(Grafist 21), “TASARIM EĞİTİMİNDE AÇILIMLAR” temasıyla 3 Mayıs’ta!

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü tarafından düzenlenen Grafist’in 21’ncisi, lisans ve lisansüstü programlarında grafik tasarım eğitimi temasıyla ile 3 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleşecek.

İçinde bulunduğumuz zamanın gereği olarak, “tasarım”ın daha önce görülmemiş bir hızla dönüşümüne tanıklık ediyoruz. Teknolojik yenilikler, tasarımın üretim ve tüketim ilişkilerini yeniden belirlerken, grafik tasarımın sınırlarını genişletiyor; tasarım pratiği tek bir disiplinin oyun alanı olmaktan çıkıp, disiplinlerarası bir etkinlik haline dönüşüyor. İşi problem çözmek olan tasarımcı, daha önce varolmayan bu ilişkiler / gereksinimler çerçevesinde kurgulanmış yeni tasarım problemlerine, “disiplinlerarası cevaplar” üretme zorunluluğu taşıyor; bu bağlamda disiplinlerarası işbirliklerine duyulan gereksinim artıyor. Tasarım probleminin cevabı, alışıldık” tasarım araçları” yerine, kodlama gibi yeni enstrümanlar kullanılarak da verilebiliyor. Küreselleşme, farklı coğrafyaların tasarım dilleri arasındaki sınırları belirsizleştirirken, tasarımcının kendi sosyal çevresi ile arasındaki etkileşim dönüşüme uğruyor.

Her yıl grafik tasarımcılarını ve öğrencileri seminerler, atölye çalışmaları ve sergiler aracılığıyla bir araya getiren Grafist, bu yıl öncekilerden farklı olarak 3 Mayıs 2017 tarihinde, lisans ve lisansüstü programlarında grafik tasarım eğitimi temasıyla ile gerçekleşecek.

“Tasarım Eğitiminde Açılımlar” başlığı ile düzenlenen etkinlikte, grafik tasarım eğitiminde ders veren, yayın yapan ya da eğitim modellerinin geliştirilmesinde katkıda bulunan eğitimcilerin yer aldığı seminer ve panel ile tasarım eğitiminin geleceği tartışılacak. Grafist 21 kitabında ise, etkinliğin diğer ayağı olan, davetli eğitimcilerin öğrenci çalışmaları ile katıldıkları örnek olay çalışmaları (case study) yer alacak.


Grafist:
“Grafist: İstanbul Grafik Tasarım Günleri”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü’nün 1997 yılından beri düzenlediği, eğitim amaçlı bir etkinliktir. GMK Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu işbirliği ile düzenlenmektedir. Grafist’in amacı, grafik tasarımcıların ve öğrencilerin seminerler, atölye çalışmaları ve sergiler aracılığıyla bir araya geldiği, fikir, bilgi, deneyim alışverişinde bulundukları, kendilerini değerlendirmeleri, deneyimli tasarımcılarla birlikte üretimde bulunmaları, onların üretimlerini yakından görmeleri ve sorgulamaları için zemin oluşturmaktır.

Detaylı bilgi için: www.grafist.org