İnşaat Malzemeleri SANAYİ BİLEŞİK ENDEKSİ Ocak ayı sonuçları açıklandı!

Türkiye İMSAD Ocak Ayı İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi sonuçlarında, ocak ayında özellikle yurdun hemen her bölgesinde yaşanan zorlu kış koşullarının etkisiyle faaliyetler beklentilerin altında bir gerileme gösterdi. Güven ve beklentilerdeki zayıflama ise yavaşladı.

Türkiye İMSAD’ın Ocak Endeks sonuçlarına göre; İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi yıla mevsimsellik etkisi ile beklendiği gibi düşüşle başladı. Ocak ayları bileşik endekste özellikle faaliyetlerdeki mevsimsel gerileme ile düşüşlerin yaşandığı bir ay ve bu yıl da benzer bir düşüş oldu. Bileşik Endeks Ocak ayında bir önceki aya göre 1,75 puan düştü. Bu düşüşte her üç alt endeksteki gerileme etkili oldu. Bileşik endeks geçen yılın ocak ayına göre ise 6,74 puan geriledi.

Faaliyet endeksi ocak ayında 4,2 puan düştü

Faaliyetlerde gerileme bu yılın ocak ayında daha yüksek gerçekleşti. Özellikle iç satışlar, ihracat ve üretimde gerileme yaşandı. Ocak faaliyet endeksi bir önceki aya göre önemli ölçüde geriledi. Mevsimsellik etkisinden dolayı ocak ayı faaliyetlerin en düşük olduğu aylardan biridir. Bu seneki ağır kış koşulları mevsimsellik etkilerini artırdı ve faaliyet endeksi ocak ayında bir önceki aya göre 4,2 puan düştü; geçen yılın ocak ayının da 5,2 puan altında kaldı. Faaliyetlerin tamamında gerileme yaşandı. Yurtiçi satışlarda ocak ayında bir önceki aya göre önemli bir gerileme oldu. İhracat ocak ayında gerileme gösterdi. Üretimde de iç satışlar ve ihracattaki gerilemeye bağlı düşüş yaşandı. İç satışlar ve ihracattaki gerileme ile cirolar da düştü. Mevsimsellik, sektöre verilen destekler ve referandum öncesi oluşan bekle-gör dönemi faaliyetleri her iki yönü ile de etkilemeye devam ediyor.

İhracat pazarlarına yönelik güven artış göstererek ümit verdi

2016 yılı Temmuz ayından sonra yaşanan güven kaybı yeni yılın ilk ayında yavaşlayarak sürdü. Ekonomide alınan önlemler ve sağlanan desteklerin önümüzdeki aylarda etkisini hissettirmesi bekleniyor. Güven seviyesi bir önceki aya göre 0,9 puan daha geriledi. Güven seviyesi geçen yılın aynı ayının güven seviyesinin 8,9 puan altına düştü. Yurtiçi pazarlarına yönelik güven ise ocak ayında sınırlı bir düşüş gösterdi. İhracat pazarlarına yönelik güven ise artış göstererek ümit verdi. Ekonomi dışı alanlarda yaşanan gelişmeler güveni olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Üretim beklentilerindeki artış mevsimsellik sonrası toparlanmayı işaret ediyor

Beklenti Endeksi 2016 yılı Ağustos ayından bu yana gerilemektedir. Buna karşın yeni yılın ilk ayında faaliyetlerde yaşanan önemli düşüşe ve güven kaybının sürmesine rağmen beklentilerdeki gerileme iyice yavaşladı. Beklenti endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre sadece 0,4 puan düştü. Beklenti endeksi geçen yılın aynı dönemine göre ise 4,8 puan daha düşük. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi siparişleri Ocak ayında yine zayıf kaldı. Mevsimsellik etkisi hissedilirken, önümüzdeki üç aya ilişkin alınan ihracat siparişleri ise göreceli daha sınırlı bir düşüş gösterdi. Önümüzdeki üç ayın üretim beklentisinde artış yaşanması ise mevsimsellik sonrası işlerde toparlanma olacağını yansıtıyor.