Disiplinlerarası çalışmalar ODTÜ’nün başarısını artırıyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bünyesinde mimarlıktan işletmeye, mühendislikten endüstri ürünleri tasarımına kadar çeşitli disiplinlerin birlikte çalıştığı ve ODTÜ Tasarım Fabrikası tarafından düzenlenen Disiplinlerarası Tasarım Stüdyosu (DTS) başladı. 8 hafta boyunca tasarım sürecinde çeşitli disiplinlerin etkileşimini sağlamayı hedefleyen DTS’de farklı disiplinlerden 40 öğrenci ve onlara danışmanlık yapan 15 öğretim üyesi yer alıyor.

ODTÜ bünyesinde disiplinlerarası gerçekleştirilen çalışmalar, uluslararası başarıları da beraberinde getiriyor. Uluslararası kuruluşlar tarafından tasarım alanında en iyi okullar arasında gösterilen ODTÜ aynı zamanda QS 2015 sıralamasına göre; toplam 10 bilim alanında ilk 400 üniversite arasına girerek Türkiye’yi en fazla alanda, en yüksek derecelerle temsil eden üniversite oldu.

ODTÜ Tasarım Fabrikası tarafından, ODTÜ Teknokent’in desteği ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren 5 şirketin sponsorluğu ile organize edilen, farklı disiplinlerden gelen katılımcıların birlikte çalışmasına dayalı, Disiplinlerarası Tasarım Stüdyosu (DTS) çalışmaları 27 Ocak itibariyle başladı.

120 kişinin başvurduğu ve yapılan seçmeler sonucunda 40 kişinin katılmaya hak kazandığı DTS kapsamında, ODTÜ öğretim elemanları, şirketler ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından çeşitli seminerler verilerek, stüdyonun birincil amacı olan disiplinlerarası çalışma anlayışının katılımcılara ve takımlarına bilimsel yöntemlerle aktarılması hedefleniyor. 8 hafta sürecek olan DTS’de katılımcılar, ODTÜ öğretim üyelerinden ve şirket yetkililerinden oluşan danışmanların belirlediği konular üzerinden ürün fikirleri geliştirecek, bu ürünlerin tasarımını gerçekleştirecek ve prototiplerini üretecek. Fikir geliştirme, tasarım ve prototipleme aşamaları; farklı disiplinlerden (mühendislik, bilişim, işletme, eğitim, mimarlık, tasarım, ekonomi, psikoloji vb.) gelen kişilerin oluşturduğu gruplar tarafından, her grup için iki öğretim üyesinin mentorluk desteğiyle ve yönlendirmesiyle yürütülecek.

DTS takımları, stüdyo sonunda ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik ile geliştirdikleri ürün fikirlerini ve prototiplerini ODTÜ öğrencileri, öğretim üyeleri, Teknokent yetkilileri ve sanayiciler ile paylaşacak ve sertifikalarını alacaklar.

ODTÜ’nün mühendislik ve tasarım alanlarındaki başarıları, ODTÜ Tasarım Fabrikası’nda disiplinlerarası çalışma anlayışı ile perçinleniyor.

Disiplinlerarası ortak çalışma anlayışının ön plana çıktığı DTS, ODTÜ’nün tasarım alanındaki uluslararası başarısını tüm bölümlerden öğrencileriyle paylaşma fırsatı sunuyor. Verdiği eğitim ile dünyanın ve Avrupa’nın en iyi ve en başarılı tasarım okulları arasında yer alan ODTÜ, 2015 yılında dünyanın en prestijli tasarım ödülü Red Dot organizasyonu tarafından oluşturulan “Red Dot Tasarım 2015 Sıralaması (Red Dot Design Ranking 2015)” sonuçlarına göre Amerika ve Avrupa bölgesinin “En Başarılı 15 Tasarım Okulu” arasında 5. sırada yer alırken, dünyanın en prestijli mimarlık dergilerinden biri olan Domus Dergisi’nin hazırladığı “Avrupanın En İyi 100 Mimarlık ve Tasarım Okulu 2015" (Europes Top 100 Architecture and Design Schools 2015) rehberinde de kendine yer buldu.

Bilim alanındaki başarılarıyla tescillenen ODTÜ, İngiltere merkezli Quacquarelli Symonds (QS) kuruluşunun, bilim alanlarına göre dünya üniversiteleri 2015 yılı sıralama sonuçlarına göre; toplam 10 bilim alanında ilk 400 üniversite arasına girerek Türkiye’yi en fazla alanda, en yüksek derecelerle temsil eden üniversite oldu. Toplam 3,551 üniversitenin 36 ayrı bilim alanındaki performanslarının ölçüldüğü listelerde, her alan için dünyanın en başarılı 400 üniversitesi belirlendi. ODTÜ, İnşaat Mühendisliği ve Makina-Havacılık-Üretim Mühendisliği alanlarında Türkiye’den kendi alanında “Dünyanın En Başarılı 100 Üniversitesi” listesine giren tek üniversite oldu. Bunun yanı sıra ODTÜ 2 alanda (İstatistik-Yöneylem Araştırması, Elektrik-Elektronik Mühendisliği) ilk 150, 3 alanda (Politika ve Uluslararası Çalışmalar, Eğitim, Yer ve Deniz Bilimleri) ilk 200, 2 alanda (Matematik, Bilgisayar Bilimleri ve Bilgi Sistemleri) ilk 250 ve 1 alanda (Fizik ve Astronomi) ilk 300 üniversite arasında yer aldı.


