Philippe Boudon’ın yazdığı “Mimari Mekân Üzerine” Janus Yayınları’ndan Çıktı!

Kitabın Adı:

Orijinal Adı: Sur l’espace architectural

Yazar: Philippe Boudon

Çevirmen: Alp Tümertekin

önkapakboudon

Philippe Boudon’un klasikleşmiş çalışması Mimari Mekân Üzerine yazar tarafından gözden geçirilen ve yorumlarla beslenen yeni basımıyla dilimizde. Mimarlık Epistemolojisi Üzerine Deneme alt-başlığını taşıyan bu çalışma, mimari tasarımın mimarlıkta bilimsel araştırma konusu olabileceği tezine dayanmaktadır. Tasarlanan mekânın hakiki mekân ile karşılaştığı yere Vitruvius, Popper, Bachelard, Zevi, Focillon, Simon, Merleau- Ponty, Viollet-le-Duc, Le Corbusier, Wittkower, Rasmussen, Panofsky ve daha niceleri kendi mekânlarını alıp geldiler.

“Bachelard, her gün yaşandığı biçimiyle mekân ile bu mekânı anlamak için kurulan mekânı birbirinden ayırır (….)”

“(…) mimari mekânın sadece tasarlandığı için varolması gerektiği (…)”