*PRAXIS KONUŞMALARI: Öğrenci İnisiyatifleri

KHAS Mimarlık Bölümü‘nün organize ettiği Praxis Lectures / Konuşmaları serisinin ikincisi, öğrenci topluluklarını misafir ediyor. Bu kapsamda, Açık Alan ve Kayıt-sız mimarlık öğrencileri inisiyatifleri tecrübelerini paylaşacaklar. Sonrasında KHAS Mimarlık öğrencileriyle birlikte bir atölye çalışmasının yapılması planlanıyor.
*PRAXIS KONUŞMALARI
Öğrenci İnisiyatifleri
15. 12. 2016 Fener Hall / Salonu 17.00

Açık Alan Topluluğu:
Bilgi Üniversitesi Açık Fakülte adı altında toplanmış bir oluşumdur. Kendine Mimarlık Fakültesi’nin meyvelerini tüm okula yaymayı ve ürünlerini kalabalıklarla en açık şekilde paylaşmayı amaç edinmiş olan bu topluluk; sanatın ve yaratmanın karşısında duran her şeye karşıdır. Sanatın tüketiminden bıkmıştır, üretmeyi ister ve üretmek isteyen herkesi destekler. Sanata her açıdan ve her bakıştan yaklaşmayı amaçlarken; sınırları aşıp tuvallerden duvarlara, boşluklara, taşıp Açık Alana ulaşmayı ister. Aynı zamanda herhangi bir maddi çıkar da gütmeden bu işe dört elle sarılır. 

Kayıt-sız (Mimarlık ve Tasarım Kulübü):
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğrencileri tarafından kurulmuş bir kulüptür. Bademlik’te -bölümümüzün bulunduğu kampüsün adı- yakaladığımız atmosferi,iletişimi ve sıcaklığı kulüp aracılığıyla okuldaki her dönemden öğrenciye ve Eskişehir’e yansıtmak isteğiyle bir araya gelmiş gönüllü öğrencilerden oluşuyor.Yaptığımız söyleşilerle,atölyelerle ve diğer etkinliklerle mimarlık ve diğer tasarım disiplinlerini tanımak ve biz bu disiplinlerin neresindeyiz gibi sorulara cevaplar bulmaya çalışıyoruz.