(ŞİŞECAM) ve (EBRD) ortaklığıyla Türkiye’de cam geri dönüşüm sektörü çağ atlayacak!

Şişecam Topluluğu ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye’de cam geri dönüşüm sektörüne sanayileşme yolunda büyük ivme kazandıracak önemli bir ortaklığa imza atıyor. Şişecam ve EBRD, kurdukları yeni şirketle cam atığı toplama ve geri dönüşüm firmalarının modernizasyonunu hızlandıracak finansman desteğinin yanı sıra sektöre “know-how” transferi sağlayacak. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde cam geri dönüşüm oranının yüzde 19’dan yüzde 45 seviyesine, geri dönüşen cam miktarının ise 3 katına çıkartılması hedefleniyor. Sürdürülebilir bir cam geri dönüşüm sistemi inşa edilmesiyle sera gazı etkisi yaratan karbon salımı azalacak, sağlanacak enerji tasarrufuyla da ülke ekonomisine yapılan katkı katlanarak artacak.

Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından Şişecam Topluluğu ile çok uluslu bir yapıya sahip olan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye’deki cam geri dönüşüm sektörünün sanayileşmesinde öncü olmak amacıyla güçlerini birleştiriyor. Şişecam ve EBRD, dünyada bir ilk olan ortaklık kapsamında “Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.” adıyla yeni bir şirketi hayata geçiriyor.

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof.Dr. Ahmet Kırman, İstanbul’da düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, tam 81 yıl önce temeli atılan Topluluğun bugün düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom kimyasallarında küresel bir oyuncu haline geldiğini vurgulayarak, “Şişecam dünyanın cam ev eşyasında en büyük üçüncü, cam ambalajda en büyük dördüncü ve düzcamda en büyük beşinci üreticisi konumundadır. Dünyanın 10’uncu büyük soda üreticisi de olmamızın yanı sıra krom kimyasallarında dünya lideriyiz. 13 ülkedeki 44 üretim tesisimiz, 150 ülkeye ulaşan satışlarımız ve 21 bini aşkın çalışanımızdan aldığımız güçle ana faaliyet alanlarımızda dünyada ilk üç hedefimize doğru istikrarlı adımlarla ilerliyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda ‘kurumsal vatandaşlık’ bilinciyle tüm faaliyetlerimizi çevre dostu ve sürdürülebilir bir anlayışla yürütüyoruz” diye konuştu.

Doğal kaynakları en etkin şekilde kullanmayı, çevresel etkileri en aza indirmeyi ve enerji verimliliğini sürekli arttırmayı amaçladıklarının altını çizen Prof.Dr. Ahmet Kırman, şöyle devam etti: “İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında karbon emisyonlarının azaltılmasında gösterdiğimiz gelişmenin anahtarlarından biri, ‘Çevre ve Enerji Politikamızı’ bütün faaliyetlerimize entegre etmemizdir. Bu politikayla doğal kaynakları verimli kullanmayı, geri dönüşüm ve geri kazanımı artırmayı taahhüt ediyoruz. Başta cam ambalaj olmak üzere, cam atıkların toplanması ve geri dönüştürülmesi için tüm paydaşlara önderlik etme görevini gönüllü olarak üstlendik. Ülkemizdeki cam geri dönüşüm altyapısını iyileştirmek ve ‘geri dönüşüm toplumu’na geçiş sürecini desteklemek için sürekli çalışıyoruz.”

