[kitap]: İstanbul’da Konut [binbir çeşit]

Küreselleşme başta olmak üzere çok farklı faktörlerin etkisi ile son yirmi yılda Türkiye genelinde yaşanan değişim/dönüşüm süreçleri konut olgusunu çok yönlü olarak ele almayı gerekli kılmakta. İTÜ Vakfı’nın yayınları arasına kattığı “İstanbul’da Konut [binbir çeşit]”, Doç.Dr. Aytanga Dener’in hazırlık ve fikir aşamasında önerdiği ismiyle, onun çok değerli anısına ithaf edildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimari Tasarım ve Tipoloji Çalışma Grubu öğretim üyeleri ile kurumumuz dışındaki değerli mimar ve araştırmacıların araştırma ve makalelerini içeren bu kitap, İstanbul’da son yirmi yıldır süregelmekte olan hızlı değişim/dönüşüm süreçlerinde konut olgusunun durduğu noktayı farklı boyutlarıyla deşifre etmeyi hedefliyor. Bu çerçevede konut politikaları, tarihi kent merkezlerindeki konut yerleşimlerinin değişim süreçleri, kentsel dönüşüm, yasal düzenlemeler ve konut dinamikleri, konut yerleşimlerindeki sosyo-kültürel ve mekânsal çeşitlilik, değişen konut tipolojileri, kentsel katmanlaşma, değişen sınırlar ve konut tercihleri konularına İstanbul’un farklı bölgeleri mercek altına alınarak geniş bir perspektiften bakıldı.


Yayıncı: İTÜ Vakfı Yayınları

Editörler: Yurdanur Dülgeroğlu Yüksel, Elmira Gür, Dilek Yıldız

ISBN: 978-605-4778-98-0

Basım Yılı: 2016

Boyutlar: 16,5 x 23,5 cm

Sayfa Sayısı: 232