Türkiye’nin Mimarlık Ödüllerinde 15 Dönem, 30 Yıl! 1.ULUSAL MİMARLIK SERGİSİ ve ÖDÜLLERİ, 2016

Türkiye’de mimarlık mesleğini ve kültürünü geliştirme hedefiyle gündem yaratan ilk kurumsal girişim olan Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri Programı, Mimarlar Odası tarafından ilk kez 1988 yılında, Mimar Sinan’ın 400. ölüm yıldönümü anısına düzenlendi. Bugüne kadar gerçekleşen 14 dönemde, programa 2129 eser katıldı ve öncü nitelikleri nedeniyle 120 eser ve 44 kişi / kuruluş çeşitli dallarda ödüllendirildi. 30 yıldır sürdürülen Programın 2016 yılında 15. dönemi gerçekleştiriliyor!

Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri, başarılı genç mimarların ortaya çıkmasına katkıda bulunduğu gibi, Türk mimarlarının uluslararası tanınırlığına da olanak sağlıyor. Türkiye mimarlığını uluslararası ortamda temsil etmek üzere önemli mimarlık ödülü programlarına aday gösterilecek mimar ve eserler, ödül alanlar ve/veya ödül adayları arasından seçiliyor. Ödül alan eserler, Ağa Han Mimarlık Ödülü, Mies van der Rohe Çağdaş Mimarlık Ödülleri gibi uluslararası ödül programlarında doğal ödül adayı oluyorlar. Böylelikle, yurtiçinde ve yurtdışında Türkiye mimarlığını başarıyla temsil eden eser ve mimarların farklı platformlarda tanınırlığı amaçlanıyor. Mimarlık eserinin kamusallığının artırılması, mimarın hak ve sorumluluklarının tanınması ve mesleki pratiğin ayrıntılarının yaygınlaşması süreçleri destekleniyor.

Serginin ilk günü akşamı yapılan ödül töreninde, ödül alan eserler ve sahipleri tanıtılarak kendilerine plaket veriliyor; ödüllerin maddi karşılığı bulunmuyor. Sergiye katılan ve ödül alan tüm eserler ilk olarak Ankara’da sergileniyor. Sergi bir sonraki ödül dönemine kadar, oluşturulan program çerçevesinde yurtiçinde ve yurtdışında birçok kentte ve etkinliğe taşınarak yeniden açılıyor.

Sergiye katılan eserlerin tümü, İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan Ulusal Mimarlık Ödülleri Katalogu ile ulusal ve uluslararası mimarlık kamuoyuna tanıtılıyor. Katılımcılara ücretsiz olarak gönderilen katalog, UIA üyesi dünya ülkelerindeki meslek örgütleri kütüphanelerine, yurtiçi ve dışındaki üniversite, araştırma merkezi ve uzmanlık kütüphanelerine ulaştırılarak, güncel ve modern Türkiye mimarlığındaki düşünsel buluşçuluğun ve estetik beğeninin tanıtımına, yaygınlaştırılmasına katkıda bulunuluyor.

Ödül alan eserler ve mimarlar aynı zamanda, 1988 yılından beri ödül alanların biraraya getirildiği Ulusal Mimarlık Ödülleri Retrospektifi Sergisi ve kataloguna dahil ediliyor. Bu sergi yurtiçi ve yurtdışında birçok kentte ve etkinlikte izleyicisi ile buluşuyor. Ödül alan yapıların tescili için TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başuru yapılıyor ve süreci eserin müellifi ile birlikte takip ediliyor. Aynı zamanda, ödül alan yapılara, aldığı ödülün adının ve eser sahibinin isminin yer aldığı bilgi plaketi çakılıyor.

Dallar;

MİMAR SİNAN BÜYÜK ÖDÜLÜ

BAŞARI ÖDÜLLERİ

MİMARLIĞA KATKI DAL

YAPI DALI

 • Yapı
 • Yapı/Koruma-Yaşatma

PROJE DALI

 • Proje
 • Proje/Koruma-Yaşatma

FİKİR SUNUMU DALI

Mimar Sinan Büyük Ödülü, Mimarlığa Katkı Dalı ve Anma Programı için seçilecek kişi / kurum için www.mo.org.tr/ulusalsergi adresindeki “Aday Gösterme” bölümünden detaylı bilgi alınabilir. Diğer dallar için kişisel başvuru gerekmektedir.

Katılım Koşulları

 1. Sergiye, Mimarlar Odası’na kayıtlı her mimar, yanı sıra ilgili kamu kuruluşları, kurumlar, şirketler, üniversite öğrencileri ve araştırmacılar bireysel veya ekip olarak katılabilirler.
 2. Şirket ya da kurum adına katılan çalışmalarda müellif(ler)in isminin panoda belirtilmesi zorunludur.
 3. Yapı ve Proje dallarında katılabilmek için, müellif(ler)in Mimarlar Odası üyesi olması zorunludur.
 4. Fikir Sunumu Dalı’nda sergiye katılmak için mimar olma zorunluluğu yoktur.
 5. Sergiye, her dalda en fazla 4 ayrı eser ve her biri için en fazla 4 pano ile katılınabilir.
 6. Sergiye katılan bir eser, aynı kategoride bir başka dönem tekrar katılamaz.
 7. Sergiye katılan eserler teslim edildikten sonra geri çekilemez, katalogda yayımlanması kabul edilmiş sayılır. Ayrıca, eserlere ilişkin her türlü yazılı ve görsel belgenin (fotoğraf, çizim vb.) telif hakkının eser sahibinde olduğu ve Programla ilgili her türlü yayında kullanım iznini Mimarlar Odası’na vermiş olduğu kabul edilir.
 8. Sergiye katılacak eser, Mimarlar Odası Onur Kurulu’nca verilmiş bir cezanın ve/veya

Mimarlar Odası tarafından kazanılmış aleyhte bir yargı kararının nesnesi olmamalıdır.

