(VitrA) Çağdaş Mimarlık Dizisi’nin 5. kitabı “KONUT YAPILARIçıktı!

VitrA ve Türk Serbest Mimarlar Derneği’nin 5 yıldır sürdürdüğü “VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi” kapsamında hazırlanan “Konut Yapıları” kitabı, Türkiye’deki farklı konut tiplerinden 51 yapıya yer veriyor. Müstakil evlerden çok katlı ve karma yapılara kadar, değişen yaşam tarzlarını yansıtan kitabın editörlüğünde Banu Binat ve Neslihan Şık’ın imzası bulunuyor.

Kitapta, her proje için kendi mimarının yorumunun yanı sıra, tüm projeler için N. Müge Cengizkan’ın değerlendirmeleri yer alıyor. Ayrıca, Murat Artu, Haluk Sur ve Ali Cengizkan’ın konut yapıları ve ev hakkındaki değerlendirmeleri ile İlhan Tekeli’nin kaleme aldığı arka kapak yazısı okuyucuya sunuluyor.

Türkiye çağdaş mimarlık tarihine kaynak oluşturmayı amaçlayan kitapta incelenen konutlar, sektörün önde gelen akademisyen ve mimarlarının önerdiği projeler arasından; Banu Binat, Müge Cengizkan, Hüseyin Kahvecioğlu, Neslihan Şık ve Brigitte Weber’den oluşan seçici kurul tarafından belirlendi. Projelerin seçilme kriterleri; her binanın farklı bir plan şemasına sahip olmasına, farklı hizmet ve işlevlere yönelmesine, farklı konumda bulunmasına, bulunduğu çevreyle kurduğu ilişkide farklılık yaratmasına, malzeme, tasarım ve strüktürel açıdan yenilikçi bir yaklaşım benimsemesine göre belirlendi. Seçimde ayrıca, mimarlık ofislerinin çeşitliliğine ve yapı üretiminin yaklaşık profilini çıkaracak bir coğrafi dağılımın sağlanmasına da dikkat edildi.

Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan kitap, www.vitracagdasmimarlikdizisi.com adresinde de okuyucularla buluşuyor.kapak ön


 

VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi Konut Yapıları

Editör: Banu Binat, Neslihan Şık

Yardımcı Editör: Neslihan İmamoğlu

Eleştirmen: N. Müge Cengizkan

Sanat Yönetmeni: Erkan Nazlı

Tasarım: Zekiye Nazlı

Grafik Uygulama: Kenan Öztürk

Düzelti: Bahar Siber

Çeviri: Didem Özdel

Çeviri Düzelti: Garrett Hubing

Proje Ortakları: VitrA ve Türk Serbest Mimarlar Derneği

Seçici Kurul: Banu Binat, Neslihan Şık, N. Müge Cengizkan, Hüseyin Kahvecioğlu, Brigitte Weber

Danışma Grubu: Banu Binat, Prof.Dr. Celal Abdi Güzer, Yeşim Hatırlı, Erkut Şahinbaş, Selin Uysal


 

VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi Hakkında

VitrA ve Türk Serbest Mimarlar Derneği’nin (TSMD) işbirliğiyle hayata geçirilen VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi, farklı yapı türlerini eksen alarak, Türkiye çağdaş mimarlık ortamını belgelemeyi, tartışmayı ve yeni çalışmalar için zemin oluşturmayı hedefliyor.

Proje kapsamında, 2000 sonrasında Türkiye’de hayata geçirilen mimari yaklaşımların tipolojiler üzerinden aktarılması amaçlanıyor. Her yıl bir yapı tipi belirlenerek, ortalama 50 projelik seçkiye yer veren kitap yayımlanıyor. Ayrıca, yapı tipi ya da etrafındaki kavramlara dokunan içerikte bir sergi hazırlanıyor. Panel, film gösterimi, gezi gibi etkinliklerle zenginleştirilerek yıla yayılan VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi; profesyonellerden akademisyen ve öğrencilere kadar, mimarlıkla ilgili herkesin üretim yapmasına olanak tanıyan bir platform sunuyor.

VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi’nin 2000’lerden başlayan dönemi mercek altına almasına, bu dönemin mimarlıkta önemli bir kırılımı beraberinde getirmesi neden oluyor. Bilinçlenen kullanıcının talebinin artması; işverenlerin iyi mimarlık üretimi konusunda teşvik edilmesi; mimarların yalnız kullanıcı ya da işverene değil, çevreye karşı da duyarlı olma baskısını daha fazla hissetmesi; teknolojik gelişmelerin yapı üretim tekniklerini ve malzeme çeşitliliğini artırması, buna karşın süreçlerin kısalması, maliyetlerin düşmesi, yapı üretiminin artması, dönemin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.