[söyleşi]: “Okulda Teoride Kalıyor”

Tolga Kılıçkap

Ulusal Mimarlık Öğrencileri Buluşması 2016 ekibinden Tolga Kılıçkap ile öğrenciler için Yapı Fuarı’nı ve öğrenci etkinliklerini konuştuk.

Bir öğrenci olarak, yapı sektörünün bugünkü durumunu kısaca değerlendirebilir misin? Nasıl proje üretmeliler, nelere çözüm bulmalılar ve nasıl bulmalılar?

Yapı sektörünün şimdiki durumunu biraz özetlemek gerekirse, hep okulda teoride kalıyor diyoruz ya, bunu pratiğe dökemiyoruz. Belki yapı sektöründeki firmalar bu bazda yardımcı olabilirler. Etkinlikler düzenleniyor, etkinliklere gelip bir uygulama gösterebilirler. Belki ufak yarışmalar düzenleyip – büyük çapta mimari yarışmalardan bahsetmiyorum – bir okula gidip, bir sunum yapıp, sunumdan sonra da ufak bir yarışma yapıp katılımcıyı interaktif bir şekilde kendine çekmek olabilir. Mesela, UMÖB’de Işıklar Tuğla örneği var. Işıklar Tuğla geliyor, tuğlaları yığıyor ve soruyor “Tuğla ne olmak ister?” Bu soruyu sordukları zaman insanlar 3-4 kişilik gruplara ayrılıyor ve bu gruplar 1 saatlik bir yarışma düzenliyorlar. Bu şekilde tuğlanın oradaki zeminle, oradaki doğayla, ağaçla etkileşimi önem arz ediyor. 1 saat sonunda herkes tek tek yorumlanıyor ve yoruma göre firma yetkilileri bunu değerlendirip ufak bir ödül veriyorlar. Dediğim gibi ufak çapta hem sunum yaptıkları, malzemeyi anlattıkları hem de katılımcıyı, öğrenciyi teşvik etmek için böyle bir şey yapılabilir.

Bir öğrenci olarak Yapı Fuarı’nı ziyaret sebebin nedir? Yapı Fuarı ziyaretlerinin ileride yapacağın projelere etkisi nasıl oluyor?

Birleşim detaylarını, diğer malzemelerle nasıl iletişime geçeceğini görmeliyiz.

Evet oluyor, biraz önce bahsettiğim gibi okulda teoride, yüzeysel kalıyor. Malzemenin ne olup ne olmadığını bilmiyoruz. Biraz daha detaya inebilmek adına, özellikle yapı, uygulama, yapı elemanları tasarımı dersinde buradan aldığım, içinde teknik detaylar olan ve birleşim detaylarını gösteren bazı kataloglar işime yarıyor. Özellikle birleşim detayını gösteren, çünkü kataloglar genellikle o malzemenin özelliklerinde kalıyor. Birleşim detaylarını, diğer malzemelerle nasıl iletişime geçeceğini göstermiyor. Birkaç tane var, ama böyle şeylerin arttırılması çok daha iyi olabilir.

Fuara bir diğer gelme amacım da 7 mimarlık öğrencisi olarak, UMÖB’ün bu yaz 34. kez düzenlenecek olan ayağını temsil ediyor olmamız. Bu etkinlik 1993 yılından beri yılda iki kez düzenlenen bir etkinlik. Bu sebeple de aslında biraz firmalarla sponsorluk anlaşması yapmak için geldim. UMÖB’ü biraz anlatmam gerekirse, yılda iki kez, Ocak ayında ve yaz aylarında yapılan bir etkinlik. Türkiye’nin farklı yerlerinde oluyor. Geçen Ocak ayında Antep’teydi, geçen yaz İzmir’deydi ve şimdi de 11-17 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da. Belli bir mekana sıkışmak yerine, katılımcılara İstanbul’un farklı yerlerini deneyimletmek istiyoruz. Sıkıntı şurada başlıyor, öğrencilerin yürüttüğü, öğrencilerin katıldığı bir etkinlik olduğu ve il dışından gelen insanlar olduğu için konaklama, ulaşım, yemek gibi ana gereksinimlerde sponsorluğa ihtiyaç duyuluyor. Tabi ki katılımcılardan belli bir miktar alınıyor; ama konaklama, ulaşım, yiyecek içecek kısmı büyük bir kısım olduğu için bu miktar yetmiyor, sponsorlukla hallediyoruz. Bu yüzden de geldik biraz, ufak bir katoloğumuzu alıp firmalara etkinliğimizi sunduk, iletişim bilgilerini aldık, fuar sonrasında da kendileriyle sponsor olmaları için iletişime geçeceğiz. Hedeflediğimiz firmalar sektörde duyulmuş olanların yanı sıra özellikle yeniliklere açık olduklarını fuardaki standları ve malzemeleriyle belli edenler.IMG_0369 copy

