HAZIR BETON ENDEKSİ yavaşlamaya işaret ediyor!

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay düzenli olarak hazırladığı ve sektördeki faaliyet, güven ve beklentiyi ölçümlediği “Hazır Beton Endeksi”nin 2016 Aralık ayı Raporu’nu açıkladı. Hazır Beton Endeksi, Kasım ayına göre yüzde 0,4 oranında düşerek Aralık ayında 98,57 seviyesine geriledi. Son iki aydır aşağı yönlü hareket eden Hazır Beton Endeksi’nde özellikle Aralık ayındaki düşüş ile birlikte bu trend daha da belirgin hale geldi. Hazır Beton Endeksi’ndeki gelişmeler, hazır beton sektöründe hem mevcut hem de beklenen gelişmelerde yavaşlamaya işaret etti.

Türkiye Hazır Beton Birliği, Hazır Beton Endeksi’yle inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koydu. Aralık ayında Beklenti, Güven, Faaliyet ve bileşik endeks olan Hazır Beton Endeksi’nin eşik değer olan 100’ün altında kalması hazır beton sektöründeki mevcut ve beklenen gelişmelerin halen istenilen düzeyden uzak olduğunu ortaya koydu.

Güven Endeksi’ndeki gerileme durma eğilimine geçti

Aralık ayında Güven Endeksi’ndeki gerileme durma eğilimine geçti. Ancak, Güven Endeksi’nin değeri, hazır beton sektöründe ekonomiye olan güvenin oldukça sınırlı olduğunu gösterdi. Ankete katılanların yüzde 62’si yeni yatırım yapmayı düşünmediğini belirtirken, yeni bir istihdamı düşünenlerin oranı ise yüzde 8’de kaldı. Ayrıca katılımcıların yüzde 36’sının istihdamda azalma yaşanacağını düşünmesi Güven Endeksi’nin Kasım ayı ile aynı seviyede kalmasını sağladı.

Satışlar azaldı, faaliyetler geriledi

Ankete katılanların yüzde 72’si Aralık ayında satışlarının azaldığını açıklarken yüzde 28’i ise satışlarının aynı kaldığını belirtti. Satışlarının azaldığını söyleyenlerin oranının çokluğu dikkat çekti. Kayıtlı siparişlerin azaldığını söyleyenlerin oranının yüzde 67 olması, Faaliyet Endeksi’ndeki düşüşü açıklayan faktör oldu. Bu tablo, Faaliyet Endeksi’nin de yüzde 1,1 oranında gerilemesine neden oldu. Bu gerileme Aralık ayında inşaat faaliyetlerinde ve hazır beton üretimindeki düşüşe işaret etti.

Geleceğe yönelik beklenti geriledi

Önümüzdeki dönem gidişatını göstermesi açısından büyük önem taşıyan Beklenti Endeksi ise Aralık ayını yüzde 0,1 oranında gerilemeyle tamamladı. Anket katılımcılarının yüzde 11’i satışların artacağını düşünmesi, yüzde 68’inin ise azalacağını belirtmesi önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerin, geçen aya kıyasla oldukça sınırlı da olsa bozulmasının temel nedeni oldu.

Hazır Beton Endeksi gerilemeye devam ediyor

Bileşik endeks olan Hazır Beton Endeksi de bu gelişmelerden olumsuz yönde etkilenerek Aralık ayını yüzde 0,4 oranında düşüşle kapattı. Eşik olarak kabul edilen 100’ün altında seyreden Hazır Beton Endeksi 98,57 seviyesine geriledi. Son iki aydır aşağı yönlü hareket eden Hazır Beton Endeksi’nde özellikle Aralık ayındaki düşüş ile birlikte bu trend daha da belirgin hale geldi. Hazır Beton Endeksi’ndeki gelişmeler, hazır beton sektöründe hem mevcut hem de beklenen gelişmelerde yavaşlamaya işaret etti.

Yavuz Işık
Yavuz Işık

Hazır Beton Endeksi Aralık Ayı Raporu sonuçları ile ilgili görüşlerini açıklayan Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, Aralık ayında 4 endeks değerinin eşik değer olan 100’ün altında kalmış olmasının, hazır beton sektöründeki mevcut ve beklenen gelişmelerin halen istenilen düzeyden uzak olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Yavuz Işık, raporla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Raporda, Faaliyet Endeksi’nin 2016 yılının ikinci yarısındaki en düşük değerini aldığını tespit ettik. Buna karşılık, yılın son ayındaki Güven Endeksi, hazır beton sektöründe iyimser bir hava olmasa da en azından güvendeki gerilemenin durduğuna işaret etti. Hazır Beton Faaliyet Endeksi son iki aydır gerilemektedir. Bu da inşaat sektörü yatırımlarında, 2016 yılının son çeyreğindeki gelişmelerin arzu ettiğimiz düzeyden uzak olduğunu göstermektedir. Son üç aydır Beklenti Endeksi’nde görülen gerileme ise oldukça yavaşlamıştır. Aralık ayında tahsilat sürecinde bozulma yaşandığını dile getirenlerin oranı yüzde 50 oldu. Kasım ayındaki yüzde 62 oranından sonra Aralık ayında bu oranın yüzde 50’ye gerilemesi, sektör açısından olumlu kabul edilebilecek bir gelişmedir.” 


Hazır Beton Endeksi:
Söz konusu endekslerin oluşturulmasına esas teşkil eden anket ile firmalara 10 soru sorulmuştur. Her bir endeksin değeri 100’ün altında ya da üstünde olmasına bağlı olarak yorumlanmaktadır. 100’ün üzerinde olması durumunda önceki aya ait faaliyetin ya da gelecek döneme ilişkin beklentinin olumlu yönde geliştiği yorumu yapılmaktadır.

Türkiye genelinde her ay hazır beton üreticileri ile gerçekleştirilen çalışmada 3 farklı endeks türetiliyor. Hazır Beton Faaliyet Endeksi ile hazır beton firmalarının geçmiş bir aylık faaliyetlerinin sonuçları, Hazır Beton Güven Endeksi ile hazır beton sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin, ekonomi ve sektöre yönelik duydukları güven seviyesi, Hazır Beton Beklenti Endeksi ile hazır beton firmalarının önümüzdeki üç aylık dönemde faaliyetlerinin hangi seviyede olacağına ilişkin beklentiler hakkında bilgi edinildi. Hazır Beton Endeksi ile endekslerin tümünü içeren bileşik endeks elde ediliyor.

Türkiye Hazır Beton Birliği:
Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 1988 yılından beri güvenli ve dayanıklı yapıların inşası için, standartlara uygun beton üretilmesi, standartlara uygun beton uygulamaları için, özellikle deprem riski yüksek bölgelerde yüksek dayanım sınıflarında beton kullanılması için uğraş veren mesleki bir kuruluştur. 1991 yılından beri Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO)’nin de tam üyesi olan THBB’ye üye olacak şirketlerin tüm hazır beton tesislerinde standartlara uygun üretim yapılması, Kalite Güvence Sistemi (KGS)’nin sürekli habersiz denetimlerine tabi olunarak KGS Uygunluk Belgesi alınması, uygun laboratuvar bulunması, teknik, çevre, iş sağlığı – işçi güvenliği, yasal ve etik kriterlerin eksiksiz yerine getirilmesi zorunludur.