:

“Mimarlar Odası, kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi konusundaki bu geleneksel tutumundan yola çıkarak, bu mirası oluşturan yapı ve yapı gruplarının bilimsel ölçütler gözetilerek onarılması ve günlük yaşamımıza katılması süreçlerini değerlendirmek amacıyla 2010 yılından beri ulusal ölçekte Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumları düzenlemektedir.

Bu etkinlikte kültür varlıklarının korunması ve kullanımına yönelik proje ve uygulama yapan mimarların deneyimlerini mimarlık camiası ile paylaşması ve toplantının bilimsel tartışma ve değerlendirmelere olanak sağlayacak bir zemin oluşturması öncelikli beklentidir.

Mimarlar Odası tarafından 22-23 Eylül 2017 tarihinde Tekirdağ’da düzenlenecek olan 4. Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu’nda, özgün işlevi devam eden ya da yeni işlevlendirme önerilmiş koruma projeleri ile arkeolojik alanlar için üretilmiş proje ve uygulamaların yanı sıra mevzuat değişiklikleri, ilke kararları, koruma kurulu kararları ve KUDEB uygulamaları tartışılacaktır.

Türkiye’de son yıllarda mimari restorasyon alanı giderek gelişmekte ve bir sektör olarak kendini göstermektedir. Bu bağlamda son dönemde üretilen proje ve uygulamaların ve bu süreçlerde yaşanan sorunların mimarlar tarafından paylaşılarak ortaklaştırılması, sektörün sağlıklı gelişmesi ve her şeyden önemlisi kültür varlıklarının doğru bir biçimde korunmasını sağlamak açısından çok önemlidir. Bu çerçevede koruma alanında çalışan meslektaşlarımızın etkin katılımı diliyoruz.”

Projelerin şu niteliklere sahip olması beklenmektedir:

Katılımlar proje ya da uygulama dalında olabilir.

Sunuşlar

 1. Proje sunuşu,
 2. Proje ve uygulamasının sunuşu,
 3. Uygulama sunuşu olabilir.
 • Uygulama sunuşlarının koruma teknik ve malzemeleri konusuna ağırlık vermesi beklenmektedir.
 • Başvurular kişisel ya da kurumsal yapılabilir.
 • Sunulacak proje ya da uygulamaların son 10 yıl içinde tamamlanmış olması gerekmektedir.
 • Proje dalında yapılacak başvurularda, projenin ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca onaylanmış olması esastır.
 • Uygulama dalında yapılacak başvurularda, uygulamanın tamamlanmış olması gerekmektedir.

Yurtdışı proje ya da uygulama örneklerinin sempozyuma katılabilmesi için:

 • Müellifinin T.C. vatandaşı olması,
 • O ülkede yasallık kazanmış olması koşulları aranacaktır.

Sempozyumda sözlü ve poster sunuşu olacaktır.

Bir katılımcı sempozyuma birden fazla proje ve / veya uygulama ile katılabilir. Yapılan değerlendirme sonucunda birden fazla başvurunun kabul edilmesi durumunda bir tanesi sunulacak, diğer(ler)i poster olarak sergilenecektir.

 • Sözlü sunuş için powerpoint programı kullanılacaktır.
 • Posterler sempozyum öncesi dijital olarak teslim edilecek, Mimarlar Odası tarafından baskısı yapılacaktır. Poster formatı Ek 1’de verilmiştir.
 • Sempozyum bildirileri yayını için 3000 sözcüğü aşmayan metin ile 10 adet jpg ya da tiff formatında görselin sempozyum sırasında sekretaryaya teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Sempozyum katılımcılarının ulaşım ve konaklama giderleri etkinlik bütçesinden karşılanacaktır.
 • Sunuş özeti bir A4 kâğıdı geçmeyecek biçimde Ek 2’de verilen şablon kullanılarak hazırlanacaktır.

Bilim Kurulu

(Kültürel Mirasın Korunması ve Geliştirilmesi Komitesi)

 • Prof. Dr. Zeynep AHUNBAY 
 • Doç. Dr. Deniz MAZLUM
 • Acar AVUNDUK
 • Zeynep ÖNEN
 • Y.Doç. Dr. Selcen COŞKUN
 • Faruk SOYDEMİR
 • Erol DOĞAN          
 • Hasan TOPAL
 • Doç. Dr. Zeynep ERES
 • Hakime YILMAZ
 • Doç. Dr. Emel KAYIN

Sempozyum Düzenleme Kurulu

 • Zeynep ERES (TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkan Yardımcısı)
 • Sami YILMAZTÜRK (TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı)
 • Ali HACIALİOĞLU (TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Sekreter Üyesi)
 • Gökhan TANRIÖVER (TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Tekirdağ Bölge Temsilcisi)
 • Sibel BAŞ (TMMOB Mimarlar Odası Genel Sekreter Yrd.)

Sempozyum Sekretaryası

Sibel BAŞ

Sempozyum Takvimi

 • 26 Nisan 2017           Sunuş ve poster çağrısının yapılması
 • 02 Haziran 2017        Sunuş özetlerinin sekretaryaya teslimi
 • 16 Haziran 2017        Sonuçların katılımcılara duyurulması
 • 08 Eylül 2017             Katılımcıların poster teslimi
 • 22-23 Eylül 2017       Sempozyum

İletişim

Sibel BAŞ / 4.Ulusal Mimari Koruma Proje Ve Uygulamaları Sempozyumu Sekreterliği

 • Adres             : TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi. Konur Sokak No: 4, Kat: 2 Kızılay / ANKARA
 • Tel                  : 0 312 417 37 27
 • Faks               : 0 312 418 03 61
 • E-Posta          : info@mo.org.tr
 • Web                : www.mo.org.tr