[kitap]: Mimarlığın Amaçları ve Araçları

Gregotti uzlaştırılması güç gibi gelen estetik, anlam ve inşaatı birarada düşünmeye çalıştığı bu kitapta, binaların simgesel değer yüklü, kültürel içeriğe sahip olduğunu savunur. Proje tasarımının ana hedefi simgesel bir anlatım sağlamaktır. Bunun için de tasarımcı pratik bir estetik oluşturmalıdır.

“Mimarın pratiği, teknikleri araçlar dünyasına, malzemeleri de amaçlar dünyasına çevirebilen belki de yegâne sanatsal pratiktir.”

 

“Biçim işlevin peşinden gitmekle kalmaz, işlevler değiştikçe biçimler de değişir.”


Kitabın Adı: Mimarlığın Amaçları Ve Araçları
Orijinal Adı: Architettura, tecnica, finalità
Yazar: Vittorio Gregotti
Çevirmen: Alp Tümertekin
Yayınevi: Janus Yayıncılık