YER: Kentte bir deneyim

Mimarlar Nail Egemen Yerce, Ayça Taylan, fotoğraf sanatçısı Emin Emrah Yerce, sanat tasarımcısı Ayşegül Güngören, görsel iletişim uzmanı Kenan Demiroğlu tarafından hazırlanan “YER” isimli sergi, 18 Kasım 2016-18 Ocak 2017 tarihleri arasında Yerce Art Studio’da gezilebilecek.

Sergi, İzmir’de sıkışık bir yerleşim bölgesi olan Alsancak’ta yoğun bir trafik ve yaya akışının olduğu caddeye paralel olan sakin bir sokakta yer alan sıradan bir apartman dairesinin, Çalışma – Yaşama – Sergileme işlevlerinin iç içe geçtiği loft bir mekana dönüşümünün öyküsünü aktarıyor. İzleyici, dönüşümün gerçekleştiği yer olan Yerce Art Studio’da, sürece ait fotoğrafları, mimari çizimleri, eskizleri, sürece ait bir takım nesneleri görme ve dönüşüm geçirmiş mekanın kendisini deneyimleme imkanı buluyor.

Öncesinde konut olarak kullanılmış bu yerin dönüşümünde, çalışma-sergi- yaşama gibi birbirinden ayrı görünen bu işlevlerin ya da yaşama biçimlerinin, birbiri ile nasıl beraber yaşayacağı, birbiri arasındaki geçirgenliğin nasıl sağlanacağı, yaşamsal-mekansal akışkanlığın nasıl olacağı gibi sorulara yoğunlaşıldı.