BREEAM Sertifikalı Küçükçekmece Belediye Binası’nda (BTM) YEŞİL ÇATI SİSTEMLERİ Kullanıldı!

Mutlu Çilingiroğlu imzalı, Türkiye’nin ilk BREEAM sertifikalı kamu yönetim yapısı olan Küçükçekmece Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nın yeşil çatı sistemlerinde BTM ürünleri tercih edildi.

Birçok yeşil bina stratejisinin uygulandığı Küçükçekmece Belediyesi Hizmet Binası’nda; binanın üst çatısı, bakım gerektirmeyen örtücü bitkiler ile kaplanmış “yeşil çatı” olarak düzenlenmiştir. Yeşil çatının çevre binalardan bakışa olumlu estetik katkısı yanında, binaya akustik ve ısı yalıtımı sağlaması, binadan atmosfere ısı yansımasını engellemesi ve yağmur suyunu toplamaya katkısı da söz konusudur.

Binaya uygulanan BTM Yeşil Çatı Sistemi’nde; mevcut 3600m2 teras alan üzerinde su yalıtımı katmanları olarak sırasıyla BTM Bitümer astar, P3000 bitümlü örtü ve Botanik PP3000 örtü (Dın 4062 belgeli kök tutma özellikli APP katkılı bitümlü örtü) TS 11758-2 uygulama standardına uygun olarak döşenmiştir. Mekanik değerlere uygun hesaplanmış  kalınlıkta XPS ile ısı yalıtımı sağlandıktan sonra yeşil çatı katmanlarına geçilmiştir. Daha sonra seyrek yeşillendirme ve sedum bitkilendirmeye yönelik BTM Optigreen sistem bileşenleri uygulaması yapılmıştır. Su yalıtım katmanları üzerine drene olan fazla suyu tutacak ve süzgeçlere yönlendirecek BTM  Green nem tutucu  örtü 500gr/m2 (min. 4 lt su tutma özellikli) birbiri üzerine 10 cm bindirilerek serilmiştir.

Üzerine topraktan süzülen suları depolayacak ve delikleri aracılığı ile aşağıya fazla suyuı drene edecek FKD 25 (25 mm çift kademeli drenaj levhası) min. 1 sıra birbiri içine bindirilerek uygulanmıştır.

Sitemin en üst katmanı olarak filtre ve ayırıcı görev üstlenen  BTM Green SF 32 110 gr’lık sistem filtresi birbiri üzerine 10 cm bindirilerek serilmiştir. Bu noktadan sonra firmanın peyzaj ekibinin temin etmiş olduğu 30-35 cm’lik yeşil çatı sistemine uygun toprak katmanı eklenerek bitki tabakasının alt zemini oluşturulmuştur. Projeye özel seçilmiş bitki , çiçek ve çim ekimi uzman peyzaj ekipleri tarafından tamamlanmıştır.