[söyleşi]: “Katılımcı profilinin işin reel kısmıyla daha ilgili olması bizim için oldukça büyük bir avantaj.”

Türkiye’de ilk defa düzenlenen ARCHITECT@WORK etkinliğinin ilk gününde katılımcı firmalardan Otomatik Otopark Sistemleri Parkolay’ın satış mühendisi Yasin Yapıcı ile fuar hakkında kısa bir söyleşi yaptık.

ARCHITECT@WORK Türkiye’de ilk kez düzenleniyor. Firma olarak sizin katılma kararınızı belirleyen ne oldu?
Biz otoparkları yapının tasarımının başladığı yer olarak görüyoruz. Burada mimarlara doğrudan ulaşabilmek bizim için önemli oldu. Park kapasitesini artırıcı sistemler geliştirmeyi amaçlıyoruz ve bu etkinlikte mimarlara konvansiyonel park çözümlerinden farklı olarak bizim sistemlerimizin ne gibi avantajları olduğunu gösterme fırsatı buluyoruz.

ARCHITECT@WORK’ü Türkiye’deki diğer fuarlarla karşılaştırdığınızda nasıl farklılıklar gözlemliyorsunuz?
Etkinliğe katılanların büyük çoğunluğu mimar. Katılımcı profilinin işin reel kısmıyla daha ilgili olması bizim için oldukça büyük bir avantaj.

Mimar ve tasarımcılara yönelik düzenlenen bir etkinlikte sunumların diğer fuarlara kıyasla farklılaşması da kaçınılmaz oluyor. Siz firmanıza ayrılan stand alanını sunum ve içerik anlamında nasıl kullandınız?
Katıldığımız diğer fuarlarda bir aracın yatay ve dikey doğrultuda hareket ettiğini gösteren sistemlerin kendisini de sergiliyoruz ve dolayısıyla kullandığımız alan daha geniş oluyor. Burada ise küçük bir alan var ancak daha sınırlayıcı değil çünkü dijital ortamda sunum yapıyoruz. Diğer fuarlarda kullanıcıya sistemin nasıl çalıştığını birebir göstermek durumundayken burada mimarlara yönelik bir sunum hazırladığınız için proje üzerinden anlatma şansımız var.

ARCHITECT@WORK’te hangi ürününüzü tanıtıyorsunuz?
Biz burada tam otomatik otopark sistemlerimizi öne çıkardık. Bu sistemde araç bir odanın içine giriyor ve sürücü anahtarını birine emanet etmek zorunda kalmaksızın aracını kilitleyip çıkıyor. Araç bizim sistemlerimiz ile yer altında ya da yer üstünde park edilebiliyor. Bu etkinlikte ön plana çıkardığımız bir diğer ürün ise, binaların çekme sınırları içerisinde araçların otopark katlarına ulaşımını sağlayan araç asansörleri oldu.

parkolay_foto2