Finansal desteğin yanı sıra “know-how” transferi sağlanacak

Elde edilen gelişme ve başarılara rağmen halen cam geri dönüşümünde gidilecek daha çok yolun olduğunu ifade eden Kırman, şöyle konuştu: “Bu doğrultuda ortak değerleri paylaştığımız EBRD ile geri dönüşüm sektörü için büyük fayda sağlayacak önemli bir adım atıyoruz. Geri dönüşüm sektörünün sanayileşmesinde öncü olmak amacıyla ‘Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.’ adıyla yeni bir şirket kuruyoruz. EBRD’nin yüzde 10 ortak olacağı bu şirket sayesinde; ülkemizin önde gelen cam toplama ve geri dönüşüm firmalarının modernizasyonunu hızlandıracak uygun koşullu ve uzun vadeli finansman desteğinin yanı sıra sunulacak olan uzmanlık hizmetleriyle ‘know-how’ transferi de sağlanacak. Şişecam Çevre Sistemleri’nin ortağı EBRD sayesinde küresel çapta erişim imkanı yakalayacağı teknik uzmanlıkla atık yönetimi başta olmak üzere çevre ve enerji konularında ülkemizdeki en önemli otoritelerden biri haline gelmesi hedefleniyor. Geri dönüşüm, toplama, iletişim çalışmaları, tedarikçilerin kurumsal yapıya kavuşturulmasına ek olarak kalite, çevre ve iş güvenliği sistemleri gibi konularda sektöre danışmanlık hizmeti verilecek.”

İlk etapta 20 milyon Euro’luk yatırım söz konusu

Kısıtlı maddi imkanlara sahip olan geri dönüşüm firmalarının normal şartlarda ancak uzun vadede yapabilecekleri yatırımların kısa sürede hayata geçeceğine işaret eden Kırman, “İlk etapta 20 milyon Euro tutarında bir yatırım söz konusu. Öncelikle ülkemizdeki toplam cam kırığı üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini gerçekleştiren dört firmaya destek verilecek. Geri dönüşüm tesisleri bu destekle üretim altyapılarını dünya standartlarında modernize ederek, yüksek kalitede cam kırığı üretme yeteneğine sahip olacak. Firmalar yeni toplama ekipmanlarıyla toplanan cam atığı miktarını da artıracak. Destek kapsamında modernize edilecek olan tesislerin 2017 yılının ilk çeyreğinde devreye girmesi, atık toplama ekipman ve araçlarının ise bu yıl içinde hizmete alınması planlanıyor” dedi.

Geri dönüşüm sektörüne verecekleri önemli destekler sonucunda üretimde cam kırığı kullanım oranını bugünkü yüzde 19 seviyesinden önümüzdeki 5 yılda yüzde 45 seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Kırman, “Geri dönüşen cam miktarı da 5 yılda 3 katına çıkarak yıllık 435 bin tona ulaşacak. Böylece çevremiz korunurken, elde edilecek enerji tasarrufuyla ülke ekonomisine yapılan katkı da katlanarak artacak” diye konuştu.

Stratejik ortaklık Türkiye’ye olan güvenin bir göstergesi

Hayata geçirdikleri stratejik ortaklığın en başta EBRD’nin Türkiye’ye olan güvenini gösterdiğini belirten Kırman, “Aynı zamanda bu ortaklık, Şişecam’ın EBRD ile yaklaşık 20 yıla dayanan güçlü ilişkileri ile cam geri dönüşüm sektörü ve toplumsal farkındalığın artırılmasına ilişkin yaptığı yatırım ve çalışmaların bir sonucudur. Ülkemizde sürdürülebilir bir cam geri dönüşüm sistemi inşa etmek üzere gerçekleştirdiğimiz bu geniş kapsamlı çalışmaların başarıyı getireceğine inancımız tamdır. Dünyada bir ilk olan bu ortaklığın diğer geri dönüştürülebilir atıklar için de bir örnek teşkil etmesini arzuluyoruz” dedi.

Geri dönüşüm sektörü için yenilikçi bir yaklaşım

EBRD İmalat ve Hizmet Sektörleri Direktörü Frederic Lucenet ise Şişecam ile yaptıkların ortaklığın EBRD’nin “Yeşil Ekonomiye Geçiş” anlayışı doğrultusunda çevresel faydalar sağlayan yatırımlardan biri olduğunu belirterek, yeni yatırımın geri dönüşüm sektörünün sıkıntılarının aşılmasında yenilikçi bir yaklaşımın ürünü olduğunu kaydetti.

