KÜY’den “ESKİ YAKINDOĞUDA KENT BELLEK ANITÇIKTI!

Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY), Arkeoloji kategorisinde Eski Yakındoğu’da Kent, Bellek, Anıt adlı kitabı yayımladı. Illinois Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Ömür Harmanşah tarafından İngilizce kaleme alınan ve Fügen Yavuz’un Türkçeye kazandırdığı kitap, raflardaki yerini aldı. Kitap, eskiçağ metinlerini, arkeolojik kazı ve yüzey araştırmaları ile çevre ve mekân analizlerini inceleyerek kent kurma pratiğinin kültürel tarihini gözler önüne seriyor.

Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY), Illinois Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Ömür Harmanşah’ın Eski Yakındoğu’da Kent, Bellek, Anıt adlı kitabını eserleri arasına kattı. Arkeoloji kategorisinde yayımlanan ve Fügen Yavuz’un İngilizce basımından Türkçeye kazandırdığı kitap eskiçağ metinlerini, arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarıyla çevre ve mekân analizleri ışığında ele alıyor.

Ömür Harmanşah’ın, kent mekânlarının toplumsal bellek ve kimliği şekillendirdiğini, mekân kurma pratiğinin siyasi edim ve devlet gösterisi alanları olduğunu iddia ettiği kitapta, kente zaman zaman dayatılan kısa vadeli, pitoresk, ütopik anıtsallıkla kentin uzun vadeli kültürel biyografisi arasındaki mekânsal ikilik irdeleniyor.

Kitap, mimari bir pratik, kamusal bir kutlama biçimi ve siyasi bir söylem kaynağı olarak, eskiçağ Yakındoğu’sundaki kent inşa pratiğini inceliyor. Geç demir çağında (MÖ 1200-850) Asur ve Suriye-Hitit hükümdarlarının kentlerin inşası, sulama kanalları yapımı, anıt dikme ve festival düzenleme pratikleri etrafında gelişen resmi söylemini inceleyen kitap, erken demir çağında ise yine aynı devletler arasında kent kurmanın ortak bir inşa pratiği, resmi söylem ve kültürel kimlik kaynağı olduğunu belirtiyor. Eski Yakındoğu’da Kent, Bellek, Anıt, bu çok yönlü tarihi olgunun karşılaştırmalı bir perspektifle yapılan ayrıntılı ilk analizi olma niteliğini taşıyor.

Künye Bilgisi:

Eski Yakındoğu’da Kent, Bellek, Anıt

Yazar: Ömür Harmanşah

İngilizceden Çeviren: Fügen Yavuz

Yayına hazırlayan: Ziya Kaya, Defne Karakaya

Düzelti: Gaye Dinçel

Mizanpaj uygulama: Gelengül Erkara

Kapak tasarımı ve uygulama: Gökçen Ergüve

1.Baskı: İstanbul, Kasım 2015

Fiyat: 42 TL

Sayfa: 358

Ebat: 16,5 x 24 cm

Kapak Türü: Karton Kapak

Kategori: Arkeoloji

Koç Üniversitesi Yayınları Hakkında

Koç Üniversitesi Yayınları’nın öncelikli amacı fen bilimleri, teknoloji, sosyal bilimler, hukuk, sanat ve edebiyat alanlarındaki yayınlarıyla toplumun gelişmesine önemli ölçüde katkıda bulunmaktır. Yayınlar, Koç Üniversitesi’nin araştırma, yaratıcılık, disiplinlerarası sorgulama ve sınıf içi-sınıf dışı eğitim gibi konularda mükemmeliyetçiliğe olan bağlılığını göstermektedir. Yayınevi, araştırma ve bilimi çeşitli disiplinlerde ve başka ülkelerde yayabilmek için, İngilizce eserlerle, global bir okuyucu kitlesine hitap etmektedir. Koç Üniversitesi Yayınları Türkçe orijinal çalışmalarla da bilgi üretimine katkıda bulunmanın yanı sıra Türkçenin bilimsel ve akademik alanda kullanımını yaymayı ve geliştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca Türkçe çevirilerle yabancı dillerdeki güncel çalışmaları ve literatürü Türkçe okuyucusuna ulaştırmayı amaçlamaktadır. Koç Üniversitesi Yayınları’nın ulaşmayı hedeflediği kitle yalnızca üniversite öğrencileri ve akademisyenler değil, çeşitli alanlardan profesyoneller ve genel olarak akademik çalışmalarla ilgilenen okuyuculardır.