 

ODTÜ DTS hakkında:

ODTÜ Tasarım Fabrikası, Kalkınma Bakanlığı’nın desteği ile kurulmuştur. Tasarım Fabrikasında tasarım, mühendislik, bilişim, sosyal-idari bilimler ve diğer ilgili alanlarda çalışan araştırmacıların ve öğrencilerin, disiplinler arası takımlar oluşturarak, sanayi ile etkileşim ve işbirliği halinde yeni ürünler geliştirmesi hedefleniyor. Tasarım Fabrikası, ilgili tüm birimlerin ortak olarak kullanabileceği bir “Hızlı Prototipleme ve Ürün Geliştirme” altyapısını bünyesinde barındıracak, ilgili iç ve dış paydaşların eğitim, araştırma-geliştirme, uygulama ve teknoloji transferi amaçlı kullanımlarına açıyor. Öncelikli hedefin öğrencilerin disiplinler arası takımlar halinde yürüttükleri tasarım projeleri için gerekli mekânsal ve cihaz altyapısının sağlanması olan merkezde ayrıca, merkez altyapısı kullanılarak, akademik birimlerde ve merkezlerde üretilen bilginin ürüne/prototipe dönüştürülmesi, ticarileşmesi amaçlanıyor.

Merkez 4 temel bileşen kapsamında üniversitemizde uygulanan lisans ve lisansüstü programlara ve yürütülen araştırmalara katkı sağlıyor:

  • Prototip ve ürün geliştirme teknik altyapısı
  • Disiplinlerarası lisans ve lisansüstü eğitim programlarının geliştirilmesi
  • Teknoloji, tasarım ve yenilikçilik alanında uygulamalı araştırma projelerinin yürütülmesi
  • Tasarım, teknoloji ve yenilikçilik alanında bir uzmanlık merkezi oluşturulması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi hakkında:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinin kalkınmalarına katkıda bulunmak, özellikle fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında eleman yetiştirmek Üzere 15 Kasım 1956 tarihinde “Orta Doğu Yüksek Teknoloji Enstitüsü” adıyla eğitime başlamıştır. Üniversitemizin “Kuruluş ve Hazırlıkları Hakkındaki 6887 Sayılı Kanun” 29 Ocak 1957 tarihinde yürürlüğe girmiştir. ODTÜ’nün özel statüsünü belirleyen ve tüzel kişiliğine kavuşturan 7307 sayılı “Kuruluş Kanunu” ise 27 Mayıs 1959 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türk yükseköğrenim sistemine birçok yenilik getiren ve çağdaş eğitimin öncüsü olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi ilk yıllarını Kızılay’da Müdafaa Caddesi’nde Emekli Sandığı’na ait küçük bir bina ile TBMM arkasında bulunan barakalarda geçirdikten sonra, 1963 yılında ülkemizin ilk yerleşkesi olan bugünkü yerine taşınmıştır. İlk olarak 1956 yılında Mimarlık Bölümü öğretime açılmış, 1957 Şubat döneminde de Makina Mühendisliği Bölümü’nde öğretime başlanmıştır. 1957-1958 öğretim yılı başında Mimarlık, Mühendislik ve İdari Bilimler Fakülteleri kurulmuş, 1959 yılında da Fen Edebiyat Fakültesi’nin kuruluşu tamamlanmıştır. Eğitim Fakültesi ise 1982 yılında öğretime başlamıştır. Bugün, ODTÜ’de 40 lisans programının yürütüldüğü beş fakülte bulunmaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde bulunan Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Enformatik, Uygulamalı Matematik ve Deniz Bilimleri Enstitülerinde ise 100 yüksek lisans ve 66 doktora programı yürütülmektedir. Bu enstitülerden Deniz Bilimleri Enstitüsü İçel-Erdemli’de çalışmalarını yürütmektedir.

ODTÜ’de öğretim dili İngilizcedir. Hazırlık sınıfı öğrencilerine İngilizce eğitimi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından verilmektedir.

Kurulduğu günden bu yana geçen süre içerisinde bilimsel düzeyi, kültürel ve düşünsel boyuttaki ağırlığı ve nitelikli mezunları ile ülkemizin seçkin ve saygın kurumlarından biri haline gelen ODTÜ’de bugün yaklaşık, 791 öğretim üyesi (Prof., Doç., Yrd. Doç.), 225 öğretim görevlisi, 1.273 araştırma görevlisi, 28.000’den fazla öğrenci bulunmaktadır. Toplam mezun sayısı ise 120.000’in üzerindedir.