Batı Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında Türkiye’deki cam geri dönüşüm oranının hala oldukça düşük kaldığına işaret eden Lucenet, şöyle konuştu: “Cam diğer tüm materyallerin aksine sonsuz kere dönüştürülebilmektedir ve bu geri dönüşüm süreci son ürünün kalitesini olumsuz yönde etkilememektedir. Başta cam ambalaj olmak üzere, cam atıkların toplanması ve geri dönüştürülerek cam kırığı olarak üretimde değerlendirilmesi, sadece ekonomiye değil aynı zamanda enerji kullanımı ve sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azalttığı için çevreye de katkı sağlar.”

20 milyon ağacın temizlediği havaya eşdeğer

Şişecam Topluluğu’nun 2011 yılında başlattığı Türkiye’nin en kapsamlı cam geri dönüşümü projesi kapsamında bugüne kadar;

  • 21 ilde 141 ilçe belediyesiyle işbirliği geçekleştirildi.
  • 14 bin adet cam kumbarası belediyelere hibe edildi
  • 220 binin üzerinde ilköğretim öğrencisine farkındalık eğitimi verildi.
  • Farkındalık aktiviteleriyle 2,5 milyon kişiye ulaşılarak cam geri dönüşümünün önemi anlatıldı.

Tüm bu çalışmalar sonucunda;

  • Geri dönüşen cam miktarı yıllık 67 bin tondan 2015 yılında 141 bin tona ulaştı.
  • 2011-2015 döneminde 580 bin ton camın çöpe gitmesi önlendi.
  • Üretimde cam kırığı kullanım oranı yüzde 8’den yüzde 19’a çıktı.
  • 27 bin konutun ısınma ve sıcak su ihtiyacını karşılayacak seviyede enerji tasarrufu sağlandı.
  • 230 bin otomobilin trafikten çekilmesine eşdeğer karbondioksit salımı engellendi.
  • 20 milyon ağacın temizlediği havaya eşdeğer karbondioksit salımı önlendi.

Sisecam_LogoŞişecam Topluluğu Hakkında

Türkiye’nin en köklü kuruluşları arasında yer alan Şişecam Topluluğu düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında global bir oyuncudur.“Düzcam”, “Cam Ev Eşyası”,“Cam Ambalaj” ve “Kimyasallar” olmak üzere dört ana iş grubunda faaliyet gösteren Topluluk, Türkiye’nin yanı sıra Almanya, İtalya, Bulgaristan, Romanya, Slovakya, Macaristan, Bosna Hersek, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Ukrayna, Mısır ve Hindistan’da üretim yapmaktadır.

Bugün dünyanın cam ev eşyasında 3’üncü, cam ambalajda 4’üncü, düzcamda 5’inci büyük üreticisi konumundaki Şişecam Topluluğu, Avrupa’nın 4’üncü, dünyanın 10’uncu büyük soda üreticisi olmasının yanı sıra krom kimyasallarında dünya lideridir. Şişecam, 80 yılı aşkın deneyimi, 21 binden fazla çalışanı, 13 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeye ulaşan satışlarıyla uluslararası ölçekte bir Topluluk olarak ana faaliyet alanlarında dünyanın en büyük üç üreticisinden biri olma hedefiyle yoluna devam etmektedir.

Detaylı bilgi için: www.sisecam.com.tr

EBRD_logoEBRD Hakkında

Uluslararası 2 kurum (Avrupa Birliği ve Avrupa Yatırım Bankası) ve 65 ülkenin sahipliğinde yönetilen Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), demokrasi ve piyasa ekonomilerinin kalkınmasını desteklemektedir. EBRD, 2009 yılından beri faaliyette bulunduğu Türkiye’de bugüne kadar altyapıdan enerjiye, sanayiden finansa 180’den fazla projeye sağladığı doğrudan yatırımlar ve kredi destekleriyle toplamda 7 milyar Euro’nun üzerinde yatırım yaptı. 2015 yılında Türkiye, 1,9 milyar Euro ile EBRD’nin en fazla yatırım yaptığı ülke oldu. Türkiye ekonomisinde hemen hemen tüm sektörlerde aktif olan EBRD, özellikle sürdürülebilir büyümeyi destekleyen proje ve yatırımlara odaklanmaktadır.

Detaylı bilgi için: www.ebrd.com