[Proje] : Lüleburgaz Otobüs Terminali

Proje Adı: LÜLEBURGAZ OTOBÜS TERMİNALİ

LÜLEBURGAZ/ KIRKLARELİ, 2016

Mimari: SIDDIK GÜVENDİ, TUNA HAN KOÇ, BARIŞ DEMİR, OYA ESKİN GÜVENDİ

İç Mimari: DİCLE HÖKENEK ARCHITECTURE 

İşveren: LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ

Ulaşım yapıları bulundukları kentle buluşma noktalarıdır. Bu nedenle, fonksiyonelliğin yanı sıra simgesel değer taşımalı, özgün ve akılda kalıcı olmalıdır. Amacımız Lüleburgaz kentine, imar planında işaret edilen yarışma arazisi üzerinde verileri iyi analiz ederek çağdaş mimari kriterler ile örtüşen, işlevsel ve sosyal bir şehirlerarası terminal kompleksi kazandırmaktır.

Yarışma alanı Edirne-İstanbul D100 karayolu üzerinde; Murat Hüdavendigar Caddesi ve İstiklal Caddeleri kesişiminde yer almaktadır. Eski terminalin de bulunduğu ve yetersiz kaldığı bu alanda giriş çıkışlar korunarak yeni bir yönelmeye gidilmiştir. Öneri, proje alanına doğu-batı aksında lineer şekilde konumlandırılmıştır. Bu yerleşim tasarımın çıkış noktası olan simgesel ve yapısal örtünün ve terminal binasının Edirne-İstanbul karayolu yönünden algılanmasına olanak vermektedir. Yapının işleyiş planında güney yönü (ön yol) tarafında şehirlerarası otobüs peronları yerleştirilirken; kuzey yönünde kırsala hizmet eden peronlar konumlandırılmıştır. Terminal içinde total mekan elde etme çabası; iç mekan organizasyonunda etkin rol oynamıştır. Gelen ve giden yolcu bekleme alanları, ticari mekanlar ve bilet gişeleri ile ayrılarak bekleme zamanlarını etkin kılacak sosyal alanlar çözümlenmiş ve iç mekan bütünlüğü fonksiyonel ve yapısal olarak korunmuştur. Bu total mekan kurgusu yapıya dönüşüm potansiyeli de kazandırmıştır. Terminalin batı ucunda; kentle buluştuğu noktada, simgesel örtü kırılarak etkinleştirilen bir kamusal ön alan tasarlanmış ve burası restoran, kafeterya ve ticari alanlarla desteklenerek sadece terminal kullanıcıları değil bölge halkının da vakit geçirebileceği alanlar elde edilmiştir. Sonuç olarak; kentle bütünleşen, hem kentlinin hem de bekleyen yolcuların sosyal kullanımını ön planda tutan bir tasarım amaçlanmış, saydam bir yapı ve kent için simgesel değeri olan bir bina tasarlanmıştır.

Cephe:

  • Cam Cephe: Şişecam
  • Delikli Metal levha: Kasso
  • Prekast: 3H

Çatı: ZTC İnşaat, Tezcan Galvaniz

Mekanik: Taş Mekanik, İmbat Klima Santrali, Arçelik VRF

Aydınlatma: EAE Aydınlatma, Heper+Moonlight

Islak Hacim: Creavit [vitrifiye ve armatür]

Mobilya ve Aksesuar: Kor Ay Şatır Mimarlık Mühendislik

proje_karti_72