53. Kütüphane Haftası’nda SALT Galata’da: Kütüphanelerde Dijital İnsanbilimleri

SALT’ın 53. Kütüphane Haftası paralelinde hazırladığı Kütüphanelerde Dijital İnsanbilimleri programında, dijital insanbilimlerinin araştırmaya katkısı, arşiv ve kütüphane kataloglarının sayısallaştırılması, veritabanı yönetimi ile araştırma verilerinin haritalama ve sosyal ağ gibi yöntemlerle görselleştirilmesi konuları irdelenecek.

Söyleşi:
Almila Akdağ Salah, Ayşegül Koç ve Orçun Madran
Kütüphanelerde Dijital İnsanbilimleri
29 Mart, 19.00
SALT Galata, Atölye II-III

Orçun Madran’ın moderatörlüğünde yapılacak olan söyleşi, sayısallaştırma, metin analizi ve veri madenciliğine dayalı dijital insanbilimlerinin, kütüphaneler ile araştırma kurumları ve yöntemlerine katkısına odaklanacak. Dijital insanbilimleri ile açık kültür ve çeşitli disiplinler arasındaki ilişkinin inceleneceği söyleşide, veritabanı ve araştırma görselleştirme yöntemleri değerlendirilecek.

Bu söyleşi, SALT’ın 53. Kütüphane Haftası paralelinde hazırladığı Kütüphanelerde Dijital İnsanbilimleri programı kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Konuşma dili Türkçe’dir.

 

 Atölye:
Çiğdem Odabaşı ile Yaratıcı Okuma

2 Nisan, 12.00

SALT Galata, Atölye IV

Alberto Manguel’in Gezgin, Kule ve Kitapkurdu – Metafor Olarak Okur* kitabının okunacağı atölyede, Çiğdem Odabaşı ve katılımcılar metin odaklı çözümlemeler yapacak. “Derinleşme, serüvene atılma, başka diyarlara yol alma” gibi, okuma deneyimine dair yaygın betimlemeler, drama tekniği, görsel okuma ve yaratıcı düşünme teknikleriyle işlenecek. Ayrıca, kitabın “Ağda Gezinmek” başlıklı bölümüyle dijital insanbilimlerinin ilişkisi tartışmaya açılacak.

Bu atölye, SALT’ın 53. Kütüphane Haftası paralelinde hazırladığı Kütüphanelerde Dijital İnsanbilimleri programı kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Atölye dili Türkçe’dir ve katılım 20 kişiyle sınırlıdır.
*İstanbul: YKY, Çeviri: Dilek Şendil, Kasım 2016. 

 


 

Almila Akdağ Salah İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nde öğretim üyesi. Hollanda Bilimsel Araştırma Kurumu’nun (NWO) verdiği Veni bursu ile Amsterdam Üniversitesi’nin Yeni Medya Bölümü’nde araştırmacı olarak çalıştı.

Ayşegül Koç İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nde öğretim üyesi. Artırılmış gerçeklik, teknoloji ve kimlik konulu doktora tezi odağında dijital insanbilimleriyle ilgileniyor.
Orçun Madran Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde öğretim elemanı, Creative Commons Türkiye’nin teknoloji lideri.

Çiğdem Odabaşı İstanbul Çağdaş Drama Derneği ve Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi üyesi. Okuma, kitap ve söyleşi etkinliklerinin yanı sıra, ilköğretimde bilgi okuryazarlığı eğitiminde kaynak çeşitliliği ve etkin kaynak kullanımı gibi konularda yaratıcı drama atölyeleri yürütüyor.