(Türkiye İMSAD): “İnşaat malzemeleri sanayi endeksi en düşük seviyeye geriledi”

Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) tarafından her ay yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi kasım ayında 92,78 seviyesine geriledi. Endeks, geçen yılın aynı dönemine göre 5,17 puan düştü. Böylece endeks ölçülmeye başladığı 2013 yılı ağustos ayından bu yana en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan inşaat malzemeleri sanayi bileşik endeksi kasım ayında da gerileyerek, ölçülmeye başladığı 2013 yılı Ağustos ayından bu yana en düşük seviyesine indi. Bileşik endeks ağustos ayındaki toparlanmanın ardından yeniden gerileme eğilimine girdi. Eylül ayından itibaren oluşan yeni koşullar içinde bileşik endeks zayıflıyor.

Kasım ayında iç ve dış gelişmeler ile mevsimsellik endeks üzerinde olumsuz etkiler yarattı. Özellikle küresel yeni mali koşullar ve Türk Lirasında değer kaybı ile Anayasa referandumu gibi 2017 yılını etkileyecek unsurlar güven ve beklentileri zayıflattı.

Bileşik Endeks kasım ayında bir önceki aya göre 1,77 puan düştü. Düşüşte güven ve beklentilerdeki gerileme etkili oldu. Faaliyetlerde ise gerileme daha sınırlı yaşandı. Bileşik endeks geçen yılın kasım ayının da 5,17 puan altında gerçekleşti.

Faaliyet endeksi kasımda durağan kaldı

Faaliyet endeksi kasım ayında bir önceki aya göre hemen hemen aynı gerçekleşti. Faaliyetler kendi içinde farklı gelişme eğilimleri gösterdi. Mevsimsellik de faaliyetleri olumsuz etkilemeyen bir faktör oldu. Faaliyet endeksi Kasım ayında 0,1 puan düşerek geçen yıl Kasım ayı faaliyet endeksinin de 3,5 puan altında kaldı. Kasım ayında bazı faaliyetlerde artış, bazılarında gerileme yaşandı. Yurtiçi satışlarda kasım ayında bir önceki aya göre artış oldu. İhracat kasım ayında görece sınırlı bir gerileme gösterdi. Üretimde özellikle iç satışlardaki artışa bağlı yükselme yaşandı. İç satışlardaki artış ile cirolar da yükseldi. Darbe girişimi sonrasında ağustos ayında yaşanan hızlı toparlanma ardından faaliyetler durağan ve zayıf seyretmeye devam etti.   

Güven kaybı sürdü        

Endeks rapora göre, kasım ayında güven kaybı devam etti. Temmuz ayından sonra yaşanan güven kaybı halen sürüyor. Ekonomide alınan yoğun önlemlere ve desteklere rağmen ekonomiye ve sektörlere yönelik güvende henüz bir iyileşme başlamadı. Güven seviyesi bir önceki aya göre 2,3 puan geriledi. Güven seviyesi geçen yılın aynı ayının güven seviyesinin de 7,4 puan altına düştü.

Türkiye ekonomisinin genel gidişatına ilişkin güven zayıf kaldı. İnşaat malzemeleri sanayine yönelik güven, ilk kez önemli ölçüde aylık bir gerileme gösterdi. Yurtiçi pazarlarına yönelik güven ise, kasım ayında yine hissedilir bir düşüş gösterdi. İhracat pazarlarına yönelik güvende de gerileme sürdü. Ekonomi dışı alanlarda yaşanan gelişmeler güveni olumsuz etkilemeye devam etti. Güven alanında iyileşme için ekonomi dışı risklerin azalması gerekiyor.   

Durağanlık ve siparişlerin gerilemesi beklentileri zayıflattı      

Beklenti Endeksi ağustos ayından bu yana geriliyor. Faaliyetlerde görülen durağanlık ve güven kaybının sürmesi ile birlikte beklentiler de olumsuz etkileniyor. Beklenti endeksi kasım ayında bir önceki aya göre 2,4 puan düştü. Beklenti endeksi geçen yılın aynı dönemine göre ise 3,7 puan daha düşük. Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerde gerileme kasım ayında da sürdü. İnşaat malzemeleri sanayine ilişkin beklentilerde de gerileme oldu. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi siparişler kasım ayında hissedilir ölçüde geriledi. Mevsimsellik etkili olmaya başladı. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan ihracat siparişleri ise göreceli daha hızlı bir düşüş gösterdi. Önümüzdeki üç ayın üretim beklentisinde ise iç ve dış siparişlerde düşüşe bağlı olarak gerileme yaşandı.

Yeni yıla girerken mevsimsellik faaliyetleri sınırlanmaya başlarken güven ve beklentilerde iyileşme için yeni adımlara ihtiyaç duyuluyor. 


Türkiye İMSAD
Kuruluşundan bu yana geçen 31 yılda, Türk inşaat sanayini gerek yurt içinde gerekse yurt dışında temsil eden bir sivil toplum örgütü olan Türkiye İMSAD’ın, 31 sektör derneği, 80 sanayici firma ve paydaş kurum üyeleriyle birlikte, pazarda 21 binden fazla noktaya etkin bir şekilde ulaşmaktadır. Sürdürülebilir büyüme için yurt içinde ve yurt dışında işbirlikleri geliştiren Türkiye İMSAD, iç pazardaki gelişmeleri yakından izlemekte ve ihracatta ulaşılan başarının artarak sürdürülebilmesi için, dış pazarları yakından takip etmektedir. Türkiye İMSAD, inşaat sektörünün çok önemli grupları olan 30 farklı alt sektörü temsil etmektedir. Avrupa Yapı Malzemeleri Konseyi CPE’nin yönetim kurulunda olan, 2011 yılında Brüksel, 2015 yılında ise Kamerun temsilciliğini kuran, sektörel projeler yürüten, raporlar yayınlayan Türkiye İMSAD, Avrupa Komisyonu’nun fonladığı birçok projeye de liderlik etmektedir.