İÇMEK: İç Mimarlık Eğitimi 4. Ulusal Kongresi (İstanbul Kültür Üniversitesi)’nde…

İstanbul Kültür Üniversitesi’nde 7-8 Aralık 2017’de gerçekleştirilecek İÇMEK/ İç Mimarlık Eğitimi 4. Ulusal Kongresi’nin üst teması “ÖLÇEK” olarak belirlendi. Etkinlik duyuru metni:

Her kürenin içine bakıldığında başka bir Fedora’nın modeli olan mavi bir kent gözüküyor… Fedora eski Fedora olmaktan çıkmıştı bile ve düne kadar kentin gelecekte olabileceği şey artık cam bir kürede bir oyuncaktı sadece  (Calvino,2002).

Ulusal ve uluslararası etkinlikler aracılığıyla farklı platformlarda tartışmaya açılan iç mimarlık eğitimi, yeni yaklaşımlar, sorgulamalar ve yöntemler ile İç Mimarlık Eğitimi 4. Ulusal Kongresi kapsamında ele alınacaktır. İç mimarlık eğitiminin tüm paydaşlarının iletişime geçmesi ve her zaman savunulan “çok sesli platformun” devam etmesi etkinliğin temel hedefleri olarak varlığını sürdürmektedir.

7-8 Aralık 2017’de gerçekleştirilecek İÇMEK/ İç Mimarlık Eğitimi 4. Ulusal Kongresi’nin üst teması “ÖLÇEK” olarak belirlenmiştir. Tasarım odaklı disiplinlerin önemli konularından biri olan ölçeğin, kongre kapsamında iç mimarlık eğitimi özelinde yaratacağı yeni tartışmaların ufuk açıcı olacağı düşünülmektedir. Birçok alt tema ve başlıkla zenginleşen “Ölçek” kavramının eğitimdeki yansımalarının nasıl ve neler olacağı kongrenin merakla beklenen çıktılarını oluşturacaktır.

Temelde bir ölçme sistemi olarak tanımlanan “Ölçek” bir şeyin başka bir şeyle olan ilişkisini açıklamak üzere kullanılır. Ölçeği kavramak, nesnelerin gerçek ölçülerinin yanı sıra algılandıkları ya da temsil edildikleri ölçüleri de anlamayı gerektirir. Ölçek, insanın çevresindeki her şeyi farklı düzeylerde hayal edebilmesini sağlar.* Vitrivius ölçeği insan bedeninin binayla orantısında ararken; Le Corbusier metre ve inch’i bir kenara iten bireysel bir ölçekten bunun yanında her girişimin bir ölçeği olarak düşünce yapısı, teknik olanakları ve yönetici güçlerin varlığından bahseder.

Anlaşılıyor ki ölçeği her düzeyde ve bağlamda bulmak mümkün olur. İlk akla gelen tasarım, kuram, kültür, iletişim, süreç, üretim vb farklı düzeyler olabileceği gibi daha nicelerinin ölçekle ve iç mimarlık eğitimiyle ilişki kurarak ortaya konulması kongrenin kapsamını oluşturmaktadır.

Bu anlamda eğitim özelinde irdelenecek ölçek kavramının etkin olacağı alt temaları şu şekilde özetleyebiliriz:

• Araştırma
• Kuram ve düşünsel yaklaşımlar
• Tasarım stüdyosu
• Üretim araçları
• Sürdürülebilirlik
• Kültür
• Fiziksel çevre kontrolü
• Disiplinlerarası yaklaşımlar
• Temsil
• Çevresel psikoloji
Bu bakış açısıyla iç mimarlık eğitiminde yer alan katılımcıları İÇMEK/ İç Mimarlık Eğitimi 4. Ulusal Kongresi ile eğitimde “ölçek” üst temasını tartışmaya ve yeni yaklaşımlar ortaya koymaya davet ediyoruz.

DANIŞMA KURULU
Mehmet Şener Küçükdoğu
Doğan Zafer Ertürk
Hasan Şener

BİLİM KURULU
Ayşen Akpınar
Burçin Cem Arabacıoğlu
Nur Ayalp
Saadet Aytis
Erkan Aydıntan
Didem Baş Yanarateş
Ayşe Müge Bozdayı
Nilgün Camgöz Olguntürk
Özge Cordan
Halime Demirkan
Sevinç Ertürk
Arzu Erçetin
Meltem Eti Proto
İpek Fitöz
Ervin Garip
Deniz Hasırcı
İnci Deniz Ilgın
Burak Kaptan
Orçun Kepez
Gül Koçlar Oral
Rabia Köse Doğan
Rana Kutlu
Banu Manav
Meral Nalçakan
Sezin Tanrıöver
Uğur Ulaş Dağlı
Gülay Usta
Pelin Yıldız

DÜZENLEME KURULU
Gülay Usta (Kongre Başkanı)
Banu Manav
Rana Kutlu
Ervin Garip
Arzu Erçetin
Armağan Seçil Melikoğlu Eke
Derya Adıgüzel Özbek
Aliye Rahşan Karabetça
Kadir Uyanık
Tolga Erdem
Handan Güzelci
Orkan Güzelci
Ali Kemal Terlemez
Sedef Sav
Meriç Altıtıntaş
Olcay Yıldız

TAKVİM
Kongre İlan Tarihi 3 Nisan 2017
Genişletilmiş Özet Gönderimi 22 Mayıs 2017
Özet Kabul Bildirimi 30 Haziran 2017
Tam Metin Gönderilmesi 28 Ağustos 2017
Kongre Kayıt 28 Ağustos 2017
Kongre 7-8 Aralık 2017

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET

BAŞLIK (Century Gothic, 11 Pt, Kalın, Büyük Harf)
Yazar Adı Soyadı1, Yazar Adı Soyadı2, (Century Gothic, 9 pt)
1Üniversite, Fakülte, Bölüm, e-mail (Century Gothic, 9 pt)
2Üniversite, Fakülte, Bölüm, e-mail (Century Gothic, 9 pt)

ÖZET (Century Gothic, 10 Pt, Kalın, Büyük Harf, Ortalanmış)
Özet metni (Century Gothic, 9 pt) çalışmanın içeriği, amacı ve
yöntemini net bir şekilde ortaya koymalı ve olası sonuçları
içermelidir. Bu içerik doğrultusunda özet en az 400 kelime
olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: en fazla 5 anahtar kelime (Arial 10 pt)

Bildiriler icmekkongre@gmail.com adresine gönderilecektir. Mail’in konu kısmına “İÇMEK2017 Bildiri Özeti” yazılması önemle rica olunur.

KONGRE ÜCRETİ
Akademisyen 200 TL
Öğrenci 100 TL

HESAP BİLGİLERİ
İş Bankası Kültür Üniversitesi Şubesi
TR11 0006 4000 0011 2370 2119 80
Alıcı kısmına İstanbul Kültür Üniversitesi yazılacaktır.