[Proje]: Şişli Belediye Binası

 

Proje Adı: ŞİŞLİ BELEDİYE BİNASI

İSTANBUL, 2013

Mimari: BORAN EKİNCİ – HAKAN DALOKAY MİMARLIK

İşveren: ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Yapı lineer bir ana strüktür ile bu strüktürü çevreleyen bir yeşil kabuğun ilişkisi içinde ortaya çıkar. Yeşil kabuk, kırılan yüzeyleri ile yapının çevresi ile bağlantılarını görsel ve fonksiyonel açıdan güçlendirir; yapı çevresinde hareketli bir dolaşım sistemi oluşturur.

Kabuğun kırılarak farklı kotları birbirine bağlayan yüzeyleri sayesinde, yapının zemin üzerindeki –toplam 12 metre yüksekliğindeki- ilk 2 katı topografyanın bir parçası haline gelir. Böylece belediye yapısının giriş bölümü ile halkın kullanımına açık alanları görsel olarak üst katlardan ayrılırken; yapı olduğundan alçak görünür ve zerafet kazanır.

4er metre yüksekliğindeki üst katlarda ise yapı strüktürü sürekli bir gölgeleme sistemi ile çevrelenir. Sistemi oluşturan, eksenlerinde hareket eden paneller sayesinde yapıda hem maksimum enerji tasarrufu sağlanır; hem de cephelere hareketlilik, kütleye hafiflik kazandırılır.

Yapının önemli bir avantajı plan kurgusunun sadeliğidir. Alt katlarda tercih edilen L plan ile üst katlarda tercih edilen 2 yandan çekirdekli lineer plan, oldukça karmaşık bir işlev programına sahip olan yapıya algı ve kullanım netliği/ rahatlığı sağlar.

Yapının iç mekanlarında galerili ve köprülü bir dolaşım sistemi tercih edilmiştir. Ana dolaşım hattı yan akslarında yer yer boşaltılarak galeriler oluşturulmuştur. Her katta devam eden bu galeriler sistemi sayesinde katlar arası iletişimin yanı sıra dolaşım alanlarında iç mekan deneyiminde ferahlık sağlanması amaçlanmıştır.

Cephe:

  • Cephe Sistemleri: Geo Yapı Sistemleri

Sirkülasyon: Schindler[asansör]

Mekanik: Elektroteknik Klima

Aydınlatma: Tornado, EAE

Bitirme İşleri:

  • Kaplama: Kale Grup
  • Wc Kabin Sistemleri: Inomix
  • Kaplama: Kale
  • Alçıpan: Knauf
  • Kayar Kapı: Hafele
  • Ağ (net-web) Sistemleri: Carl Stahl

Islak Hacim: VitrA[vitrifiye]

proje kartı