(Derin Design) 2016 koleksiyonu!

Geçmişten kopabilecek cesarete sahip olduğumuzda günümüzü yönlendirebilmenin heyecanı ile yaşarız. Yani vazgeçtiğimiz kadar yaşarız. Derin Design koleksiyonunun ortaya çıkma hikâyesi de böyle başladı” diyor Derin Design ortağı, tasarımcısı ve Art Direktörü Derin Sarıyer.

Derin Design, 2000 yılından beri, mesleğini icra ederken zamanına tanıklık eden tasarım anlayışını, bugüne ait çözümlere odaklanan bir çizgide sürdürüyor. Derin Design; çeşitli zamanların, saniyelerin bir araya gelmesiyle oluşturduğu birikimle bir estetik kültür inşa etti. Bu kültürün kodları, yeniye olan heyecanı, tasarımın bağlamları ile buluştururken, aynı zamanda özgür bırakıyor. Özgür bırakabildiği ölçüde de evrenselleşiyor.“Şimdi”ye ait olan, bağlamından çıkıp dünyaya mal oluyor.

Derin Sarıyer
Derin Sarıyer

Birikim üzerine yeni bir fikir ekleyebilmek endişesini tasarımın merkezine koyan Derin Design 2016 Koleksiyonu, güvenli alan yaratmanın ötesinde risk alan, yaşama ve çalışma mekânlarında yeni işlevler tanımlayan, detayda ve fikirde sürprizler sunan bir seri olarak karşımıza çıkıyor. Tasarım matematiğini keskin çizgilerde sunan, mekânlara ve anlara adapte edilebilen bir seri. Ürünlerin hikâyeleri ve çıkış noktaları farklı başlangıçlardan yol alıyor ve kendi başlarına bağımsız değer yaratan fonksiyonel birer objeye dönüşüyor.

İnsanın hayatını şekillendirmek adına yaptığı her refleks birer tasarım.

Aziz Sarıyer

Derin Sarıyer tasarıma bakış açılarını şöyle anlatıyor: “Günümüzde ofisten bağımsızlaşma ve çalışma alanını bireyin tanımlayabilmesi, bireyi mekândan özgür, mekânı sınırdan bağımsız kıldı. Yapmak ve inşa etmenin tanımları değişmeye başladı. Artık çalışma ve yaşam alanlarımızda yapı ve iç mekan inşa etmekten çok; iletişim, olanak ve gusto inşa ediyoruz. Yaşama ve çalışma alanlarının kişisel zevklerimizi şekillendirdiği bir gerçek. Çalışma ve yaşam akışımızı kendimiz kürate ediyoruz. Neye sahip olacağımızı, neyin yanında duracağımızı seçiyoruz. Değer ve beklentilerimiz konfor alanlarımızın dışına çıkabildiğimiz kadar özgün olabiliyor.” Dünyada değişen ve gitgide mekânsızlaşan çalışma kültürüne adapte olabilen çözümler sunan Derin Design 2016 Koleksiyonu, ofislerde ortak kullanıma yönelik ve aynı anda mahremiyet ihtiyacını da çözmeye odaklanan sistemler geliştirdi.

Yaşayış biçimlerini değiştiren bu dönemin ihtiyaçlarına bağlı çözümler sunan Derin, günümüzü anlatırken, geometri ve denge arayışlarındaki rasyonaliteden yola çıkıyor, bu rasyonaliteyi şiirsel bir dile uyarlayarak estetik ve işlevsel algıda zekice kurgulanmış bir sadeliğe erişiyor. Özüne sadık tasarım anlayışını takip ederek bugüne gelen Derin Design, 2016’da samimi oldukça sadeleşen, sadeleştikçe az söyleyen, çok anlatan bir anlayışla, ürün yerine çözüm, mekan yerine erişim, eder yerine değer üretiyor.Ürünler

TURN, Aziz Sarıyer

Turn, ofisler için tek bir kütlede oturma alanı ihtiyacını karşılayan, çıkış noktasının ötesine geçen, farklı mekanlarda kullanılabilecek bir oturma grubu tanımlıyor.