Son olarak 5 arkadaş kurduğumuz fakülte sanat oluşumunun yeni projesine malzeme aramak için buraya geldim. Bu projede Şile’de yerel halk ile oraya gelen tasarımcıyı bir araya getirebileceğimiz 1/1 ölçekte bir yarışma tasarlıyoruz. Mimari bir yarışmadan çok bir oyun ya da oriyantiring tadında kalmasını hedefliyoruz. Bu bağlamda da doğaya zarar vermeyecek ve kolay uygulanabilir malzemelerin keşfini yapabilmek için buradayım.

Sence nasıl bir görev düşüyor yapı firmalarına bu noktada? Onlar sizle nasıl iletişime geçmeliler? Bir öğrenci olarak nasıl tepkiler bekliyorsun?

Kimilerinin asıl ilgi alanını bulduğu veya kendini ilk olarak gösterdiği bu etkinliğin eski UMÖB’cüler tarafından biraz daha sahiplenilmesini arzu ediyoruz.

Bu etkinlik 93 yılından beri süregelen ve yılda iki kere yapıldığı bilinen bir etkinlik. Bi_özet, Betonart, Arkitera, YEM gibi iletişim ağlarında da haberleri çıkan, duyulan bir etkinlik. 93 yılında etkinliğe katılanlar da şu anda hem akademik olarak hem de sektörde önemli isimler. Deniz Aslan, Sait Ali Köknar, Arda İnceoğlu… Kimilerinin asıl ilgi alanını bulduğu veya kendini ilk olarak gösterdiği bu etkinliğin eski UMÖB’cüler tarafından biraz daha sahiplenilmesini arzu ediyoruz.

Yapı sektörü için baktığımızda da, onların da şöyle bir durumları var: Aralık ayında yıllık olarak bütçelerini tamamladıklarını söylüyorlar. Etkinlik de Temmuz ayında oluyor. Temmuz ayındaki bir etkinlik için 7-8 ay önceden bir şeylerin netleşmesi çok da mümkün olmuyor. Dolayısıyla Aralık ayında mail attığımızda, çok detaylı bilgi gönderemiyoruz. Şimdi elimizde daha çok detay var, ama şimdi gönderdiğimizde bütçelerini tamamladıklarını söylüyorlar. Belki 6 ayda bir bütçe düzenlenmesi, ara bütçe düzenlemeleri ya da farklı etkinlikler için bütçe ayırma durumu olabilir yapı firmaları için.

Peki fuar hakkında ne düşünüyorsun, sence mimarlık sektörü için önemi ne? Organizasyon olarak herhangi bir sıkıntısı, daha iyi yapabileceği bir şey var mı?

Bazı firmalarda ilk geldiğimde fuarı gezen insanları içine katan, interaktif uygulamalar vardı. Mesela bir asansör firması ziyaretçilerin asansörü deneyimlemesini sağlıyordu. Bu şekilde çok daha akılda kalıyor, karşı tarafa ulaşıyor. Belki böyle şeyler olabilir. Genel olarak fuar çok başarılı. Belki biraz büyük olduğu için yoruyor, bir günde gezilmiyor ve çok uzak. Ama bunlar tatlı bahaneler.

Bir firmayı ararken mesela bir sıkıntı çekmiştim. Örneğin stand numarası olarak birbirine yakın olması gereken numaralar uzak yerlerde olabiliyor. Böyle bikaç sorun yaşanabiliyor.