 1. Ülkemizde ruhsat ve mesleki denetim uygulaması başladıktan sonra üretilen; ruhsatsız, Mimarlar Odası’nın mesleki denetim işleminden geçirilmeyen ve hakkında ÇED çekince raporu düzenlenen eserler, Yapı ve/ya Proje Dalı’nda sergiye katılamazlar. Yapıya dönüşmemiş ve inşaat ruhsatı alınmamış eserler, Mimarlar Odası’ndan müelliflik ve telif hakkı tescil işlemi yaptırılmış olması şartıyla Proje Dalı’nda katılabilirler.
 2. Kamu yapıları veya özel statüde üretilen yapıların Yapı Dalı’nda sergiye katılabilmesi için mesleki denetim işleminden geçmiş olması yeterlidir, ruhsat aranmaz.
 3. Yurtdışında uygulanan yapı ve projelerin katılımı için 8., 9., 10. maddeler geçerli değildir.
 4. Yapının tasarım ve uygulama projesini yapan müellifi farklı ise, aralarındaki mutabakatı gösteren yazılı bir belge ve panoda her iki müellifin isminin belirtilmesi ile Yapı Dalı’nda katılımda bulunabilirler.

 

Katılım Belgeleri

 • KATILIM FORMU: Formdaki bilgiler eserin tanıtımında ve katalogda esas teşkil edeceği için, panodaki bilgiler ile tutarlı ve eksiksiz biçimde doldurulup imzalanarak gönderilir.
 • PANO: Panolar verilen format doğrultusunda hazırlanır. Pano formatı PSD olarak www.mo.org.tr/ulusalsergi adresinden indirilebilir. Sergiye katılmak için hazırlanan 58×160 cm boyutundaki panolar, BASKI alınmadan DİJİTAL olarak, en az 200 dpi çözünürlükte, TIFF/JPEG/PDF formatlarından biri seçilip CD/DVD içerisine kaydedilerek gönderilir.
 • DOSYA: Sergiye gönderilen her eser için BASKI alınmadan DİJİTAL olarak ayrı bir dosya hazırlanır. Dosya, Seçici Kurulun ayrıntılı incelemesi için panoda sunulandan daha fazla yazılı ve görsel belge içermelidir. Yapı Dalı katılımlarında yapı uygulama detaylarına ilişkin çizimler eklenmesi önemlidir.

Belgelerin şu formatta hazırlanarak CD/DVD içerisine kaydedilmiş olması gereklidir: Fotoğraf, imaj ve çizim belgeleri TIFF/JPEG/PDF formatlarından birinde; çizim belgeleri CAD formatında ise, TIFF/JPEG/PDF formatlarından birine dönüştürülerek; her bir görsel belge en az 15 cm. eninde, 300 dpi çözünürlükte; yazılı belgeler Türkçe ve İngilizce olarak Word programında.

 • KATILIM PAYI: Mimarlar Odası’nın aşağıda yer alan banka hesabına “2016 Ulusal Mimarlık Sergisi” ibaresi belirtilerek yatırılır:

HESAP ADI: TMMOB MİMARLAR ODASI

Türkiye İş Bankası

Ankara Meşrutiyet Şubesi

Şube Kodu: 4213

Hesap No: 0009319

IBAN: TR680006400000142130009319

(*) Türkiye İş Bankası’ndan yapılacak havalelerde havale masrafı ödenmeyecektir.

Katılım Payı (pano başına): 400 TL

GÖNDERİM ADRESİ: ULUSAL MİMARLIK SERGİSİ DÜZENLEME KOMİTESİ

Mimarlar Odası Genel Merkezi, Konur Sokak, no: 4/2, Yenişehir, 06650 ANKARA

 Takvim

1 Nisan 2016, Cuma                  Son Katılım Tarihi

21 Nisan 2016                           Seçici Kurul Toplantısı

16 Mayıs 2016                           Ödül Töreni, Akün Sahnesi, ANKARA

 Sergi Programı

13-21 Mayıs 2016                       Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezi, Çankaya, ANKARA

27 Mayıs-20 Haziran 2016          Mimarlar Odası İstanbul BK Şubesi Sergi Salonu, Karaköy, İSTANBUL

8-30 Kasım 2016                                    Mimarlar Odası İzmir Mimarlık Merkezi, Alsancak, İZMİR

 Seçici Kurul

ERCAN AĞIRBAŞ

ARMAN AKDOĞAN

ACAR AVUNDUK

PELİN DERVİŞ

CEM SORGUÇ

 Düzenleme Komitesi

 • MÜGE CENGİZKAN (Koordinatör), SERHAT BAŞDOĞAN, A. DERİN İNAN

Ayrıntılı Bilgi; www.mo.org.tr/ulusalsergi