ZET: Ustaişi Beyoğlu Projesi Kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü ev sahipliğinde, ZANAAT, EĞİTİM ve TASARIM üzerine bir KONFERANS

Zanaat, Eğitim ve Tasarım alanları kendi geleneksel kalıpları dışına çıkıldığında ne tür yenilikçi ilişkilere ve deneyimlere imkan tanımaya başlar?

Bu üç alan yer yer birlikte yer yer ikilli ilişkilerde bizlere ne gibi farklı açılımlar sunabilir? Zanaat endüstri öncesi dönemde kalmış bir üretim ve yaşam biçiminden çok günümüzün endüstri sonrası dönemi için ne gibi potansiyellere sahip olabilir?
Bu ve benzeri soruların çıkış noktasını oluşturacağı ZET Konferansı Ustaişi Beyoğlu*projesinin kapanış konferansı olup Zanaat, Eğitim ve Tasarım üzerine, yerelde proje kapsamındaki zanaatkar, çırak, tasarım öğrencileri ve öğretim elemanlarıyla ve uluslararası ölçekte davetli konuşmacıların deneyim aktarımları ile bir tartışma ve değerlendirme ortamı yaratmayı amaçlar.  Konferans üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk gün Protokol açılışı, projenin aktarımı ve proje filminin gösterimi ile başlayacak olan konferans ikinci gün Zanaat, Eğitim ve Tasarım üzerine farklı örneklerin ve deneyimlerin aktarılacağı konuk konuşmacılar Karin-Beate Phillips (British European Design Group / Save Our Skills, İngiltere), Sabine Voggenreiter (PASSAGEN / Design Quartier Ehrenfeld, Almanya), Nicoline Dorsman (Design Academy Eindhoven FORUM, Hollanda), Zissis Kotionis (Thessaly Üniversitesi PID Master Programı, Yunanistan), Aslı Kıyak İngin (Made in Şişhane/İstanbul Bilgi Üniversitesi), Can Altay (İstanbul Bilgi Üniversitesi) devam edecektir. Bu örnekler ile konu üzerine farklı açılımların değerlendirilmesi ve projenin ortaya koymaya çalıştığı yenilikçi anlayışa katkı sağlanması amaçlanmaktadır. İkinci gün öğleden sonra konferans ZET Forum ile devam edecektir. Forumun ilk bölümünde proje kapsamında yer alan aktörlerin değerlendirmelerine yer verilerek ikinci kısımda belli sorular ve başlıklar üzerinden davetli konuklar ve tüm izleyenlerin katılımı ile proje adımları ve konferans konusu üzerinden ortak bir değerlendirme yapılacaktır. Konferans kapsamında yapılacak konuşmalar ve Forum Ustaişi Beyoğlu kitabında da yer alacaktır.
 23 Haziran 17.00-20.00 /E3-101 ve 
24 Haziran 10.00-18.00/ Mimarlık Fakültesi Binası, KD6-Kazandibi,
santralistanbul Kampüsü
*Ustaişi Beyoğlu Projesi,  İstanbul Kalkınma Ajansı’nın açmış olduğu Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında yer almaktadır; Kültür Kenti Vakfı tarafından yürütülen projenin iştirakçi kurumları Beyoğlu Belediyesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’dir. Proje, yaratıcı endüstrilerin İstanbul kenti özelinde sahip olduğu zanaat mahalleleri ile ilişkilerini ve bu ilişkiden doğan yaratıcı potansiyellerin görünürlüğü ve desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda yer alan ana etkinlikleri: Çağdaş Çıraklık Programı, Ustaişi Seminerleri, Tasarım öğrencileri ve Zanaatkarları buluşturan Yaratıcı Atölyeler, Atölyelerde mekansal iyileştirilmeler, ve  Ustaişi Beyoğlu Festivali’dir.

Detaylı bilgiye http://zet.bilgi.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.zet poster


 
PROGRAM
23.06.2016 Perşembe – E3.101
17.00-17.30 Kayıt
17.30-18.00 Film Gösterimi ‘Ustaişi Beyoğlu’
18.00-19.00 Açılış Konuşmaları
24.06.2016 Cuma – KD6.Kazandibi
10.00-10.30 Sunum / Karin-Beate Phillips (British European Design Group / Save Our Skills, İngiltere)
10.30-11.00 Sunum / Sabine Voggenreiter (PASSAGEN / Design Quartier Ehrenfeld, Almanya)
11.00-11.15 Tartışma
11.15-11.30 Kahve Arası
11.30-12.00 Sunum / Nicoline Dorsman (Design Academy Eindhoven FORUM, Hollanda)
12.00-12.30 Sunum / Zissis Kotionis (Thessaly Üniversitesi PID Master Programı, Yunanistan)
12.30-12.45 Tartışma
12.45 -13.45 Öğle Arası
13.45-14.15 Sunum/ Aslı Kıyak İngin – Can Altay  (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
14.15-15.30 Ustaların, Çırakların ve Öğrencilerin Deneyimleri
15.30-15.45 Tartışma
15.45-16.00 Kahve Arası
16.00-17.30 Açık-Forum
17.30-18.00 Sonuç ve Temenniler