CABIN WORKSTATION, Pentagon Design

Dünyadaki çalışma alışkanlıklarının değişmesine paralel olarak Finlandiyalı tasarım stüdyosu Pentagon’un Derin Design için tasarladığı çalışma istasyonları iki farklı ölçüde üretildi. Aydınlatma, elektrik ve depolama işlevlerini bir arada bulundurmasında dolayıürünler kendi içinde tutarlı. Ortak ve hareketli çalışma kavramı üzerine kurgulanmış kabinler, özel ve ortak alan arasındaki sınırı kaldırıyor.

MOD, Derin Sarıyer

Mod, dünyada süregelen modüler sistemlerin en büyük yapıtaşıolan simetriden bağımsız, daha fazla sürprize yol açan bir senaryo sunuyor. Ürünün matematiğinde ortak dağılmayan açıların yarattığı asimetri, tek bir formdan yola çıkarak, birbirinden farklı birden çok form varmış duygusu yaratıyor.

SER, Aziz Sarıyer

Ser, Derin’in estetik birikimindeki geometrisine alternatif yaratan bir oturma birimi. Ayaklarda sırttan aldığı desteği vurgulayan ürün, sade ve aynı zamanda hareketli bir deneyim sunuyor.

X TABLE, Aziz Sarıyer

Kapladığı hacme ters oranla, X formundaki ayaklarında yer alan temas noktasının 1 cm’ye indiği, basit bir anlayışla dengeyi bulan ürün, dünyadaki diğer X masalardan ayrışıyor.

LOOP, Aziz Sarıyer

Otel, ofis ve yaşama mekânlarında kullanılabilecek Loop, baskın yek bir kütle ile tanımlanan, arkası tamamen dairesel hatlı bir ürün olması ile estetik açıdan farklı bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

EGAL, Aziz Sarıyer

Adını eşitlikten alan Egal’in çıkış noktası, tasarımda bütün çizgisel açıların birbiri ile aynı olması. Egal’in iddialı simetrisi, dayandığı geometri ile tasarıma müdahale eden yapısını vurguluyor.

JOLLY, Aziz Sarıyer

Jolly, keskin formlarının ötesinde ergonomik yapısıve hareketli matematiğinin ardındaki denge ile ön plana çıkıyor. Ürün kendi ekseni etrafında hareket eden ayağı dışında, sırt dengesini sağlamak adına arkaya doğru zarifçe uzayan bir ayak öneriyor. Ürünün denge arayışında kendi formunu kendisi yaratması, samimi bir davranışı tanımlıyor.

GAMA, Aziz Sarıyer

Gama, mobilyada dört ayak üzerinde denge arayan anlayışa farklı bir ayak adaptasyonu öneriyor. Ürün geometrisinde, keskin hatları olmayan ayakların cam yüzey ile birleştiği noktada grafik anlamda bir illüzyon oluşuyor.

GRADE, Aziz Sarıyer

Tüm açıları105 derece olan Grade, işlevden yola çıkarak aldığı açıyı mekanda yarattığı sürpriz ile pekiştiriyor. Ergonomik ürün, mobilyada denge sorgulamasına farklıbir bakış açısı sunuyor.

SIZE, Derin Sarıyer

Sade bir oturma elemanından beklentiyi farklımekanlarda kullanıma yönelik adapte eden Size, kendi hacmi içerisinde farklılaşarak iki kişilik sandalye işlevi sağlıyor.

SHELL, Aziz Sarıyer

Üstü kabuk şeklinde kapanan ve kendi içinde bir mekan tanımlamasının ötesinde, birden fazla mekanda işlevsel bir alan yaratan Shell, zarif hatları ile kütlenin formuna dikkat çekiyor.

NEAT, Aziz Sarıyer

Parça parça birleştirilen, ayaklarında özel bağlantılar bulunan Neat, çalışma masasına ait tüm detayları bir arada tutması ile ofisler için bütüncül bir çözüm üretiyor.

TAB, Aziz Sarıyer

Kolundaki hareket ile çalışma ve yaşama mekanlarına adapte olabilen, hareketli bir kullanım alanı sağlayan Tab, iki farklı boyutu ile ofis sandalyesinde kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor.